TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, UČITELÉ ODESLALI OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI

0

Po 19 letech v úterý 30. června skončilo působení Otakara Špetlíka v turnovské Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole se sídlem ve Zborovské ulici. Rada Libereckého kraje jmenovala na základě výběrového řízení novou ředitelkou školy Milenu Lednejovou s účinností od 1. července 2009. Milena Lednejová byla před splynutím škol na konci loňského roku ředitelkou Integrované střední školy, nyní byla zástupkyní ředitele sloučených škol.

Otakar Špetlík byl dlouholetým ředitelem školy a se školou zažil mnohé. Na počátku 90. let minulého století byla škola na nějakou dobu dokonce zprivatizována, aby se po čase opět stala státní školou. Špetlík byl i u výstavby nové budovy školy v bývalých kasárnách na přelomu století (původní hotelovka sídlila na místě dnešní ZUŠ na náměstí), byl u náročného stěhování, přímo i nepřímo se zúčastnil studentské stávky proti slučování škol přede dvěma lety. Na podzim loňského roku rada Libereckého kraje jmenovala Špetlíka ředitelem dvou splynutých škol (Obchodní akademie a Hotelové školy a Integrované střední školy), v dalším výběrovém řízení letos v červnu zvítězila jeho dosavadní zástupkyně. Špetlík na dotaz TvA celkem pochopitelně nechtěl novou situaci komentovat, školu předal nové ředitelce, která se funkce ujme 1. července, jak dodal, ze školy odchází.

Jedna z učitelek stávající „hotelovky“ sepsala otevřený dopis hejtmanovi Libereckého kraje Stanislavu Eichlerovi (kraj je zřizovatelem školy), který podepsala asi polovina učitelského sboru. Redakce TvA ho má k dispozici, mj. se v něm píše:

 

Vážený pane hejtmane,

poslední půlrok byl pro naši školu – Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu Turnov – plný změn a překvapení. Po plánovaném splynutí dvou středních turnovských škol (ISŠ a OAHŠ), ke kterému došlo i přes bouřlivé debaty o správnosti tohoto kroku v souvislosti s výslednou profesní, ekonomickou i společenskou efektivitou, vznikl nový školský subjekt OAHŠ SOŠ Turnov, který bylo třeba usadit do pevného právního rámce.

Tento nelehký úkol byl postaven před školní management, do jehož čela byl jmenován 1. 1. 2009 Mgr. Otakar Špetlík… Veškeré změny spojené se zřizováním nové školy proběhly s profesionálním přístupem a v žádném případě se tato nestandardní situace neprojevila na úrovni chodu školy. O to více nejen mne zaskočil výsledek jednání Rady Libereckého kraje, který nepodpořil kandidaturu Mgr. Špetlíka na ředitele OAHŠSOŠ Turnov.

Moje potřeba vyjádřit se osobně ke jmenování nového ředitele školy vyvstává z neodbytné představy jakéhosi přirovnání k celospolečenské situaci v našem státě. Dějí se věci, které velmi často nemají žádnou souvislost s efektivním řešením, natož se zdravým selským rozumem, ale získávají proměnlivý barevný nádech. Myslím si, že současné personální řešení ve vedení školy nevzešlo z čistě profesionálního, efektivního posouzení situace, ale převážila politická sympatie kandidáta, přestože školský systém musí být postaven na apolitické platformě…

 

Učitelé dnešní „hotelovky“ žádají v otevřeném dopise hejtmana Libereckého kraje o zdůvodnění tohoto rozhodnutí a vyjádřují znepokojení nad změnou ve vedení školy. K výrazným argumentům v jejich prospěch přispívá podle nich i jednoznačná podpora vedení města Turnova.

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.