R35 V LIBERCI: ON-LINE REPORTÁŽ ZE ZASEDÁNÍ KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ

0

V úterý 30. března ve 14.00 hodin začalo řádné zasedání zastupitelstva Libereckého kraje. Do krajského města přijela také stovka lidí převážně z Turnovska, kteří nesouhlasí s vedením trasy mezinárodní dálnice širším středem Turnova a Českým rájem. Krajští zastupitelé budou o koridoru R35 jednat v rámci předloženého materiálu „Kategorizace silniční sítě České republiky na území Libereckého kraje“. Ten doporučuje ministerstvu dopravy tzv. severní variantu dálnice středem Českého ráje. Vzhledem k tomu, že odpůrci severní varianty chtějí využít svého práva a na zasedání vystoupit, dá se očekávat poměrně dlouhé jednání. Podle předběžných informací má být bod o R35 přesunut až na závěr jednání…

13.30 hodin: Těsně před zasedáním zastupitelů se konala tisková konference Starostů pro Liberecký kraj. Zde Martin Půta shrnul připomínky k programu jednání zastupitelstva. Co se týká koridoru R35, Starostové se při hlasování zdrží a návrh nepodpoří. „Podle našeho názoru nebyl záměr koridoru R35 v severní variantě řádně projednán s dotčenými obcemi, nebyly smluvně vypořádány jejich připomínky,“ uvedl Půta.
14.00 hodin: Vstup do jednacího sálu byl umožněn pouze 60 občanům, což odpovídá kapacitě prostoru určeného veřejnosti. Ve stejnou dobu bylo přihlášeno k diskusi k R35 celkem 30 občanů. Přihlášky do diskuse ale nebyly ukončeny, další zájemci se mohou hlásit v průběhu jednání.
14.01 hodin: Jednání bylo zahájeno. Přítomno je 39 zastupitelů. Ze zástupců Turnovska je přítomen Mirek Beran (KSČM), druhý místně příslušný zastupitel Tomáš Sláma (ODS) na jednání nedorazil.
14.05 hodin: Jedná se o programu zasedání. Zastupitel Beran se pozastavil nad tím, že by bod, týkající se R35, neměl být vůbec projednáván, protože zastupitelé nedostali k dispozici všechny potřebné materiály. Beran se pozastavil i nad skutečností, že do jednacího sálu byla vpuštěna pouze část veřejnosti. Zastupitel v tom vidí porušení zákona o obcích.
14.07 hodin: Zastupitel Mirek Beran navrhl vzhledem ke skutečnosti, že v sále je zastoupena početná veřejnost, aby byl bod s R35 zařazen na začátek jednání. To zastupiteli odsouhlaseno nebylo, naopak byl přijat návrh radního Martina Seppa, aby tento bod byl posledním bodem jednání.
14.10 hodin: Ředitel krajského úřadu připomněl řádky z jednacího řádu. Příspěvky veřejnosti mohou zaznít až po diskusi zastupitelů k danému bodu. Každý občan má k dispozici tři minuty. V případě nepřístojného chování může být občan ze sálu vyveden a schůze může být přerušena. Jednání začalo, nejsledovanější bod s R35 bude projednáván jako poslední.
14.40 hodin: Zastupitelé projednávají v pořadí 17. bod jednání. Jednání probíhá rychle. Před vchodem do budovy krajského úřadu zůstalo asi 20 občanů.
14.47 hodin: Mezi novináře dorazila informace, že do Liberce míří předseda Strany zelených a poslanec parlamentu Ondřej Liška a náměstek ministra životního prostředí František Pelc (poslanci mají neomezený čas pro své příspěvky).
15.22 hodin: Projednáván je bod číslo 38. Do zahájení  rozpravy o kategorizaci silniční sítě v Libereckém kraji zbývá asi 15 minut.
15.24 hodin: Na jednání dorazil i druhý zástupce Turnova Tomáš Sláma (ODS). Přítomni mezi veřejností jsou už i poslanec Ondřej Liška a náměstek Pelc.
15.31 hodin: Začalo projednávání bodu „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy.“
15.36 hodin: V diskusi zastupitelů shrnul stanovisko Starostů Martin Půta. Zastupitel Beran navrhl do dokumentu ministerstvu dopravy začlenit všechny tři koridory dálnice. Na jeho stranu se přidala i další zastupitelka za KSČM Kateřina Klikarová. Radní Příkazký shrnul jednání z pohledu tří krajů.
15.46 hodin: Diskuse zastupitelů byla ukončena, prvním občanem v diskusi byla Marie Černohouzová, zastupitelka Žernova. Odmítla severní variantu R35.
15.50 hodin: Martina Pokorná připomněla rozhodnutí zastupitelů obcí včetně Turnova, kteří odmítli vedení trasy R35 severní variantou. Je to pohrdání názorem občanů a jejich volených zástupců. V závěru svého vystoupení předala hejmanovi Libereckého kraje Stanislavu Eichlerovi podpisové archy s 15 tisíci podpisy občanů proti severní variantě silnice R35. Na ní navázal jeden z občanů, který se cítil jako volič ČSSD zhrzený stanoviskem této strany, která před volbami spíše preferovala superseverní variantu a nyní chce vést silnici středem Českého ráje.
n201003302120_zap_109_010_zlk16.01 hodin: Své vystoupení Ondřej Liška zahájil apelem na krajské zastupitele, aby nerozhodovali proti zájmu občanů. Připomněl zejména problematiku vedení trasy středem Turnova tunelem pod sídlištěm. „Zastupitelstva obcí na trase severní varianty se vyjádřila proti této trase, zastupitelé kraje by neměli hlasovat proti zájmu svých obyvatel. Vybrána by měla být varianta, která nejméně poškodí životní prostředí. A to je varianta jižní, která je nejen ekonomicky nevýhodnější, ale je i nejcitlivější k životnímu prostředí. Varianta středem Českého ráje bude  znamenat mj. i vyškrtnutí ze seznamu Geoparků UNESCO.“
16.15 hodin: Z příspěvků dalších občanů: Nehlasujte pro špinavý Český ráj. – Uvědomme si, že dálnice je i rozvojovou trasou, krajina mezi Turnovem a Jičínem bude zaneřáděna výrobními a skladovacími halami, u benzínových pump budou postávat prostitutky, zvýší se trestná činnost. – Vyzývám hejtmana k osobní zodpovědnosti za projednání s občany, kterých se severní varianta silnice týká. – Jako podnikatel vás chci upozornit na podnikatelské aktivity mnoha občanů, kteří pracují a zaměstnávají lidi v cestovním ruchu. Zejména v trase mezi Turnovem a Jičínem jich je spousta. Ty rozhodnutím vést silnici středem Českého ráje odsoudíte ke krachu. – Ve vašich předvolebních materiálech před krajskými volbami jsem nikde nezaznamenal, že by někdo chtěl ohrozit životní prostředí a do centra Turnova přivést mezinárodní silnici.
16.35 hodin: Příspěvky občanů znějí sálem, zhruba polovina krajských zastupitelů se šla občerstvit.
16.37 hodin: Jako jedna z mála vystupujících vystoupila na podporu severní varianty R35 starostka Karlovic Vlasta Špačková. Ta připomněla vážnou situaci obyvatel Karlovic a Radvánovic, kteří žijí přímo u silnice, kterou ročně projede 3,5 mil. automobilů. „Kdo nežije a nespí přímo u silnice, může podepisovat petice, lidé v našich obcích to ale cítí jinak.“
16.45 hodin: Protidálniční aktivistka Markéta Kovaříková rozporovala celý materiál, o kterém mají krajští zastupitelé hlasovat. Materiál s kategorizací silnic podle ní zastupitelé kraje vůbec neměli a nemají k dispozici. „O čem tedy chcete hlasovat?“
16.56 hodin: Z jednoho z příspěvků: „Liberecký kraj se nám snaží vnutit variantu z 60. let minulého století, kdy se nikdo příliš neohlížel na mínění lidí a životní prostředí.“
16.59 hodin: S dalším příspěvkem vystoupil občan, který zastupuje obce na jižní variantě R35. I oni sepsali a podepsali petici proti R35 (navrhují severní variantu). S podporou severní varianty vystoupili i dva zástupci iniciativy občanů proti supersevernímu koridoru R35.
17.04 hodin: Hovoří 26. občan v pořadí, přihlášeno do diskuse je v tuto chvíli 43 lidí.
17.18 hodin: Antonín Svoboda z turnovského Unipressu upozornil na situaci samotného krajského města. „Jak to, že zde nevidím žádné Liberečany? Vždyť jich se to týká stejně jako obyvatel Turnova. Přímo v Liberci vznikne úzké hrdlo, kterým se budou muset protáhnout tisíce kamionů. R35 by se měla řešit komplexně, jinak přímo v Liberci připravíte dalším generacím hotové peklo.“
17.40 hodin: Aleš Hoření z CHKO Český ráj připomněl, že zdejší chráněná krajinná oblast je nejstarší v České republice, že již v minulosti musela krajina čelit mnohým úskalím, ať už je to pískovna na Střelči nebo zemědělská velkovýroba za socialismu.
17.43 hodin: František Pelc: „Probíhá jedno z nejdůležitějších jednání, které povede k budoucímu konečnému rozhodnutí, kudy R35 přibude. Tady si musíme uvědomit a přemýšlet, v jaké podobě se napojíme na evropské tranzitní komunikace, abychom nenapáchali více škody než užitku. Koridor dálnice změní strukturu krajiny na další století.“
17.45 hodin: Poslední vystupující byla starostka Újezdu pod Troskami Hana Protivná, která připomněla zamítavá stanoviska obcí proti severní variantě a stavební uzávěry v obcích na trase.
17.47 hodin: Rozprava byla ukončena, předsedající hejtman Eichler vyhlásil přestávku do 18.00 hodin.
18.02 hodin: Jednání bylo po přestávce zahájeno. Nejprve proběhlo hlasování o protinávrhu zastupitele Berana, a sice do kategorizace silnic Libereckého kraje zahrnout všechny tři koridory R35. Pro tento návrh hlasovali pouze čtyři zastupitelé. Poté se hlasovalo o původním navrženém usnesení, ve kterém Liberecký kraj doporučuje ministerstvu dopravy jako variantu R35 koridor severní, tedy Turnovem a středem Českého ráje. Pro tento návrh hlasovalo 26 zastupitelů, proti byli čtyři, osm se jich zdrželo. Návrh byl tedy schválen. Zastupitelé Libereckého kraje podpořili severní trasu R35. (Ze dvou turnovských krajských zastupitelů hlasoval Mirek Beran proti a Tomáš Sláma se hlasování zdržel). Podle doplněné informace o den později se zastupitel Sláma ve skutečnosti vyslovil PROTI!
18.15 hodin: Konec on-line reportáže.

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.