NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP: OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ K R35

0

V posledních dnech jsem v souvislosti s projednáváním Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje o možné trase rychlostní silnice R 35 zaznamenal několik omylů a nepravd. Musím reagovat tím, že některé z těchto vyjádření uvedu na pravou míru. Rada kraje nerozhodla, jak tvrdí někteří občanští aktivisté, o vedení trasy severním koridorem, a jak je mylně uváděno prostřednictvím médií, ale pouze vydala doporučující stanovisko zastupitelstvu kraje, které bude o této věci rozhodovat. Toto doporučující stanovisko, které plyne pro Liberecký kraj jako úkol č. 114 z Politiky územního rozvoje 2008 – věci stabilizace koridoru pro trasu rychlostní silnice – bylo ovlivněno také výsledkem jednání pracovní skupiny a rada k němu dospěla po velmi odpovědném jednání.

Jako lež vnímám slova o mé osobní nepřipravenosti na jednání pracovní skupiny. Naopak, tato jednání byla komplikována nedodržováním úkolů ze strany oponentů R 35.

Právě tak není pravdou, že by vedení kraje nenechalo zpracovat oponentní posudek. Liberecký kraj nechal zpracovat oponentní posouzení u prof. Ing. Františka Lehovce, CSc., který je předsedou České silniční společnosti a vede katedru dopravních staveb na ČVUT Praha. Oponentní posudek se ztotožnil s posuzovaným dokumentem – Studií účelnosti a proveditelnosti.

 

Považuji za nezodpovědné v tak závažné věci, jakým je trasa R 35, mást veřejnost a zneužívat média k vytváření politického prospěchu některých aktivistů, kteří pod záminkou boje o záchranu Českého ráje budují svou vlastní politickou kariéru.

 

Nikdo nechce ničit Český ráj, naopak. Hledáme takové řešení, které bude tím nejlepším výsledkem pro celý region Libereckého kraje.

 

V tomto týdnu jsem stáhl bod o R 35 z jednání. Důvodem byla žádost kolegy zastupitele o potřebě projednat všechny alternativy R 35 ještě jednou se zástupci všech dotčených měst a obcí a zastupiteli a následně ještě jednou v zastupitelských klubech krajského zastupitelstva. Toto jednání chceme provést v lednu příštího roku a chceme se na něm ujistit o tom, že existuje elementární shoda o nezbytnosti řešení tohoto problému.

 

Budeme do tohoto jednání vstupovat s oporou názoru veřejnosti o severním koridoru R 35. V dlouhodobé anketě na webových stránkách Libereckého kraje se pro severní koridor vyjádřilo téměř 50% respondentů a je patrné, že rozhodování o severním koridoru není úzkým lokálním problémem, ale je při něm nezbytné brát na zřetel celý Liberecký kraj.

 

Za léta diskuzí, bojů a půtek o vedení trasy R 35 se nepodařilo najít takové řešení, které by nahradilo stávající trasu silnice I/35. Ačkoliv byly provedeny desítky studií, oponentur a veřejných projednávání, vykrystalizoval severní koridor jako jediné možné a odpovědné řešení.

 

Bylo by z mé strany nezodpovědné vůči všem obyvatelům kraje tuto problematiku neřešit a dělat mrtvého brouka, avšak přiznávám, bylo by to pohodlnější. Nejsem však z těch, kteří by před problémy utíkali, a skutečně považuji za svoji povinnost toto řešit. Mnohokrát jsem si sám projel stávající trasu silnice R35, a každý kdo záměrně protahuje řešení, je nezodpovědný a vystavuje občany, kteří bydlí v těsné blízkosti silnice, rizikům spojených s hustotou provozu, a to včetně všech účastníků silničního provozu na dané trase.

 

Prosím všechny, aby se v tomto oprostili od politických prohlášení a ideologií a skutečně  přispěli k dořešení věci. Při řešení dopravní problematiky jde vždy o zdraví a životy lidí, brát si v zájmu politického prospěchu rukojmí občany, je zrůdné.

 

Martin Sepp

náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy

 

(Zdroj: servis tiskového mluvčího Libereckého kraje Jiřího Langera, jiri.langer@kraj-lbc.cz )

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.