ZASTUPITELÉ LIBERECKÉHO KRAJE SE BUDOU VYJADŘOVAT K DÁLNICI R35

0

Pozor: Důležitá aktualizace. Tisková zpráva sdružení S.O.S Český rájSedm let je téma trasy tranzitní komunikace R35 jedním z hlavních témat nejen Turnovska, ale i obcí a měst v Libereckém kraji. A bude tomu tak i po zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v úterý 30. března. Zastupitelé mají v rámci předloženého materiálu „Kategorizace silniční sítě České republiky na území Libereckého kraje“ doporučit ministerstvu dopravy tzv. severní variantu dálnice středem Českého ráje. Konečné rozhodnutí o trase dálnice bude na jednotlivých ministerstvech (dopravy a životního prostředí) a na vládě České republiky. Doporučení krajských zastupitelů tedy není ve věci koridoru dálnice tím posledním rozhodujícím, ale bude argumentem především pro příznivce severní varianty středem Českého ráje a pro ty, kteří budou chtít rozhodnout s konečnou platností. Proto se protidálniční aktivisté chystají poslední březnové úterý v Liberci proti tomuto kroku protestovat.

V současné době existují tři varianty vedení koridoru rychlostní silnice v úseku Rádelský Mlýn – Úlibice. Jižní kolem Mnichova Hradiště, severní Turnovem a superseverní přes Železný Brod a kolem Semil a Lomnice nad Popelkou (tento koridor je nyní zpracován dokonce ve dvou variantách). Nejlevnější je stavba jižní trasy, nejdražší je superseverní varianta v původní trase. Proti severní i superseverní variantě existují občanské petice (prý je petice i proti jižní variantě, to se nám ale nepodařilo ověřit). Zastupitelstva obcí na severní trase Turnovem a středem Českého ráje přijala až na Karlovice a Hrubou Skálu negativní stanovisko proti koridoru rychlostní silnice na svém katastru. Vznikla koalice obcí a občanských sdružení S.O.S. Český ráj, některé obce přijaly usnesení ve smyslu stavebních uzávěr pro nové silnice na svém území, turnovští zastupitelé většinou hlasů přijali usnesení, že … Město Turnov nesouhlasí s vedením komunikace R35 katastrem města.

Turnovská veřejnost je v otázce vedení severní trasy rychlostní silnice rozpolcena, jedni argumentují nutností neúnosnou dopravní situaci řešit a dopravu směrem na Hradec Králové urychlit, severní varianta přinese podle nich i odklon dopravy z centra města směrem na Semily. Druzí argumentují především nárůstem provozu na mezinárodní tranzitní komunikaci, která navíc povede širším centrem města a při hranicích s CHKO Český ráj, což bude pro území znamenat trvalou ekologickou zátěž. Byl zde i pokus zjistit mínění občanů formou místního referenda, jeho realizace však nebyla schválena.

 

K severní variantě se přiklání vedení Libereckého kraje, podle něho je pro kraj nejvýhodnější severní varianta čtyřproudé silnice. O podpoře této varianty měli krajští zastupitelé hlasovat již vloni v prosinci, tehdy byl tento bod stažen z programu. Následovala další projednání s obcemi a prezentace všech tří studií pro zastupitele. Nyní je tento bod znovu připraven k projednání na krajském zastupitelstvu 30. března. Protidálniční aktivisté chystají protesty, podle nich se rozhoduje proti mínění občanů a obcí, jejichž zastupitelstva se vyjádřila proti severnímu koridoru R35. Jednání zastupitelů v Liberci začíná ve 14.00 hodin a je přístupné veřejnosti.

Aktualizace 26. března:

Tisková zpráva koalice občanských sdružení S.O.S. Český ráj, vydaná 25. března 2010 

NESOUHLASÍME S NÁVRHEM LIBERECKÉHO KRAJE NA SCHVÁLENÍ SEVERNÍ VARIANTY RYCHLOSTNÍ SILNICE R35

Koalice občanských sdružení nesouhlasí se záměrem Rady Libereckého kraje na schválení tzv. severní varianty rychlostní silnice R35 Zastupitelstvem Libereckého kraje.

Jsme přesvědčeni o tom, že tento návrh na schválení severní varianty silnice R35 je špatný. Již sedm let požadujeme kvalitní vyhodnocení všech známých variant, výsledkem je opět studie obsahující řadu chyb, na které jsme již před půl rokem Liberecký kraj upozornili. Jde například o chybné uvedení počtu mostů na silnici R35 v severní variantě (v textu uvedeno o 10 méně než je plánováno ve výkresové části), chybné délky tunelů atd., kdy všechny chyby se promítají i do chybného propočtu nákladů. Domníváme se, že jedinou možnou variantou silnice R35, je tzv. jižní varianta.

Občanská sdružení trvají na tom, že:

– severní varianta silnice R35 nenávratně zasáhne a poškodí Český ráj, a to jak nepříznivým dopadem na život obyvatelstva, destruktivním dopadem na krajinný ráz, tak i negativním vlivem na turismus jako nezanedbatelný zdroj příjmů obcí

– schválení severní varianty R35 bude znamenat vyškrtnutí Geoparku Český ráj z unikátního seznamu UNESCO

– severní varianta znehodnotí oblíbenou turistickou oblast Český ráj, z jejíž nejnavštěvovanější Zlaté stezky bude silnice vidět a slyšet

– severní varianta R35 má i podle výsledků studie Valbeku horší výsledky než varianta jižní

– obce ležící na severní variantě jsou z velké většiny proti vedení silnice územím mezi Troskami a Kozákovem a velká část z nich má přijaty stavební uzávěry znemožňující stavbu rychlostní silnice. Proti je i město Turnov, na jehož území by vedení silnice mělo nejvíce destruktivní účinek

Liberecký kraj nám sdělil, že ve studii Valbeku byly na základě našich námitek některé údaje opraveny, ale nikdo nás s opravenou verzí studie neseznámil. Požadujeme předložení opravené studie veřejnosti. Zároveň požadujeme, aby Liberecký kraj nepřijímal v této věci žádné usnesení do doby, než rozhodnou orgány k tomu určené v Politice územního rozvoje z roku 2009. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud bude bez dalšího doplnění studie severní varianta silnice zapracována do Zásad územního rozvoje kraje, jsme připraveni toto usnesení napadnout žalobou u soudu.
Markéta Kovaříková, Martina Pokorná, sdružení S.O.S. Český ráj

www.ceskyraj-dalnice.cz

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.