R35: PŘEDSTAVITELÉ KRAJE (BYŤ „SOUKROMĚ“) PREFERUJÍ SEVERNÍ VARIANTU PŘES TURNOV

0

„Plníme slib, který jsme dali, že po projednání v obcích se studií koridorů R35 seznámíme veřejnost. Nejde ale o standardní projednání, nýbrž o prezentaci studie. Krajský úřad v současnosti opravdu nepreferuje žádnou variantu. Stále platí, že rozhodnutí o koridoru R35 by mělo padnout do konce letošního roku, konečné slovo bude mít ministerstvo dopravy a vláda České republiky,“ řekl náměstek hejtmana Martin Sepp ještě před jednáním v turnovském Kulturním centru Střelnice ve čtvrtek 9. července, kam přišly zhruba dvě stovky lidí.

Zástupci Libereckého kraje se tentokrát na setkání s veřejností připravili o poznání lépe než na to předchozí na Kozákově. Souhrn informací odborníků byl opravdu vyčerpávající, víc než dvě hodiny zasvěceného výkladu obsáhlo všechny pohledy na budoucí komunikaci – od představení všech tří koridorů dálnice (jižního, severního a superseverního), po srovnání ekonomické, ekologické a dopravní. Podle Kateřiny Lauermannové, vedoucí odboru územního plánování Libereckého kraje, ve vznikajícím dokumentu „Politika územního rozvoje České republiky“ zatím v úseku Turnov – Úlibice není koridor stabilizován. Je to poslední úsek této komunikace, vedoucí napříč republikou, který dosud není znám. Josef Jeníček z Ředitelství silnic a dálnic v Liberci přiblížil nejaktuálnější informace z přípravy stavby. „V letech 2013 až 2015 by mělo dojít na výstavbu obchvatu Úlibic, následovat bude stavba dálnice mezi Plotištěm u Hradce Králové a Sadovou. Mezi Jičínem a Hradcem Králové by motoristé po nové komunikaci mohli jet zhruba v roce 2021 až 2022, na celém úseku do Turnova asi o tři roky déle,“ uvedl Jeníček.

n200907130841_zap_319_09_r35Podrobně byla představena studie všech tří koridorů R35 zpracovaná firmou Valbek. Náklady na stavbu jižní trasy dálnice R35 jsou odhadnuty na 14,5 miliardy Kč, severní Turnovem a Českým rájem 20 miliard a superseverní kolem Semil 37 miliard. Z pohledu odborníků na dopravu je nejvýhodnější severní varianta Turnovem, která je nejpřímější, v případě realizace varianty jižní je tu podle nich předpoklad, že motoristé budou na spojnici Turnov – Jičín ve velké míře využívat i stávající silnici. Z pohledu ekonomického, tedy vlastních nákladů na stavbu, je nejvýhodnější varianta jižní, ta vychází nejlépe i z pohledu ekologického, když nejméně negativně ovlivní život obyvatel regionu. „Všechny tři varianty jsou ekologickou zátěží pro životní prostředí, měli bychom hledat tu variantu, která uškodí co nejméně,“ zaznělo opakovaně v sále Střelnice.

 

Zásadní byla informace o vzniku pracovní skupiny při Krajském úřadu v Liberci. Ta vznikla den před turnovským jednáním, jsou v ní odborníci, zástupci kraje a občanských iniciativ, bojujících proti vedení trasy R35 Českým rájem. Budou v ní také zástupci Středočeského a Královéhradeckého kraje.

 

n200907130842_zap_320_09_r35Závěr třiapůlhodinového jednání patřil diskusi. Na dotaz, kterou variantu dálnice soukromě preferuje, náměstek Sepp (ČSSD) řekl, že severní Turnovem, ale že jde opravdu o jeho soukromý názor. V krajském zastupitelstvu prý může hlasovat i jinak. Přítomný radní pro ekonomiku Zdeněk Bursa (ČSSD) rovnou prohlásil, že on bude hlasovat pro variantu severní, protože to chtějí jeho voliči. Turnov má dva krajské zastupitele, přítomen byl Miroslav Beran (KSČM), který se přihlásil k jižní variantě. Druhý krajský turnovský zastupitel Tomáš Sláma na jednání nebyl přítomen.

 

Diskutovalo se také o tom, kdo zakáže tranzitní dopravě v případě jižní varianty průjezd „zkratkou“ po stávající silnici. Konstatováno bylo, že v podstatě nikdo, resp. že by to bylo velmi obtížné. Přítomná starostka Karlovic Vlasta Špačková zopakovala stanovisko zastupitelstva této obce, které preferuje severní variantu, protože velká část obyvatel žije v sousedství současné přetížené silnice.

 

Turnovská zastupitelka Martina Pokorná se zajímala, proč byl opuštěn koridor pelešanským údolím v Turnově a v současnosti jediný navrhovaný průchod severní varianty R35 městem je tunelem pod Výšinkou. Milan Koloušek z firmy Valbek to zdůvodnil tím, že trasa údolím Libuňky je velmi stavebně náročná, kromě vodního toku je tam i železniční trať, nová silnice by zasahovala i do budoucí bytové zóny na Kamenci. Tato varianta by také nevyhověla hlukovým normám. Nynější návrh tunelem pod Výšinkou bytovou zónu podchází, nevyžaduje žádné demolice a trasa by měla vyhovět i hygienickým normám.

 

n200907130842_zap_321_09_r35Další dotaz vyplýval z usnesení turnovského zastupitelstva, které se přihlásilo k jižní variantě za splnění dvou podmínek – realizace odklonu na Semily z Valdštejnska na Chutnovku a úpravu stávající silnice mezi Turnovem a Jičínem (obchvaty některých obcí ad.). Budou opravdu v případě stavby jižní trasy R35 tyto dva body splněny? Ano, zaznělo z úst představitelů kraje. Úprava stávající silnice I/35 a obchvat na Semily jsou zahrnuty v nákladech jižní varianty. „Ze zpracovaného dopravního modelu vyplývá, že v případě realizace jižního koridoru zůstane na stávající silnici větší zátěž a tyto úpravy budou muset být provedeny,“ uvedla Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu v Liberci.

Pro Turnov je zásadní právě přeložka na Semily mimo centrum města. „V současné době řešíme v kraji z pohledu dopravně bezpečnostního závažnější komunikace, máme omezené množství prostředků, s výstavbou této silnice zatím nepočítáme,“ uvedl Martin Sepp. Z toho vyplývá, že Turnov se vymístění části dopravy z centra dočká až za téměř dvacet let v souvislosti s jižní nebo severní variantou R35 (severní varianta ale odklon na Semily řeší až z Rovenska pod Troskami…).

 

„Jsem ráda, že se jednání na Střelnici uskutečnilo, zaznělo zde více informací, než při uzavřeném představení studie koridorů R35 pro zastupitele v dubnu na radnici,“ shrnula pro TvA závěrem starostka Turnova Hana Maierová. Jak zdůraznila, ráda byla i za věcné jednání bez emocí. V sále se sešli odpůrci i příznivci dálnice Českým rájem a jednání opravdu proběhlo v relativně poklidné atmosféře. „Pro město je tu spousta dalších otázek, nyní připravujeme nový územní plán, v tom stávajícím máme například pro R35 stále vymezený koridor kolem Kamaxu a údolím Libuňky,“ připomněla starostka. Vyjádřila i svůj osobní názor k trase budoucí silnice: „Pocitově je pro Turnov lepší, když dálnice povede jinudy, ale ve své funkci jsem se naučila být realistou a vyhodnocovat i další věci v širších souvislostech. Co se mi jeví jako velký problém, je informace, že se zatím nepočítá s výstavbou obchvatu na Semily mimo centrum, to musí být řešeno dřív než za patnáct nebo dvacet let.“

 

Kromě starostky se jednání na Střelnici zúčastnilo několik dalších turnovských zastupitelů: místostarosta Pekař, zastupitelé Jansa, Kunetkové Josef a Ivan, Mokrá, Beran, Zeman, Pokorná, Ulrich, Svobodová a Zikuda. O trase R35 se bude jednat na zářijovém veřejném zasedání zastupitelstva města, kdy by mělo padnout již opravdu zásadní rozhodnutí, kudy volení zástupci města chtějí čtyřproudou mezinárodní dálnici trasovat. Mnoho zastupitelů se dosud nechtělo vyjádřit, kterou trasu preferují, byli nerozhodnutí, protože neměli dostatek informací a prý si počkají na veřejnou prezentaci s odborníky na Střelnici. Z tohoto pohledu je neúčast „váhajících“ zastupitelů zvláštní. Na vině budou asi prázdniny…

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.