DOKUD SE NESPOJÍ DÁLNICÍ PRAHA S ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI, TĚŽKO SE BUDOU SPOJOVAT OHRAZENICE S ÚLIBICEMI, ŘÍKÁ STAROSTA TURNOVA

0

Zhruba od přelomu tisíciletí se živě diskutuje o trase dálnice či rychlostní komunikace mezi Turnovem (Libercem) a Jičínem (Hradcem Králové). Nejdříve to byly hlavně varianty – jižní od Mnichova Hradiště přes Sobotku k Jičínu, superseverní od Liberce a Jablonce k Železnému Brodu, kolem Semil a Lomnice nad Popelkou k Jičínu a pak tzv. severní, která de facto kopíruje stávající silnici I/35. A u té již zůstalo. Trasa z Ohrazenic do Úlibic patří od počátku k nejdiskutovanějším. Zásadně poznamená město Turnov i Český ráj. Za ty roky měla a má výrazné odpůrce i příznivce soustředěné v často nesmiřitelných táborech. Nyní, po letech, je na stole první zásadnější materiál. Povídali jsme si o něm se starostou Turnova Tomášem Hockem.

* Čím je způsobena současná vlna publicity kolem záměru výstavby nové silnice?
Zásadní změnou přístupu k této komunikaci mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi. Zatím se o ní v podstatě jen diskutovalo. Nyní Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) nechalo zpracovat studii přeložky stávající I/35. Začalo se pracovat na posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), obce a dotčené orgány ke studii vznesly své připomínky; ty ale mohl v podstatě poslat každý. V této první fázi chce ŘDS znát požadavky státních orgánů a samospráv. Ve studii jsou zpracovány dvě varianty trasování, jedna má dvě podvarianty šířkového uspořádání. Variantní řešení je v oblasti Rovenska pod Troskami, jedna město obchází ze severovýchodu a druhá z jihozápadu a odděluje město od Boreckých skal. Šířkové řešení pracuje s možností vystřídaného třípruhu, nebo se čtyřpruhem.

* V Turnově je již trasa stabilizovaná, vede z křižovatky v Ohrazenicích do prostoru mimoúrovňové křižovatky na Přepeřské mezi sídlištěm a Sklářskými strojírnami. Dále potom mezi Kamaxem a Nudvojovicemi pokračuje do údolí Jizery, kousek nad dnešními stavebninami Kvapil u Libuňky v Sobotecké ulici vchází do tunelu, který vyúsťuje za Pelešany. Za benzinovou stanicí na Kyselovsku přechází dnešní I/35 k mimoúrovňové křižovatce nad Trevosem. Jaké připomínky k této trase má město Turnov?
Křižovatka v Ohrazenicích není ve studii řádně rozkreslená, není úplně zřejmé, jak má vypadat. Mimoúrovňové křížení na Přepeřské je v násypu, my chceme prověřit variantu v zářezu, aby zde byl tím pádem menší negativní vliv na životní prostředí. Mezi Kamaxem a Nudvojovicemi vede komunikace v zářezu s klesáním do údolí Jizery, zde chceme, aby navržený most byl architektonicky pěkný a aby násyp vedoucí k mostu nebyl problémem při velké vodě. V Sobotecké ulici zatím není navrženo mimoúrovňové křížení. Budeme o tom teprve jednat. Výhodou by bylo lepší napojení centra města a svedení tranzitní dopravy od Všeně, nevýhodou potom odtržení Mašova od zbytku města – křižovatka by musela být skutečně velká. Dále potom zásah do urbanistické struktury města, přerušení protihlukových opatření. Také chceme, aby byl tunel pod Pelešany prodloužen o nějakých 400 metrů a vycházel až za Libuňkou, ideálně za benzinkou v Kyselovsku.

* Ve čtvrtek 18. února se konalo v Rovensku pod Troskami setkání zpracovatelů studie, ŘSD, zástupců ministerstev dopravy a životního prostředí, zástupců občanských sdružení, Libereckého kraje a starostů obcí ležících na trase. Váš komentář?
Jak na setkání řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, kraj chce rozvíjet všechny regiony. Tady je jeho zájmem lepší dopravní napojení Semil, Jilemnicka a Lomnicka. My v Turnově řešíme dlouhodobě obchvat na Semily. V zatím navržené podobě by ho musel platit kraj, když bude obchvat součástí navrhovaného řešení nové komunikace, bude většinu hradit stát (část vedenou po nové I/35), což je z podhledu realizace jistě výhodnější.

* Co jste na setkání uvedl za Turnov?
Buď bude vůle se dohodnout a se samosprávami dotčených obcí najít se skřípěním zubů koridory, které všem vyhovují, nebo se nedohodneme. Obecně platí, že problémy mají obce, kde mají silnici zakreslenou v katastru. Kde nevede, tak problémy nemají. Je to logické. Já jsem všem řekl, že nejpostiženějším sídlem na trase je Turnov, že chápu připomínky ostatních, ale že nikde nejde silnice tak blízko sídla a nerozpůlí ho vedví.
I když se ale dohodneme na ideální trase, není jisté, že komunikaci bude chtít stát stavět. Stále říkám, že dokud se nespojí dálnicí Praha s Českými Budějovicemi, těžko se budou spojovat Ohrazenice s Úlibicemi.

* Nově navržená trasa se nelíbí hlavně v Rovensku pod Troskami a v Žernově…
…a samozřejmě se líbí v Karlovicích, Hrubé Skále, Ktové a Libuni a dalších obcích. Největší problém mají v Rovensku. Varianta kolem Boreckých skal je dlouhodobě nepřijatelná asi pro všechny, varianta vedoucí druhou stranou města zase, jak uvádějí, zasahuje do přirozených rozvojových ploch. Pak je zde ještě možnost vést komunikaci směrem na Holenice, to je ale podle mého velmi krkolomné a technicky neúnosné, také neodpovídá zásadám územního rozvoje Libereckého a Královéhradeckého kraje. Zdá se však, že po schůzce v Rovensku se i tato varianta bude prověřovat. V Žernově mají problém s dvěma velkými mosty a mimoúrovňovým křížením, což oboje úplně změní celé podkozákovské údolí.

* Co se bude nyní dít dál?
Všechny došlé připomínky
 k EIA se shrnou a vypořádají. Řekne se, co je potřeba prověřit a kde je třeba hledat jiné řešení. To bude trvat zhruba rok a potom to tu máme opět na stole. Máme tedy my, politici, rok na to, hledat kompromisní řešení. Dohodnout se. Jinak za rok budeme tam, kde jsme letos.

* Když se dohodnete, v pořádku, co ale když se nedohodnete?
Pak se bude čekat na ty, kteří půjdou za námi a dohodnou se.

* Čili nedohoda může celý proces zablokovat?
Ano.

* Takže „protidálničníci“ by měli nabádat obce k nedohodě, a naopak ti, co novou silnici chtějí, by měli u starostů a zastupitelů lobovat za dohodu? Myslíte, že stát nepůjde proti dohodě, či nedohodě obcí?
Ano. Domnívám se, že v této chvíli i z pohledu nového zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí se více narovnávají vztahy mezi státem a dotčenými obcemi. Prokázat případný veřejný zájem, aby stát mohl rozhodnout proti stanovisku obcí silou, bude velmi obtížné.
A je tu ještě jedna věc: Zájem státu na stavbě komunikace mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi opravdu není zásadní. Trasa nespojuje Prahu s krajským městem. Stát tady nebude ten lídr, který bude záměr tlačit a drasticky uplatňovat svůj pohled. Co se ale stát může, že se dohodneme, a v tu chvíli nebude připraven jiný projekt. A budou peníze. Potom se bude stavět!

* Věříte současnému ministru dopravy, že stavět se bude do 10 let?
Nemyslím si to. Navíc dle mého oni spíše v souvislosti s I/35 hovoří o úseku mezi Hradcem Králové a Olomoucí, nebo Hradcem a Jičínem, ne o našem úseku.

* V případě splnění připomínek, které jste uvedl, dovedete si komunikaci v Turnově představit?
Ano, dokážu si ji představit. Jinak mám totiž strach, že se nám jednou ucpe průjezd městem mezi židovským hřbitovem a Trevosem. Mám zájem na tom, dohodnout se s obcemi na trase, ale na některé věci musí být atmosféra. V tom je právě Turnov charakteristický. Vezměte si, kolik let jsme rozhodovali o stavbě v Maškovce, kolik let chodíme kolem potřebných sjezdů a nájezdů na průtah v Ohrazenicích a ve Fučíkově ulici. Jsou věci, které musí dozrát. Turnov těží z výhodného dálničního napojení na Prahu a Liberec, co třeba Rovensko, odkud lidé musí dojíždět za prací, i tady by připojení na novou silnici mohlo přinést potřebný rozvoj.

* To je vzkaz lidem, kteří dříve bojovali proti dálnici?
Byla jiná doba, někdo přišel a namaloval nejširší čtyřpruh ve střední Evropě, vedla se diskuze, jestli se jedná o paralelu k D1, či o spojnici mezi Berlínem a Istanbulem. Už dávno se nehovoří ani o dálnici či rychlostní silnici, ale o komunikaci 1. třídy. Hledá se způsob, jak ji do krajiny lépe schovat. Já byl dříve také více zelený. Nyní sleduji, že je snaha hledat kompromis. Povede-li trasa Turnovem a regionem ve vystřídaném třípruhu, tak jsem přesvědčen, že může být přínosem. Hnutí proti dálnici splnilo svoji historickou úlohu. Tím, že se záměr odsunul, byl dán čas a prostor na přemýšlení o tom, jak by silnice měla vypadat, aby vyhovovala všem pohledům a sloužila. Stejně tak nám prospělo čekání i u té Maškovky. Ujasnili jsme si, co chceme, oprostili jsme se od dotací a tím pádem i od toho, aby nám někdo diktoval, jak má vše vypadat, a my jsme mohli stavbu a následný provoz více přizpůsobit svým potřebám. Stejně tak cesta k nové komunikaci mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi je ještě dlouhá, jen potřebný legislativní proces se změnami územních plánů krajů a obcí a samotné projektování mohou zabrat nějakých deset let. Vymění se generace, bude několikero voleb, změní se pohledy lidí. Takže je to všechno ještě hodně otevřené.

* Děkuji za rozhovor.

KUDY SILNICE POVEDE?
n201602242234_zap_64_2016_mapaPřeložka silnice I/35 mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi je nyní koncipována jako komunikace 1. třídy a variantně jako vystřídaný třípruh či čtyřpruh. Měří zhruba 32 kilometrů, jsou na ní dva tunely a devět velkých mostů. Trasa Turnovem a dále až k Rovensku pod Troskami je stabilizovaná – Turnov, Valdštejnsko (nad Trevosem) a mezi Volavcem a Svatoňovicemi. Obchvat Rovenska je zpracovaných ve dvou variantách. První obchází město ze severovýchodu – mezi Žernovem a Sýkořicemi a dále pod Paldou k Semínově Lhotě a Libuni. Odtud severně kolem Libuně, mezi Kněžnicí a Jinolicemi, mezi Valdicemi a Železnicí a mezi obcemi Radim a Studeňany se napojuje na Úlibice. Druhá varianta obchvatu Rovenska je trasována mezi Blatcem a Štěpánovicemi a podél Boreckých skal směrem k obci Ktová, nad Újezdem pod Troskami a u Čímyšle se napojuje na výše uvedenou trasu.
Odhadované náklady na stavbu tohoto úseku jsou kolem 10 miliard korun. (Materiály ke stažení najdete ZDE.)

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.