KOUPALIŠTĚ V MAŠKOVCE CHCEME I NECHCEME, ŘEKLI MLADÍ Z PARLAMENTU MLÁDEŽE

0

Nedávno jsme na stránkách TvA informovali o aktivitě mladých z turnovského Parlamentu mládeže. Ti se v průběhu dubna svých spolužáků na základních a středních školách ptali, jak se jim líbí záměr výstavby koupaliště v Maškově zahradě. Jaká je vlastně nálada mezi mladými lidmi? Zeptal se jich někdo na názor? Jsou pro stavbu koupaliště, nebo by v dnešní nejisté ekonomické době dali přednost něčemu jinému? Odpověď přinesl dotazník. V něm studenti shrnuli klady a zápory sportoviště. Důvodem pro realizaci je především obecně deklarovaná podpora ve volebních programech napříč politickými subjekty zastupitelstva města, dále již zhotovená a rozpracovaná dokumentace i chybějící občanská vybavenost, kterou Turnov v minulosti měl…

Protiargumenty jsou: neuspokojivý stav ostatních sportovišť ve městě, nemožnost další velké investice v horizontu dvou tří let, koupaliště není vysloveně zásadní občanskou vybaveností, celková výše investice, která povede k předání města dalšímu zastupitelstvu s dluhem v maximální výši 130 mil. Kč. Respondenti v dotazníku odpovídali i na otázky typu výše vstupného, četnosti návštěv ad.

Zástupci Parlamentu mládeže rozdali 1 100 dotazníků, zpět se jim jich vrátilo 775. Osloveni byli žáci osmých a devátých ročníků základních škol a prvních dvou ročníků středních škol. Vedení Parlamentu mládeže výsledky formulovalo do stanoviska, ve kterém se uvádí:
„Vzhledem k rozporu mezi výsledky ankety a většinovým názorem poslanců Parlamentu, kteří jsou víceméně proti stavbě, musíme tyto výsledky akceptovat a pokusit se pochopit studenty, kteří souhlasí s vybudováním areálu v lokalitě ohraničené silnicí, vlakovou tratí a supermarketem.
Ačkoliv je 45 % ze 775 dotazovaných plně pro areál, je až paradoxní, že většina studentů by areál navštěvovala jen zhruba dvakrát za měsíc, jednou za prázdniny, ba dokonce i vůbec. Na cenu vstupného do budoucího areálu reagovali studenti vcelku vstřícně a pro přijatelných 50 – 100 Kč je drtivá většina, s čímž Parlament mládeže souhlasí a tato cena je vůči situacím rodin v této době rozumná.
Podle studentů není vybavenost sportoviště podle předběžného návrhu dostatečná, takže by rádi městu doporučili zařazení dalších objektů a zařízení: skate park, umělý trávník, fotbalové hřiště, vířivka, zimní stadion, KFC/McDonald, posilovna, hřiště na basketbal či ragby, tobogany, možnost pobytu se psy, air soft, hřiště na softbal ad.“
Podrobné výsledky najdete na webových stránkách Parlamentu mládeže města Turnova – www.pmmt.cz. Předsedou Parlamentu mládeže je Adam Charvát z Gymnázia Turnov, místopředsedou pro SŠ Tadeáš Matěcha, rovněž z gymnázia, a místopředsedkyní pro ZŠ Marie Jiřičková ze ZŠ v ulici 28. října.

O zahájení výstavby sportoviště v Maškově zahradě, resp. o posledních krocích, které výstavbě předcházejí, rozhodli turnovští zastupitelé na svém únorovém zasedání. Stavba má začít v příštím roce, vše má být hotovo už na sezonu 2015! V roce 2014 by si město na stavbu mělo vzít úvěr ve výši 40 mil. a v roce 2015 to bude dalších 35 mil. Kč. Areál zahrnující koupaliště a potřebnou infrastrukturu by měl přijít na 90 mil. Kč. Na základě výběrového řízení, které má být vyhlášeno letos na podzim, se může stát, že cena stavebních prací bude nižší.
Výsledky dotazníkové akce studenti prezentovali na květnové tiskové konferenci města. Na dotaz TvA, jak bude s výsledky naloženo, reagoval starosta Tomáš Hocke, že by toto téma mělo opět zaznít na květnovém veřejném zasedání zastupitelstva. „Dokážu si představit, že zastupitelé budou znovu hlasovat, jestli sportoviště opravdu chtějí, či nikoli, dokážu si i za jistých okolností představit městské referendum na toto téma,“ řekl starosta Hocke.

DOVĚTEK
Často voláme po tom, aby mladí lidé projevili svůj názor. Budou to přece oni, kdo tady budou žít, město by mělo být pro mladé přívětivé a mělo by jim umět naslouchat. Běda ale, když mladí nesouzní se starší generací, a navíc se to nebojí dát veřejně najevo – právě proto, že jsou mladí a život je ještě „nenaučil“. Jak bylo uvedeno, zástupci Parlamentu mládeže přednesli výsledky dotazníkové akce jako mimořádný bod programu květnové tiskové konference radnice. Zajímavě reagovali někteří přítomní v tom smyslu, že Parlament mládeže je v podstatě nátlaková organizace, zrovna tak by měl vzniknout parlament seniorů a možná i parlamenty další. „Buďme rádi, že mládež má zájem o dění v Turnově, mladí mají spolurozhodovat o městě, ve kterém budou žít,“ zdůraznila na tiskové konferenci radní Eva Kordová. (pch)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.