NA KOZÁKOVĚ SE SEŠLI ODPŮRCI I PŘÍZNIVCI DÁLNICE R35 ČESKÝM RÁJEM

0

(POZOR, důležitá aktualizace, Liberecký kraj zrušil veřejnou prezentaci 30. června v Turnově, viz níže)Málokdo pořádně tušil, co vše se vlastně bude na vrcholu Kozákova v neděli 21. června krátce po poledni dít. U parkoviště pod rozhlednou byl postaven velký stan s logem Libereckého kraje, uvnitř byly tři velkoplošné obrazovky, na kterých probíhala počítačová vizualizace všech tří navržených koridorů dálnice R35 – jižní kolem Mnichova Hradiště, severní Turnovem a středem Českého ráje a superseverní kolem Železného Brodu a Semil. Veřejnou prezentaci návrhů koridorů R35 na toto poněkud netradiční místo svolal Liberecký kraj, občané mohli k cestě na Kozákov využít i speciálních autobusových linek. Nakonec jich dorazilo zhruba pět stovek.

„Nedávno jsme ukončili projednávání koridorů R35 s obcemi, nyní pokračujeme s představením záměru veřejnosti. Z pohledu Libereckého kraje stále platí, že nepreferujeme žádnou z variant, nejhorší by ale podle našeho názoru byla nulová varianta, tedy nedělat nic. Stále platí, že rozhodnutí by mělo padnout do konce roku. Podle mého je nálada mezi lidmi rozpolcená, řekl bych, že názorově je to půl na půl pro jižní a severní variantu,“ shrnul Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu. Podle něho po veřejných prezentacích kraj vše vyhodnotí a potom teprve rozhodne, která varianta by byla nejlepší. Další veřejná prezentace koridorů R35 bude 30. června v Turnově a potom ještě nejméně jedna na Semilsku.

n200906220113_zap_294_09_kozakovŽe zejména severní trasa R35 Českým rájem přináší různé úhly pohledu, bylo patrné i v diskusi mezi jednotlivými občany. Na Kozákově sice byli v silné převaze ti, kteří jsou především pro jižní variantu mimo Český ráj, přítomni byli ale i příznivci severní varianty. Severní variantu dlouhodobě podporuje například starostka Karlovic Vlasta Špačková, která se zastává občanů obce, kteří žijí v těsném sousedství mezinárodní silnice v Karlovicích a Radvánovicích, na Kozákově byl také starosta Malé Skály Jiří Nejedlo. I on patří k zastáncům severní varianty. Na strážní horu Českého ráje dorazilo i pár „řadových“ členů turnovského zastupitelstva.

 

n200906220113_zap_295_09_kozakovMnoho přítomných zaskočilo, že setkání na Kozákově bylo pouze představením koridorů, nikoli prezentací s prostorem pro připomínkování ze strany veřejnosti. To podle zástupců Libereckého kraje prý bylo občany špatně pochopeno, kozákovské setkání podle nich mělo posloužit především tomu, aby se lidé s koridory dálnice seznámili. Po zjitřené výměně názorů nakonec několik dotazů padlo, na ty konkrétní, například z úst protidálniční aktivistky Markéty Kovaříkové, která se ptala na detaily projektu, ale bohužel nebyl schopen nikdo odpovědět. Na setkání v Turnově 30. června (KC Střelnice od 16.00 hodin) prý již budou přítomni i odborníci. Studie je k dispozici k volnému stažení na internetových stránkách Libereckého kraje.

 

Přítomný exministr životního prostředí Martin Bursík připomněl snahy jeho ministerstva zamezit trasování dálnice Turnovem a hlavně ekologicky cenným Českým rájem, který je Geoparkem UNESCO, zamyslel se i nad důvody, proč politici na všech úrovních prosazují ekonomicky náročné projekty, které jdou navíc proti lidem, kteří v dané oblasti žijí.

 

n200906220114_zap_296_09_kozakovNáměstek ministra životního prostředí František Pelc zdůraznil, že se v minulosti podařilo zabránit odhlasování zákona v parlamentu, který z R35 dělá veřejný zájem. Tato hrozba je tu podle něho opět. „Najít nejvhodnější koridor dálnice je obtížné, musíme si ale uvědomit, že nestavíme silniční spojku mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi, ale evropskou tranzitní dálnici s několikanásobně větším provozem než je na současné silnici do Jičína. Doufám, že zastupitelé v Turnově budou mít tolik rozumu, že nebudou souhlasit s tím, že si do centra města přivedou mezinárodní kamionovou dopravu,“ uzavřel Pelc.

 

Pozitivním výstupem z kozákovského setkání je slíbený vznik pracovní skupiny při Libereckém kraji, ve které budou i zástupci občanských iniciativ. Pracovní skupina vyhodnotí připomínky občanů a měla by být jakýmsi prostředníkem mezi krajem a lidmi…

Aktualizace: Oficiální tisková zpráva, vydaná Libereckým krajem 23. června dopoledne:
Kraj na Kozákově představil veřejnosti tři možné koridory pro R35

První představení studie proveditelnosti a účelnosti koridorů rychlostní silnice R35 a jejích možných realizací pro širší veřejnost uspořádal Liberecký kraj v neděli 21. 6. na Kozákově.

Na akci se sjelo několik stovek lidí, účastnil se jí náměstek hejtmana Libereckého kraje Martin Sepp, zástupci obecních samospráv z dotčených obcí, občané, které problém zajímá, a také i bývalý ministr životního prostředí a předseda Strany zelených Martin Bursík.

„Jednalo se o první prezentaci před širší veřejností, která byla určena zejména lidem, kteří nemají přístup na krajské internetové stránky – www.kraj.lbc.cz, kde je studie proveditelnosti možných tras ve stanovených koridorech již měsíc vyvěšena. Proto byly v provozu pro zájemce tři bezplatné svozové autobusové linky, které přivezly lidi z těchto dotčených obcí,“ uvedl náměstek hejtmana.

Nová silnice R35 z Turnova na Jičín má zlepšit spojení do sousedního Královéhradeckého a dále Pardubického kraje. Liberecký kraj se snaží přispět k rozhodování o vhodném koridoru v tomto volebním období, neboť koridor pro budoucí silnici musí být zahrnut do územně plánovacích dokumentů ČR a kraje.

„Od jara jednáme o optimálním koridoru se zastupitelstvy dotčených obcí a na to následuje seznámení pro veřejnost,“ doplnil Martin Sepp s tím, že další veřejné představení projektu se uskuteční na začátku července v Turnově.
Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí

Libereckého kraje

jiri.langer@kraj-lbc.cz

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.