REFERENDUM OBČANŮ K R35 V TURNOVĚ NEBUDE

0

Několik občanů napříč názorovým spektrem podepsalo výzvu k uskutečnění referenda obyvatel Turnova k trasování dálnice R35 městem. Výzvu podepsalo kromě signatářů i několik desítek občanů (podpisové archy jsou umístěny v infocentru na turnovském náměstí). „Z dosavadního několikaletého průběhu a způsobu projednávání máme my, obyvatelé Turnova, jakož i obyvatelé okolních obcí, oprávněný pocit, že na naše přání a doporučení bude dáno pouze okrajově, přestože se nás rozhodnutí o trase R35 dotýká ze všech obyvatel Libereckého kraje nejvíc. S přihlédnutím k těmto skutečnostem žádáme Zastupitelstvo města Turnova o uspořádání řádného referenda občanů Turnova na téma trasy R35, které je legitimním nástrojem v demokratických zemích v případech, když je třeba znát skutečný názor občanů,“ píše se mj. ve výzvě, kterou podepsalo i několik členů zastupitelstva. Jako termín vypsání referenda se jeví jako nejvhodnější datum říjnových předčasných parlamentních voleb, kdy k urnám přijde vysoký počet lidí.

O uspořádání referenda jednali zastupitelé města na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 27. srpna. Na komplikovanost a ekonomickou náročnost uspořádání referenda upozornil Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního MěÚ. Podle něho zákon o referendu sice umožňuje uspořádat jej současně s parlamentními volbami, k dispozici ale pro referendum musí být samostatná hlasovací místnost a hlasovací komise. Náklady na referendum by tak v Turnově představovaly sumu ve výši 400 až 500 tisíc Kč. To je v současné době napjatého městského rozpočtu přece jen vysoká částka, proto byla hledána úspornější opatření. Referendum by se mohlo konat den po volbách ve stejných prostorách (ale přišlo by nejspíš méně lidí), připravena byla i úspornější varianta – průzkum veřejného mínění obyvatel města k R35. V tomto případě by volební urny byly umístěny před vstupem do volebních místností, kde se bude volit do poslanecké sněmovny. Nikdo by ale občany nekontroloval, voličské seznamy by v případě této varianty nebyly. Na diskutovanou možnost zneužití tohoto hlasování Hovorka navrhl nechat natisknout speciální hlasovací lístky s ochrannými prvky, které nelze vytvořit na běžné kopírce.

K tomu ale nedojde, zastupitelé návrh na uspořádání referenda nebo jen úspornější varianty průzkumu veřejného mínění, nepodpořili. (Úspornější varianta by přišla na 50 až 70 tisíc Kč.)

 

Nejdůrazněji se proti referendu postavil zastupitel František Zikuda, který se velmi jasně přihlásil ke stavbě dálnice severní variantou přes Turnov, protože podle něho právě R35 vyřeší neúnosnou dopravu ve městě, především na náměstí ve směru na Semily. Tohle zastupitel Ota Jarolímek rozporoval vyjádřením, že dálnice R35 dopravní situaci ve městě naopak zhorší, protože sem přivede nárůst tranzitní dopravy a v současnosti navržené řešení ani neumožní dálnici řádně využít pro vnitroměstskou dopravu, protože nájezdy jsou plánovány pouze v Ohrazenicích, u sídliště Přepeřská a na Valdštejnsku. Zastupitel Josef Kunetka namísto referenda navrhoval uspořádat veřejné projednání v Liberci a sezvat zástupce obcí a občany z celého kraje, kterých se jednotlivé navržené varianty týkají.

 

„Referendum nebo i méně finančně náročný průzkum veřejného mínění obyvatel města by mohly být vodítkem i pro rozhodování zastupitelstva, takhle nikdy nebudeme pořádně vědět, kolik občanů dálnici přes město vlastně chce a o počtu příznivců a odpůrců se budeme jen věčně dohadovat,“ řekla na jednání starostka Hana Maierová. Ivan Kunetka jménem opozice a protidálničních aktivistů uvedl, že z jejich pohledu je možné pouze referendum, které je díky prokazatelnému hlasování jednotlivých občanů nezpochybnitelné.

 

Zastupitelé se nedohodli ani na otázce. Ta navržená: Souhlasíte s trasováním silnice R35 územím města Turnova, se někomu zdála příliš zavádějící, jiným zase příliš jednoduchá. Přijata zastupiteli nebyla ani jedna z navržených dalších variant otázky. V konečném hlasování se pro referendum vyjádřilo pouze osm zastupitelů, šest se jich vyslovilo pro úspornější variantu průzkumu veřejného mínění.

 

O konečném výběru jedné ze tří variant R35 – superseverní kolem Železného Brodu a Semil, severní Turnovem a Českým rájem a jižní z Mnichova Hradiště a kolem Sobotky bude rozhodovat krajské zastupitelstvo Libereckého kraje a potažmo vláda České republiky s největší pravděpodobností letos v zimě. Kromě hlasování na internetu a v novinách, resp. vyjádření odporu proti dálnici na podpisových petičních arších, jiné stanovisko veřejnosti, které by kraji a vládě mohlo být vodítkem přání občanů Turnova, nebude.

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.