KRAJ CHYSTÁ PROJEDNÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE, PROTIDÁLNIČNÍ AKTIVISTÉ SBÍRAJÍ PODPISY

0

Liberecký kraj oznámil projednání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Jedná se o první územně plánovací dokumentaci, která pokrývá území celého Libereckého kraje. Veřejné projednání se bude konat 12. září 2011 od 10.00 hodin v multimediálním sále budovy krajského úřadu v ulici U jezu. Dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje byla zveřejněna a je k nahlédnutí ve vstupní hale krajského úřadu, na internetu (na webových stránkách Libereckého kraje) a v obcích s rozšířenou působností.

Pokud má někdo zájem o bližší informace o pořizování dokumentace, může se obrátit přímo na krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, nebo využít některého z informačních dní, které se budou konat ve vybraných městech kraje.

V Turnově bude kompletní dokumentace pro veřejnost vystavena od 15. srpna v budově radnice, konkrétně na chodbě ve II. patře před výtahem. Ve čtvrtek 18. srpna budou pracovníci krajského úřadu poskytovat průběžně od 10.00 do 16.00 hodin zájemcům informace ke zpracovanému návrhu ZUR LK v zasedací místnosti č. 215 MěÚ Turnov, Dvořákova ulice čp. 335. Po dobu zveřejnění návrhu ZÚR LK, nejpozději však při veřejném projednání, mohou obce a zástupci veřejnosti podávat námitky a kdokoli může podávat připomínky. Vše musí být podáno písemně.

 

Co jsou Zásady územní rozvoje a co se v nich řeší?

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentace pro území celého kraje, čemuž odpovídá podrobnost dokumentace i měřítko výkresů (tj. 1:100 000).

 

Jak ukládá stavební zákon, ZUR stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití.

Součástí ZÚR LK je tzv. „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. ZÚR LK stejně jako územní plány musí respektovat „Politiku územního rozvoje“, která je základním nástrojem územního plánování České republiky a která stanovuje záměry republikového významu.

Jiří Langer, tiskový mluvčí, Libereckého kraje

jiri.langer@kraj-lbc.cz

 

PROTIDÁLNIČNÍ AKTIVISTÉ SBÍRAJÍ PODPISY

Hlavní plánovací dokumentace kraje – ZUR LK – obsahuje i trasování koridoru mezinárodní tranzitní komunikace R35. Aby se jednání v Liberci mohl zúčastnit tzv. zástupce veřejnosti, který by tlumočil stanovisko odpůrců dálnice v tzv. severní variantě, musí na svoji podporu sehnat nejméně 500 podpisů občanů s trvalým pobytem v Libereckém kraji. Zástupce veřejnosti totiž jediný může ze zákona podávat námitky, se kterými se musí krajský úřad vypořádat. Oním zástupcem veřejnosti má být Markéta Kovaříková ze Ktové. Protidálniční aktivisté chtějí mj. v krajském dokumentu rozporovat několik skutečností. Především fakt, že z přijaté „Politiky územního rozvoje České republiky“ pro Liberecký kraj nevyplývá požadavek na vyhledávání koridoru pro realizaci rychlostní silnice R35. Navíc sčítání dopravy provedené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v roce 2010 nepotvrdilo prognózy o tom, že se na silnici I/35 v úseku Turnov – Jičín bude rok od roku zvyšovat dopravní zatížení, a že je tedy nezbytné v tomto úseku vybudovat rychlostní silnici ad.

 

Jak známo, přímo v Turnově jsou zhruba dva přibližně stejně velké tábory příznivců a odpůrců vedení tranzitní dálnice širším středem města. Podle turnovské zastupitelky Martiny Pokorné, která je jednou z těch, kteří podpisovou akci organizují, v tuto chvíli není přesně známo, kolik lidí se pod výzvu již podepsalo. „Naše prvotní informace hovoří o zhruba třech stovkách. Podpisy budeme sbírat, co to půjde, tedy až do 11. září. Na konci srpna vyhodnotíme počet podepsaných občanů. Chtěla bych vyzvat všechny, kterým není tato situace lhostejná a dálnici v Turnově a v Českém ráji nechtějí, aby svůj podpis připojili,“ uvedla Pokorná. Podpisové archy jsou k dispozici v Knize Českého ráje v Hluboké ulici, v prostorách notářství v Hluboké ulici a v zubní ordinaci Davida Pokorného Na Kamenci. Archy můžete také získat v elektronické podobě na těchto e-mailových adresách: ktova@seznam.cz ; myrtil@seznam.cz

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.