PŘIPRAVUJE SE STUDIE REGENERACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ

0

Zpozornět by měla podstatná část obyvatel Turnova, zejména asi dva a půl tisíce z nich, kteří žijí v sídlišti u nádraží. Turnovská radnice připravuje projekt regenerace tohoto sídliště. Přáním je co největší zapojení občanů do připomínkového řízení. Proto komise pro občanské záležitosti iniciovala dotazníkovou akci, kterou budou na přelomu ledna a února osloveni všichni obyvatelé sídliště. Členové komise budou jednotlivé domy obcházet osobně, občané by vyplněné anketní lístky měli odevzdat do 13. února svým domovním důvěrníkům, nebo přímo doručit na adresu městského úřadu.

„Nedávno proběhla rozsáhlá regenerace sídliště Jana Patočky, jsou tam nové chodníky, lavičky, dětská hřiště, osvědčilo se nám ve větší míře se zeptat obyvatel, co by ve svém okolí chtěli zlepšit,“ uvedla Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku MěÚ. Radnice na úpravu sídliště čerpala státní dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj.

Podobně to bude probíhat také v sousedním sídlišti u nádraží. Lidé mají v anketě dostatek možností, jak vyjádřit svůj názor a přání. Většina připomínek se objeví ve studii, která bude zveřejněna a opět občanům dána k připomínkování. Teprve poté bude požádáno o dotaci na úpravu sídliště.

„Anketními otázkami jsme se podrobně zabývali, myslím, že je v nich obsažena celá problematika života v sídlišti, v anketě je dán i prostor na další připomínky občanů,“ přiblížila radní Eva Kordová, která je předsedkyní komise pro občanské záležitosti.

A jak zní některé dotazy? Jste v sídlišti u nádraží spokojeni se zelení a s její údržbou? Je na sídlišti dostatek míst  k odpočinku a hrám dětí? Je dostatečná nabídka obchodní sítě a služeb v dostupné vzdálenosti? Které služby na sídlišti postrádáte, které byste nutně potřebovali? Jak byste řešili nedostatek míst na parkování? Využíváte veřejnou hromadnou dopravu? Separujete odpad? Vyhovuje vám umístění nádob na separovaný odpad? Co vám nejvíce vadí na životě v sídlišti?…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.