SRPNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Pravidelnou rubriku uvádíme poděkováním: Chtěla bych touto cestou poděkovat za zorganizování příměstského tábora, který proběhl o letošních prázdninách při ZŠ Zborovská, přesněji tedy, tábora pro hendikepované děti. Jako rodič dítěte s postižením se už 14 let snažím o dceru postarat, jak nejlépe dovedu, vést ji k sociální zdatnosti. Chtěla jsem jí už zhruba pět posledních let dopřát pro zdravé děti poměrně běžný zážitek – letní tábor. To ovšem není lehká záležitost, i když táborů jak pobytových, tak i příměstských je zorganizováno docela velké množství. Nicméně to „jiné“ dítě nelze běžně přihlásit, protože potřebuje nepřetržitý dohled, zkušenosti i péči, kterou už vrstevníci běžně zvládají.

Proto bych touto cestou chtěla velmi upřímně poděkovat Jaroslavě Štoudkové, Mirce Adamenko a Zuzaně Štoudkové. Právě tyto tři ženy stály za organizací příměstského tábora při ZŠ Zborovská a tím připravily pro 10 dětí krásný týden naplněný zážitky. A poděkování ukončím citací mě dcery po posledním dni tábora: „Já mám tolik zážitků, že ani nevím, kde začnu vyprávět.“ Blanka Pluchová, blankapluchova@seznam.cz

* Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem příbuzným, známým a sdružení federací strojvůdců za účast, květinové dary, kondolence a za slova upřímné soustrasti na posledním rozloučení s naším milovaným panem Janem Halounem. Děkujeme, manželka s rodinou

* Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sestřičkám a celému kolektivu DD Pohoda za obětavou péči o naši maminku Věru Vítovou. Dcera a syn s rodinami

GRATULACE
* Blahopřání k narozeninám pro pana Václava Anděla z Turnova, který 28. srpna oslavil své osmdesáté narozeniny: Hodně štěstí, lásky, zdraví, všechny věci, které Tě baví a navrch splněný sen přidáváme, protože Tě nejraději máme… To vše ti ze srdce přejí manželka Marta, dcera Marcela s manželem, vnučky Monika a Denisa s rodinami a pravnučky Klárka a Karolínka

VZPOMÍNKY
* V sobotu 20. srpna uplynou dva roky, kdy mě navždy opustila kamarádka Milena Lašiaková z Bukoviny. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji tichou vzpomínku na její dobré srdce a obětavost. Stále vzpomíná kamarádka Magdaléna Patočková z Rohlin

* Ve středu 21. září to bude už dlouhých pět let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, manželka, přítelkyně, paní Jarmila Jirošová z Malého Rohozce. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku společně s námi. Vzpomíná rodina

NARODILI SE
* 9. 8. Karolína Hájková z Vyskře (narodila se v porodnici v Mladé Boleslavi)

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
97 let – Marie Makovská
91 let – Jiřina Mundlová, Ludvík Pešek, Karla Kulhavá, Hana Habřinská, Olga Špiková
85 let – Vlasta Lišková, Jaroslav Dont, Marie Černá, Jaroslav Lutonský, Rudolf Dlask, Marie Poloprudská
80 let – Soňa Křelinová, Věra Burjánková, Jiří Zajíc, Jaroslav Bobek, Emil Ligiera, Otto Jarolímek, Václav Anděl
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 4. 8. Petr Šmíd, 51 let, Roudný, Frýdštejn
* 4. 8. Zdeněk Musil, nedožitých 65 let, Pelešany
* 5. 8. Marie Plesarová, 81 let, Turnov
* 7. 8. Zdeněk Martinek, nedožitých 83 let, Rovensko pod Troskami
* 8. 8. Miloslav Bursa, nedožitých 77 let, Kaškovice
* 8. 8. Bohuslav Rakouš, 88 let, Turnov
* 12. 8. Hana Nejedlová, nedožitých 80 let, Malá Skála Vranové
* 12. 8. Alena Hartlová, nedožitých 45 let, Svijany
* 15. 8. Jaroslav Tůma, 63 let, Turnov
* 18. 8. Mária Pallasová, 73 let, Dolní Lomnice
* 23. 8. František Němec, 76 let, Havlovice
* 24. 8. Sergej Michajlovič Donec, 44 let, Ohrazenice
* 24. 8. Ing. Milan Horáček, 71 let, Turnov
* 25. 8. Miroslav Beran, 91 let, Turnov
* 25. 8. Václav Ron, nedožitých 77 let, Turnov
* 26. 8. Josef Mlejnek, 97 let, Turnov
* 27. 8. Miroslava Valentová, 71 let, Rovensko pod Troskami
* 28. 8. Miluška Mrázová, 89 let, Odolenovice
Podpisové archy, kde potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 275)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.