HEJTMANSKÝ DEN: MIKULA, SKLOSTROJ, GYMNÁZIUM, NEMOCNICE, STAROSTOVÉ, PARLAMENT MLÁDEŽE A HOTELOVKA

0

Poměrně dost toho za jediný den při své návštěvě Turnova stihl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ten slíbil před dvěma lety při prvním Hejtmanském dnu, že se před skončením svého mandátu do města ještě oficiálně vrátí. Stalo se tak ve čtvrtek 19. listopadu. Po přivítání na radnici se jelo do firmy roku Libereckého kraje, kterou je Pekárna a cukrárna Mikula. V jejím zázemí ve Studentské ulici si hejtman společně se starostou Tomášem Hockem vyzkoušeli, jak se peče chleba, a to od přípravy těsta po vsazení do pece. V debatě s majitelem Jiřím Mikulou se hovořilo především o trampotách živnostníků a možnostech spolupráce v rámci kraje.

201511232211_rep_235_015_hejtman

SKLOSTROJ
Dalším místem návštěvy byl turnovský Sklostroj, firma založená v roce 1950, která se pyšní unikátní výrobou sklářských strojů, které vyváží do celého světa. Zajímavě fungování podnikatelských subjektů nastínil generální ředitel Martin Gold na dotaz, jak se generují příjmy do veřejných rozpočtů. V prvé řadě jsou zde podle něho místní regionální podnikatelé, kteří dávají práci místním lidem. Fungují na menším území, kde přispívají ke kvalitě života. Potom jsou tady střední a velké podniky, které přinášejí do regionu peníze, dávají lidem práci, ale, protože se jedná vesměs o nadnárodní firmy, není v případě potřeby pro ně tak velký problém jít jinam. Třetí skupinou jsou podniky, které mají vztah k regionu, většinou tady byly založeny, mají přesah do jiných oblastí republiky a do zahraničí a zároveň dělají dobré jméno svému regionu. Sem Gold řadí firmy jako Jablotron, Preciosa, Crytur, Granát či právě svůj Sklostroj. Ten se roku 1994 transformoval do soukromé společnosti rodinného typu, pobočky má ve Znojmě, Ruské federaci a v Německu, vyrábějí zde stroje a zařízení pro výrobu obalového skla. Speciální linky v Turnově vymýšlejí a přímo vyrábějí, desítky jich najdete v Evropě, Asii, ale i v Jižní Koreji a Mexiku. V Rusku má dokonce Sklostroj padesátiprocentní podíl na trhu. Výjimečnost sklářských strojů spočívá v tom, že se technologicky prakticky nemohou zastavit, takže jejich zpracování musí být tak kvalitní, aby vydrželo třeba nepřetržitý desetiletý provoz! Sklostroj Turnov v současnosti zaměstnává zhruba 400 lidí.

201511232205_rep_234_015_hejtman

GYMNÁZIUM
Gymnázium Turnov: 353 žáků ve 12 třídách, z toho osm tříd osmiletého gymnázia. Zájem setrvalý, na školu se dostane ani ne každý druhý zájemce o studium. V současnosti nejprestižnější střední škola v regionu. Objekt patří městu, zřizovatelem je Liberecký kraj. V rámci uspořádání středního školství ve městě se nyní jedná o převodu budovy na kraj. Průvodcem hejtmana byl ředitel Miroslav Vávra, který shrnul osm desetiletí fungování školy, společně s hejtmanem se zastavili u systému financování středního školství a jeho vylepšení. Poté krajskou návštěvu čekalo setkání se studenty posledních ročníků, kteří se zajímali, jak se z Martina Půty stal hejtman, co si myslí o krajském uspořádání, i zde zazněly obavy o další osud „hotelovky“. Studenti si nechali vysvětlit, jak je to s opravou silnic a stále vzrůstající cenou vody.

201511232206_rep_236_015_hejtman

PANOCHOVA NEMOCNICE
S náměstkem ředitele Krajské nemocnice Liberec Martinem Hrubým, který je pověřen řízením turnovské Panochovy nemocnice, došlo na konstatování, že ty nejpalčivější problémy, které turnovská nemocnice měla, byly fúzí napraveny. Nemocnice jako celek hospodaří dobře, lékaři mají možnost dalšího vzdělávání, silný subjekt má lepší vyjednávací mantinely se zdravotními pojišťovnami než malá nemocnice. I Turnovu se ale nevyhýbá akutní nedostatek lékařů („obvoďáci“ jsou na tom finančně lépe – a bez rizika!). Nemocnice by potřebovala rozšířit oddělení ARO a JIP, mluví se o nákupu nového „cétéčka“. Otevřená zůstává budoucnost budovy bývalého dětského oddělení, zastupitelé města budou jednat, jak se zapojit do projektu modernizace krajské nemocnice. Starosta Tomáš Hocke na jednání připomněl, že se připravuje přemístění záchranky a profesionálních hasičů do jednoho objektu, nejlépe někde v blízkosti průtahu městem.

201511232211_rep_237_015_hejtman

STAROSTOVÉ A PARLAMENT MLÁDEŽE
Následoval pracovní oběd se starosty okolních obcí (Mírová pod Kozákovem, Příšovice, Kacanovy, Přepeře a Ohrazenice), během kterého se jednalo hlavně o připravované rekonstrukci Nádražní ulice, která se protáhne až na Pyrám v Ohrazenicích, resp. do Příšovic.
V prostorách ZŠ Zborovská se hejtman sešel se zástupci Parlamentu mládeže. Posledním bodem Hejtmanského dne bylo setkání s veřejností v sále KC Střelnice.

SETKÁNÍ NA STŘELNICI
Cestu na setkání našlo zhruba sedm desítek lidí. Hejtman v úvodu připomněl svůj závazek z návštěvy před dvěma lety, a to především rekonstrukci horní části Nádražní ulice. V současné době probíhá projektová příprava, vlastní práce by měly být zahájeny v roce 2017, a jak bylo uvedeno, týkají se i Ohrazenic, Přepeř a Příšovic. „Tento sál si dobře pamatuji z letošního jara, šlo o asi nejbouřlivější setkání s prezidentem republiky, a i když v sále byli lidé rozdílných názorů, diskuze byla kultivovaná, což očekávám i dnes,“ řekl úvodem hejtman Půta.

201511232231_rep_238_015_hejtman

A protože většina přítomných přišla diskutovat o vývoji kolem „hotelovky“, shrnul hejtman nejnovější dění. Rada kraje doporučila ředitelce Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Mileně Lednejové, aby obory vyučované původně v budově ve Zborovské ulici přestěhovala z Alešovy ulice zpět. „Že žáci školy byli sestěhováni do jedné budovy, jsem se dozvěděl z e-mailu od starosty, paní ředitelka celou věc provedla bez vědomí zřizovatele, já jsem jí příkaz ke stěhování nedal, proto nyní ani necítím odpovědnost za situaci, ve které škola je. Dle mého názoru bylo sestěhování předčasné, nevěděli o něm s předstihem žáci ani jejich rodiče, bylo to zbytečné. Paní ředitelka má do 1. prosince předložit kroky, které budou nyní následovat. Jestliže manažersky zvládla školu o prázdninách přestěhovat, má nyní dva měsíce na to, aby vše zase vrátila do původního stavu,“ uvedl hejtman. Jak dodal, je zklamán ze špatné komunikace školy navenek, a to především k městu a samozřejmě i studentům a rodičům (mluvilo se i o kodexu školy). „Sloučení dvou škol před šesti lety, které spolu nemají nic společného, byla chyba. Bylo to politické rozhodnutí, které nestálo na žádných racionálních základech.“

Hejtman připomněl i dopisy, které dostává od jednotlivých aktérů, studentů, učitelů, rodičů, ale i od zástupců strojírenských firem, kteří si pochvalují kvalitu výuku žáků učňovských oborů. Jak na jednání zaznělo, kraj i město mají stejný cíl – zachovat kvalitní „hotelovku“, na kterou se zase budou hlásit zájemci z celé republiky, a stejně tak i kvalitní strojírenské učiliště, které vychovává studenty v oborech, o které je na trhu práce velký zájem!

Z občanů Radek Drašnar chtěl znát názor hejtmana na skutečnost, že studenti školy na ředitelku podali trestní oznámení pro vyhrožování, jestli to není důvodem pro její odvolání. Daniela Weissová rozporovala manažerské schopnosti vedení školy, když se během několika let z prestižní hotelové školy stala škola provinční. „Netěší mě, že se situace dostala až sem, v normální škole se učitelé i studenti dokáží domluvit. Respektuji ale právo kohokoli bránit se, je-li z něčeho obviněn. Dokud tedy policie nedojde k nějakému závěru, nebudu to komentovat,“ řekl hejtman. A připomněl, že z ekonomického pohledu je škola v rámci kraje brána jako jedna z nejlepších. „V posledních letech jsme i v dalších středních školách prováděli z pozice zřizovatele někde i opravdu radikální změny. Nikde ale situace nedošla tak daleko, jako v Turnově! Po celý den se mě na školu ptali všude, kde jsem byl, pro turnovskou veřejnost je to citlivé téma.“

201511232231_rep_239_015_hejtman

Podle hejtmana je návrat do původního schématu výuky ve dvou budovách základem pro další jednání. Je třeba situaci ve škole uklidnit a diskutovat o nejlepší variantě dalšího řešení. „Rozdělit zpětně dvě školy je obtížnější než je sloučit. Bude o tom muset jednat zastupitelstvo kraje, důležitý bude pohled ministerstva, protože by vznikla nová škola. Optimálně si myslím, že v roce 2016 se rozhodne o dalším postupu, a bude-li vybrána varianta školy znovu rozdělit, nebude to dříve než k 1. září 2017. A do toho máme ještě příští rok na podzim krajské volby,“ upozornil hejtman.

Diskuze se poté stočila na těžko pochopitelný systém výuky tělocviku, kdy studenti z Alešovy ulice chodí do haly ve Skálově ulici přes celé město, mluvilo se i o tématech mimo školu – o obchvatu Turnova (S5) v podobě vystřídaného třípruhu a tunelu pod Pelešany, došlo na Palackého ulici, kde byly překročeny hlukové normy, a kraj by místo dlažebních kostek chtěl na vozovce položit asfalt. Lidé chtěli vědět nové informace o kauze ředitele KNL Nečesaného, hovořilo se o emancipaci Turnova v podobě statutu okresního města, či o nešťastném rozdělení Českého ráje mezi tři kraje.

Závěr setkání na Střelnici ale patří „hotelovce“: „Fungování samostatné školy ve Zborovské ulici by neměl být problém. Z pohledu financování škol na žáka je průměrných dnešních 27 studentů ve třídách příslibem do budoucna. Od roku 2009 je úbytek studentů vyučovaných v oborech ve Zborovské ulici (obchodní akademie, hotelová škola a cestovní ruch – pozn. aut.) pouhých 9 %, úbytek studentů v oborech vyučovaných v Alešově ulici je 51 %. Nyní tam tedy není ani polovina žáků, když jsem jako ředitel končil,“ nastínil v diskuzi Otakar Špetlík.

ZÁVĚREČNÉ SLOVO
„Jsem příjemně překvapen, kolik na setkání na Střelnici přišlo lidí. Opět jsem si uvědomil, že Turnov je město s rozvinutou občanskou společností. A to není žádná fráze! Není v kraji běžné, aby lidé, když mají nějaký názor a něco se chtějí dozvědět, přišli a zeptali se. I v případě kontroverzních pohledů na hotelovou školu byla diskuze kultivovaná. Turnov může v tomto být dobrým příkladem ostatním…“ hodnotil den v Turnově Martin Půta.

„Je bytostným posláním samosprávy, znát problémy lidí přímo v terénu. Proto Hejtmanský den vysoce oceňuji. Sám se snažím o něco podobného v Turnově. Mluvím pravidelně s lidmi z okrajových částí a centra města a chci znát jejich problémy. Hejtman má jen trochu jiný region, jeho návštěvu hodnotím jako velmi přínosnou,“ uzavřel starosta Turnova Tomáš Hocke.

Další snímky z Hejtmanského dne najdete na Facebooku TvA – ZDE

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.