NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN TURNOVA A ÚZEMNÍ STUDIE VNITROMĚSTSKÉ DOPRAVY V TURNOVĚ

0

Nový územní plán Turnova vstoupil do další etapy. Na webových stránkách města (ZDE) je možné zhlédnout návrh územního plánu určený k projednání s dotčenými orgány státní správy. Tento návrh odráží pokyny, které zastupitelstvo města schválilo v únoru 2012. Návrh byl projednán s dotčenými orgány státní správy 18. prosince 2012 a do poloviny února 2013 obdrží odbor rozvoje města stanoviska dotčených orgánů. Souběžně s tímto procesem územní plán připomínkují i odborné komise rady města. Tato 1. etapa bude ukončena schválením pokynů na březnovém zastupitelstvu města. Tyto připomínky budou opět zapracovány a na konci června 2013 proběhne veřejné projednávání územního plánu.

V tomto okamžiku do procesu územního plánu vstoupí veřejnost (bude zahájena 2. etapa) a bude mít možnost podat námitky a připomínky. Ty budou společně s dalšími stanovisky dotčených orgánů a komisí opět zapracovány do návrhu územního plánu a tento návrh bude finálně odsouhlasen zastupitelstvem města pravděpodobně v listopadu 2013. To vše k předpokládaným termínům.

Achillovou patou našeho územního plánu však stále zůstává územní rezerva pro R35 (alias S5) a trasování vnitroměstské komunikace.

K územní rezervě pro R35 bych rád uvedl, že na území města není a nebyla nikdy vítána. Zastupitelstvo několikrát vyslovilo zásadní nesouhlas s touto komunikací. Nadřazená dokumentace „Zásady územního rozvoje Libereckého kraje“ však tyto rezervy do našeho územního plánu povinně zařazuje. Proto v této chvíli máme umístěnu jak rezervu v údolí Libuňky (zde je rezerva od 70tých let pro jižní obchvat města), tak pod Výšinkou (zde ji požadovalo ministerstvo dopravy). Na podzim roku 2012 byla rovněž dokončena prověřovací studie pro tuto komunikaci, kterou zpracovala firma T-plan pro ministerstvo pro místní rozvoj (ZDE). Tato studie porovnávala všechny tři varianty trasování (severní, superseverní a jižní). Závěrem studie byla podpora varianty severní (varianta přes Turnov), s tím, že jednoznačně je podporována varianta údolím Libuňky v předpokládaném šířkovém uspořádání střídavého trojpruhu. Za těchto předpokladů a s vědomím výše uvedeného je třeba se pokusit v novém územním plánu minimalizovat územní rezervu na jednu variantu, technicky maximálně ochránit osídlené území (tunely, přesypy, vedení komunikace v zářezu) a souběžně politicky jednat o případně lepším řešení pro Turnov.

Druhým problémem územního plánu je trasování nové vnitroměstské komunikace. Ta byla změnou 13A v dubnu 2012 zahrnuta do stávajícího územního plánu Turnova. Změna prošla těsnou většinou 14 hlasů a vzbudila velký negativní ohlas obyvatelstva, jenž byl završen peticí občanů. Tuto komunikaci ani její trasování v této chvíli nikdo nepředepisuje, ale je asi naší odpovědností budoucím generacím nějakou územní rezervu vytvořit. Při argumentaci s občany bylo často namítáno, že nebyly řádně prověřeny další trasy pro vnitroměstskou komunikaci, že všechny předchozí trasy byly prověřovány s ohledem na tranzit.

Vedení města s ohledem na tuto diskuzi a schvalování nového územního plánu proto zadalo územní studii vnitroměstské dopravy v lednu 2013 firmě Pudis (v řádném výběrovém řízení). Tento materiál má shrnout z hlediska vnitroměstské dopravy všechny v minulosti navrhovaná řešení, přijít s řešeními novými a prověřit i řešení navrhovaná občany města. Vše zhodnotit z pohledu dopravy i životního prostředí (rozptyl, hluk), projednat s komisemi a občany města. Závěrem by mělo být nové vnitroměstské dopravní řešení, nebo potvrzení řešení stávajícího.
V souběhu je nutné jednat s krajskou reprezentací i starosty okolních obcí o trasování obchvatu na Semily, řešícím tranzitní dopravu.

V návrhu územního plánu jsou však pro město z hlediska krátkodobého i další zajímavé lokality – Výšinka, Hruštice, Koňský trh, Daliměřice, Maškova zahrada, Vesecko, trasy inženýrských sítí, biokoridory, veřejně prospěšné stavby a další, které jsou však s ohledem na výše uvedené problémy bohužel poněkud upozaděny.

V závěru bych rád vyzval občany Turnova, kteří mají chuť spolupracovat na koncepci vnitřní dopravy, aby do mapy Turnova zanesli svou preferovanou trasu vnitroměstské dopravy a mapu s komentářem zaslali na email: p.kanclir@mu.turnov.cz, případně t.hocke@zm.turnov.cz.
O další činnosti v oblasti územního plánování budete průběžně informováni.

Ing. Tomáš Hocke, zastupitel pověřený tvorbou územního plánu Turnova
t.hocke@zm.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.