R35 JEDNOU NEJSPÍŠ POVEDE TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM

0

(Aktualizováno)Alespoň to si přeje 26 krajských zastupitelů a jistě si to přejí i tisíce obyvatel Libereckého kraje a část občanů Turnovska a Českého ráje. Cesta z Liberce do Hradce Králové, na Moravu a za hranice se zrychlí. Ne hned, ale za 20 let, až bude rychlostní silnice postavena. Jaký názor veřejnost na Turnovsku na tuto kontroverzní stavbu ale skutečně má, kterou z variant preferuje, o to se nikdo nikdy moc nezajímal. Neuskutečnil se hodnověrný výzkum veřejného mínění ani referendum. Lidé jsou tak postaveni před hotovou věc. Krajští zastupitelé vyslali vzkaz ministerstvům a vládě České republiky o tom, co si lidé v Libereckém kraji přejí. Podle nich je to severní varianta Turnovem a středem Českého ráje. Přejí si to také zdejší obyvatelé? Možná ano, možná ne. Kdo ví?

n201004012047_zap_112_010_R35Bude vládu ve Strakově akademii v Praze zajímat, že podstatná část obcí na trase tzv. severní varianty mezi Turnovem a Jičínem se důrazně postavila proti záměru vést mezinárodní tranzitní dálnici středem Českého ráje? Proti se vyslovili i turnovští zastupitelé, kteří na to téma hlasovali v loňském roce dokonce dvakrát a v obou případech rychlostní silnici, která je podle posledního návrhu vedena širším středem města (tunelem pod sídlištěm Výšinka), odmítli. V úterý 30. března se jednání v Liberci zúčastnili občané, kteří v mnoha případech členy zastupitelstva už pouze slušně prosili, aby neničili přírodní skvost, na jehož území vznikla vůbec první chráněná krajinná oblast v České republice. Tihle lidé měli mezi krajskými zastupiteli pouze jediného hlasitého zastánce, zastupitele za KSČM Mirka Berana, který trvale žije v Turnově. Vše nakonec rozhodlo 26 lidí, zvolených za ČSSD, ODS a KSČM.

Pro severní variantu se na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v úterý 30. března vyslovili:

Stanislav Eichler (ČSSD, trvale žije v Českém Dubu), Radek Cikl (ČSSD, Tanvald), Vít Příkaský (ČSSD, Liberec), Martin Sepp (ČSSD, Liberec), Zdeněk Bursa (ČSSD, Zásada), Pavel Novák (ČSSD, Jablonec nad Nisou), Pavel Petráček (ČSSD, Josefův Důl), Jaroslav Podzimek (ČSSD, Bělá), Karel Kapoun (ČSSD, Doksy), Bohumil Kašpar (ČSSD, Liberec), Ivo Palouš (ČSSD, Liberec), Lukáš Pleticha (ČSSD, Jablonec nad Nisou), Ota Raiter (ČSSD, Kamenický Šenov), Milan Šír (ČSSD, Liberec), Roman Šotola (ČSSD, Liberec), Stanislav Valdman (ČSSD, Nový Bor), Lidie Vajnerová (SOS, Dlouhý Most), Jaroslav Švehla (ODS, Cvikov), Petr Polák (ODS, Tanvald), Stanislav Pěnička (ODS, Semily), Jiří Kittner (ODS, Liberec), Miloš Tita (KSČM, Ralsko), Josef Souček (KSČM, Frýdlant), Věra Picková (KSČM, Semily), Stanislav Mackovík (KSČM, Pertoltice pod Ralskem), Taťjana Nováková (KSČM, Jablonec nad Nisou).

 

Proti byli:

Tomáš Sláma (ODS, Turnov), Kateřina Klikarová (KSČM, Liberec), Pavlína Hrabálková (KSČM, Jablonec nad Nisou), Miroslav Beran (KSČM, Turnov).

 

Zdrželi se hlasování:

Radim Zika (ODS, Liberec), Vladimír Richter (ODS, Jilemnice), Hana Moudrá (ODS, Česká Lípa), Petr Beitl (ODS, Jablonec nad Nisou), Karel Dlouhý (ODS, Jablonec nad Nisou), Martin Půta (SLK, Hrádek nad Nisou), Marek Pieter (SLK, Desná), Jaromír Dvořák (SOS, Nový Bor).

 

Fakta ze studie firmy Valbek – trasa R35 v severní variantě: Ohrazenice, Turnov, Karlovice, Rovensko pod Troskami, Libuň, Valdice, Úlibice. Celková délka Rádelský Mlýn – Úlibice: 45,3 km, délka nové trasy 35 km. V Libereckém kraji 18,5 km, v Královéhradeckém 16,5 km. Cena: 19,7 miliardy.

 

Jak to komentují někteří lidé z Turnova? Oslovili jsme jich asi dvacítku v šíři názorového spektra od příznivců severní varianty R35 po její odpůrce. K odpovědím jsme nikoho nenutili, kdo chtěl, reagoval. Vše bylo na bázi dobrovolnosti. Otázka zněla: Jak přijímáte skutečnost, že R35 povede Turnovem někde mezi Pelešany a Výšinkou? (Odpovědi jsou seřazeny v abecedním pořadí.):

 

* Aleš Hozdecký, místostarosta Turnova, předseda Sdružení Český ráj: Rozhodnutí zastupitelů Libereckého kraje není překvapivé. V každém případě dokládá fakt, že krajská zastupitelstva neumějí překročit své hranice a vidět některé procesy a projekty v souvislostech. V tuto chvíli jednoznačně podporuji platná usnesení turnovského zastupitelstva a mám tedy s rozhodnutím kraje zásadní problém. Rychlostní komunikace do unikátního regionu Český ráj nepatří. Nicméně vnímám problém regionální dopravy v úseku Turnov – Jičín a stále si myslím, že nejlepším řešením je rekonstrukce stávající silnice I/35 a řešení tranzitní (dálkové) dopravy jižní variantou R35.

* Radek Drašnar, učitel Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov: Nerespektování usnesení zastupitelstva města Turnova, které nesouhlasí s vedením R35 na katastru města, je od krajských zastupitelů ukázkou arogance moci nejvyšší možné míry.  Kam jsme v této republice došli, když nejsou respektována stanoviska občanů a rozhodnutí orgánů dotčených měst a obcí?

 

* Břetislav Jansa, člen turnovského zastupitelstva: Doporučením 26 lidiček z našeho kraje nic nekončí. Je to pro nás začátek dalšího kola snahy o udržitelný život v Turnově a záchranu Českého ráje.

 

* Hana Maierová, starostka Turnova: Zastupitelstvo města Turnova přijalo v minulém roce dvě nesouhlasná usnesení k severní variantě R35. Zastupitelé Libereckého kraje nakonec zaujali stanovisko jiné. Stejně tak ale bude postupovat i vláda – i pro ni jsou usnesení přijatá samosprávami nezávazná a bude v této věci rozhodovat samostatně.

Poté, až vláda o trase R35 rozhodne, má město (ale i kraj) zákonnou povinnost podřídit se v územním plánu vyššímu stupni územněplánovací dokumentace, tj. schválené na úrovni státu a kraje. Proto musel být i v minulosti do územního plánu Turnova koridor pro tuto komunikaci zapracován. Stanovení koridorů pro dopravní trasy tak, aby byly pro Turnov co nejméně bolestivé, je asi nejdůležitějším úkolem pracovní skupiny pro nový územní plán města a pro zastupitelstvo. Návrh nového územního plánu města v jednotlivých fázích musí mít zároveň kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy, která jsou závazná a bez kterých nemůže být nový územní plán v budoucnu schválen. Otázce R35, ať již bude schválena jakákoli varianta, se proto v našem územním plánu nevyhneme. I v případě jižní varianty musí být totiž zachován koridor pro jižní obchvat města a přeložku na Semily.

 

* Jan Mocek, vedoucí Správy CHKO Český ráj: Rozhodnutí krajského zastupitelstva vést rychlostní silnici R 35 severní variantou nepřekvapilo. Krajský úřad dlouhodobě blokuje dopravní koridor na severní trase mezi Jičínem a Turnovem v územních plánech obcí. Realizace této rozsáhlé stavby by Český ráj nevratně rozsekala a české ekonomice pomohla ke dnu dalším zadlužením. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a mezi Hradcem Králové a Turnovem se postaví pouze dvoupruh s úrovňovým křížením bez rozsáhlých zemních úprav. Ten by dostatečně a rychle vyřešil regionální dopravu, včetně napojení Semil a Lomnice nad Popelkou.

 

* Martina Pokorná, členka turnovského zastupitelstva: Zatím jsme neprohráli. Je to samozřejmě pro odpůrce R35 špatný signál vyslaný zastupitelstvem směrem k vládě, hlavně to ale považuji za špatný signál vyslaný od politiků směrem k voličům. Proti silnici existuje mohutný odpor veřejnosti a naše volené zástupce ten odpor nezajímá, rozhodli bez ohledu na vůli obcí a obyvatel regionu, kterého se téma R35 bytostně dotýká. Rozhodli proti kvalitě života svých obyvatel ve prospěch řidičů. Pro mě je dálnice vedoucí mezi Pelešany a Výšinkou nepřijatelná, neboť trvale znehodnotí Turnov a sníží kvalitu života obyvatel města. 

* Slavomír Říman, Skalany, patriot a propagátor Českého ráje: Rozhodnutí krajských zastupitelů o vedení R35 středem Českého ráje beru jako vážnou tragédii. Vůbec ne ve válce o koridor – tam jde snad jen o dočasný výsledek jedné bitvy. Jako naprostou katastrofu to ale vnímám z pohledu naší situace na cestě k občanské společnosti. Pokud 26 krajských zastupitelů hlasuje podle dispozic, které obdrželi, ostentativně bez ohledu na názory občanů, jsme zase na nejlepší cestě k totalitě, tentokrát s rysy prvobytně-pospolného kapitalismu. A vlastně ani ne tak prvobytně-pospolného, jako individuálně-kořistnického kapitalismu. Mladí a schopní mohou emigrovat, co však my ostatní?

 

* Tomáš Sláma, ředitel Panochovy nemocnice Turnov, krajský zastupitel: Respektuji většinové rozhodnutí krajských zastupitelů, byť jsem toto stanovisko v hlasování nepodpořil. V případě, že bude schválená varianta akceptována ze strany ministerstva dopravy a následně vlády, budu se snažit o to, aby se navrhlo stavební řešení s co možná nejmenším dopadem na přírodu a občany dotčených území. Domnívám se, že v tomto směru se toho ještě dá ovlivnit hodně, vždyť časový horizont akce je tak za 15 až 20 let.  

 

* Jiří Tomášek, primář Panochovy nemocnice, člen turnovského zastupitelstva: Plán vést silnici R35, která by v podstatě měla dimenze dálnice, přes údolí mezi Troskami a Kozákovem, považuji za špatné řešení. Krajským zastupitelům zřejmě Český ráj nic neříká, navíc jim je zcela ukradené vyjádření zastupitelstva Turnova. Průtah Turnovem, který je součástí trasy, navíc silně připomíná aroganci, s jakou se za minulého režimu vedla silnice přes židovský hřbitov a Maškovu zahradu.

AKTUALIZACE (doplnění):

* Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje: Od samého počátku jsem proti této trase. Nejen z důvodu, že povede chráněnou oblastí Český ráj, ale také proto, že velmi citelně zasahuje do infrastruktury samotného města Turnov. Výsledky geologického průzkumu kvalifikují lokalitu Pelešany a Výšinka za zcela nevhodnou pro uvedenou stavbu (možná, že by si ti, co rozhodují, měli připomenout sesuv půdu v souvislosti se stavbou Lidlu). Vedení rychlostní silnice městem bude obrovskou zátěží nejen pro krajinu, ale především pro její obyvatele.

* Eva Kordová, knihovnice, radní a členka turnovského zastupitelstva: Věřila jsem, že nakonec přece jen bude mít váhu ta síla lidí, kteří jsou proti. Ale bohužel, nežijeme ve státě, kde se berou vážně občané a jejich názory. Rozhodnout o R35 právě teď, v roce 55. výročí založení nejstarší CHKO v zemi, je paradox a výsměch. Musím jen osobně konstatovat, že jsem si naivně myslela, že člověk může něco změnit, když jde o dobrou věc. Tohle všechno mně vzalo chuť jakkoliv zasahovat do věcí veřejných a občanských, protože v konečné fázi vítězí pouze zájmy politické, lobby velkých firem a kšeftů a pod „zástěrkou“ obecného zájmu se nakonec rozhodne bez lidí, kteří tu žijí, kterým stále ještě záleží na hodnotách přírody. Jak mám mladé lidi a děti vést k ekologii, ochraně přírody a dalším hodnotám, když nakonec stejně zvítězí jen prospěchářství, finanční zájmy a to navíc s odůvodněním, že to řeší naši místní naprosto katastrofální dopravní situaci, což není pravda. Mezinárodní silnice ve středu města situaci jen zhorší. Jsem znechucena a jen mne to utvrzuje v myšlence skončit s veřejným životem. Nemá to žádný smysl…

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.