K+M+B+2011: NA TŘI KRÁLE O KROK DÁLE NEBOLI TŘÍKRÁLOVÉ ZASTAVENÍ

0

Tři králové je lidovým označením pro mudrce – mágy (neboli hvězdopravce), kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy. V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i na Východě slaví 6. ledna.

Počet králů (tři) se vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Tyto tři dary mají také představovat veškerou hmotu, neboť zastupují veškerá v té době známá skupenství; zlato zastupuje jako dokonalý kov všechno, co je skupenství pevného, kadidlo vše, co je skupenství plynného a kapaliny zastupuje myrha. Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují všechna období lidského života; na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý muž a poslední jako stařec.

6. ledna se píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K+M+B+ nebo latinský ekvivalent C+M+B+ (Casparus-Kašpar). Tyto iniciály Tří králů původně znamenají Christus mansionem benedicat – ať Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější trojici, tj. Otce, Syna i Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

 

Tři králové jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Ostatky Tří králů jsou uloženy v chrámovém pokladu katedrály sv. Petra v Kolíně nad Rýnem, staly se místem úcty mnoha poutníků.

 

Biblická tradice Tří králů zanechala nesmazatelné stopy především v gotickém umění, tato díla známe z mnoha reprodukcí, které se používají na vánočních gratulacích. Připomeňme si Oltářní cyklus Mistra Vyšebrodského, nebo olej na plátně Klanění Tří králů od Albrechta Dürera, který je k vidění v galerii Uffizi ve Florencii.

 

Komedie Williama Shakespeara Večer tříkrálový je nesmrtelná. V této komedii lásky, převleků, zvláštní hudebnosti a přeludovosti jsme svědky neustálých proměn, symbolizujících pomíjivost času. Hra končí třemi svatbami.

 

Z Pasek u Vysokého nad Jizerou pochází Komedie o hvězdě, která, zkomponovaná podle starých místních rukopisů, zvláště Metelkova, se dodnes hraje (v úpravě Jana Kopeckého) na mnoha ochotnických i profesionálních jevištích, zvláště o vánočních svátcích:

„My, bratři, hudbu štemujme, budeme hráti. Kdepak jsou ty malé děti, ať jdou zpívati! Franto, pískej klárinety, Ondřeji, vem valdhorny, Tadeáši polní trouby a Nácku bubny. Nynčko půjdem na koledu k pánům sousedům, Ježíšek ráčí požehnat váš příbytek, dům. Ježíšek nám povídal, kdo by nám koledu dal, že se s ním o to rozdělí, třebas málo dal.“

 

Pod názvem Tři králové bojovala na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava za II. světové války odbojová skupina tří důstojníků naší armády – Mašín, Balabán a Morávek, kteří dodnes symbolizují v dějinách naší země nezměrnou odvahu a statečnost a pro mnoho dnešních mladých lidí se stali příkladem hodným následování.

 

V posledních letech je v naší zemi také velmi populární Tříkrálová sbírka, pomocí níž se vybírá pro všechny ty, kteří se ocitli z těch či oněch důvodů v nouzi.

 

Takže:

„My tři králové jdeme k vám,/ štěstí zdraví přejem vám./ Štěstí, zdraví, dlouhá léta,/ my jsme k vám přišli z daleka./ Z daleka je cesta naše, /do Betléma mysl naše. /Co ty, černej, stojíš vzadu,/ vystrkuješ na nás bradu?/ A já černej vystupuju/ a Nový rok vám vinšuju. /A my taky vystupujem/ a Nový rok vám vinšujem.“

 

Petr B. Kučera

p.kuczera@centrum.cz

Související články (celkem 50)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.