TÉMA PODZIMU V TURNOVĚ: NOVÝ SYSTÉM LIKVIDACE ODPADŮ

0

Letos v listopadu se zásadně změní systém nakládání s komunálním odpadem. Turnovská radnice v rámci přiblížení těchto změn občanům uspořádala ve čtvrtek 3. června v letním kině besedu. Jak už to bývá, listopad je daleko, nyní po uvolnění protiepidemických opatření mají lidé jiné starosti, a tak se velká účast předpokládat nedala. Přesto pouhá desítka přítomných zájemců z řad veřejnosti organizátory trochu zaskočila. Šlo nicméně o pomyslné první kolo, radnice má půl roku na to, aby obyvatele do systému nejen zasvětila, ale je pro myšlenku i získala.

Co se zásadně změní? Popelnice s komunálním směsným odpadem, které jsou v majetku obyvatel, budou vyváženy namísto současného týdenního cyklu jen jednou za dva týdny. Za to zájemci získají další popelnice od města zdarma – jednu na plast, druhou na papír a třetí, pokud nemají, na bioodpad. Kolem rodinných domů tak vyrostou malá „hnízda“ s popelnicemi. Obyvatele v sídlištích se změna moc nedotkne, tam budou kontejnery se směsným odpadem vyváženy každý týden. To budou logicky lidé kritizovat, protože hlavně v létě jim budou na dvorcích rodinných domů popelnice se směsným odpadem zapáchat. To se ostatně projevilo už i v diskuzi v letním kině.
Důvodem změn je především extrémní nárůst cen za skládkovné. Buď budou lidé více separovat a město jim k tomu vytvoří co nejlepší podmínky, nebo bude muset dojít na zvýšení ceny za likvidaci komunálního odpadu. Turnovští nyní platí 660 Kč na osobu a rok s tím, že lze uplatnit různé slevy, třeba na zdravotní postižení apod.

Úvodní strana nových webových stránek

Nový systém přišli do letního kina představit starosta Tomáš Hocke, místostarostka Jana Svobodová, která má odpadové hospodářství ve své gesci, jednatel technických služeb Libor Preisler, pracovnice radničního odboru životního prostředí Zuzana Sedláková, zastupitel a předseda komise pro životní prostředí David Schindler a Tomáš Hlavenka, jednatel firmy ASHPA oběhová hospodářství z Mikulova. Ta v Turnově zpracovala analýzu a návrh úpravy systému odpadového hospodářství města. „Navrhli jsme způsob, jak zvýšit komfort odkládání tříděného odpadu pro občany a současně ušetřit peníze městu v nákladech na odpadové hospodářství v souladu s novým zákonem o odpadech, který vstoupil v platnost na začátku letošního roku,“ řekl Hlavenka. Smyslem podle něho je, aby kapacita sběrné sítě na tříděné odpady byla srovnatelná s kapacitou sítě na směsný odpad. Lidé dnes musí tříděný odpad odkládat ve sběrných hnízdech nebo ve sběrném dvoře, takhle jim nově bude vyvážen z popelnic přímo od domu.

Jak uvedl starosta města Tomáš Hocke, město se vždy snažilo patřit k lídrům v odpadovém hospodářství. Starosta popsal i svoji původní skepsi při vzniku kompostárny a příjemné překvapení, jak se kompostárna úspěšně začlenila do života města. Její využívání ze strany občanů každoročně stoupá. „Jestliže chceme, aby se lidé chovali více ekologicky, je navržený systém další kapitolou na této cestě. Své také řekli zákonodárci pokynem obcím, aby zásadně zmenšily objem směsného odpadu. Bohužel neřekli to pomyslné ´bé´, takže je na obcích, jak si s tím poradí. Město platí zhruba polovinu nákladů na likvidaci komunálního odpadu, druhá polovina se vybere od obyvatel. Když systém nezměníme, tak poplatky za odpady porostou raketovou rychlostí a budou muset město i občané platit víc. A protože žijeme v jednom z nejkrásnějších míst v republice, tak doufám ve spolupráci s obyvateli města,“ zdůraznil starosta. Ten si podle svých slov je dobře vědom úskalí, která to přinese. Především centrum města není připraveno na to, aby tady stály desítky dalších popelnic, takže budou muset být časem patrně uplatněny i nějaké výjimky. Na druhou stranu jsou separační místa ve města přecpaná, lidé si je často pletou se sběrným dvorem. Tím, že část obyvatel bude separovat odpad přímo do popelnic u domů, by se situace mohla zlepšit.

…dva snímky ze setkání v letním kině

„Celkové náklady na likvidaci odpadů činily vloni 17,2 mil. Kč. Je zde zahrnut svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora a kompostárny, vyvážení odpadkových košů a také likvidace černých skládek. Od občanů vybereme 7,7 mil. Kč, město tak vloni muselo do systému z rozpočtu vložit dalších 9,5 mil. Kč,“ přiblížila místostarostka Jana Svobodová.

V diskuzi zaznívala od obyvatel nejčastější výtka ke dvoutýdennímu vyvážení směsného odpadu, když navíc budou takto „postiženi“ hlavně majitelé rodinných domů. Lidí na sídlišti se nové opatření v podstatě nedotkne, a také třídění bude ponecháno víceméně na jejich ekologickému uvědomění. Tady místostarostka zmínila, že tam, kde bude opravdu problém s vyvážením popelnic se směsným odpadem, mohou být uděleny případ od případu výjimky. Město ale nechce hned při zavádění systému výjimky udělovat plošně.

ÚVOD DO NOVÉHO SYSTÉMU LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V TURNOVĚ V BODECH
* Nový systém bude spuštěn zhruba v listopadu t. r.
* Město k tomuto tématu zprovoznilo nové webové stránky www.turnovtridi.cz, kde je vše popsáno. Jsou tu také uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy. Obsahem stránek budou i přehledné tabulky s termíny, kdy se jaký druh popelnic od domů vyváží.
* Nejdůležitější změnou je, že popelnice na směsný odpad budou od domů vyváženy jednou za dva týdny namísto současného týdenního cyklu.
* Město zájemcům rozdá další popelnice na papír, plasty a bioodpad zdarma. Ty budou vyváženy postupně; zjednodušeně se dá konstatovat, že každý týden bude od domů vyvezena jedna z popelnic.
* Sídlišť se nový systém týká jen okrajově.
* Vše je na bázi dobrovolnosti – do nového systému se můžete přihlásit již nyní prostřednictvím webových stránek, e-mailem na adrese odpady@turnov.cz. Město také obyvatelům do schránek doručí základní informace včetně vytištěné přihlášky.
* Kdo se do systému nepřihlásí, bude mu vyvážena popelnice na směsný odpad jednou za dva týdny a ke třídění bude moci využít stávající separační místa a sběrný dvůr.
* Distribuce nových popelnic začne v září, resp. v říjnu.
* Separační místa ve městě, kterých je 72, zůstanou zachována. Ty u vilových čtvrtí budou možná mírně utlumena, nicméně se zde objeví ještě kontejnery na tetrapaky a plechovky (směsné kovy). Počítá se ještě s kontejnery na lahve od olejů. Cílem je, aby se podíl separovaného odpadu ve městě zásadně zvýšil.
* Současný pytlový sběr s motivačním systémem bude na podzim zrušen bez náhrady. Sleva, kterou lidé získají do konce října letošního roku (za období listopad 2020 – říjen 2021) bude uplatněna z platby poplatku za rok 2022. Následně už nebudou fungovat žádné slevy za třídění odpadu.
* Základní poplatek za likvidaci komunálního odpadu zůstane v Turnově ve výši 660 Kč na osobu a rok.
* Město Turnov na nákup nádob na tříděný odpad získalo dotaci z EU, hradí tak jen 15 % podílu z celkových nákladů na pořízení nádob.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.