BŘEZNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

V pravidelné společenské kronice, která je otevřená všem oznámením občanů, začínáme tentokrát poděkováním: Chci tímto veřejně poděkovat za velmi příkladnou péči lékařů a sester z oddělení ARO a JIP a oddělení následné péče turnovské nemocnice, kteří dokázali moji maminku vrátit do běžného života a  překonat tak její těžký zánět v těle. Přeji mnoho takových úspěšně vyléčených pacientů. Vlastimil Brůček

GRATULACE

* Ve středu 16. března 2016 oslavili společných 59 let manželé Josef a Jaruška Čihulkovi z Turnova. Úspěšný ať je každý váš den, hodně štěstí, zdraví jen. Ať vždy příjemná je každá vaše hodinka, pak spokojená bude vaše rodinka. Do dalších společných let přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a ro-dinné pohody. Dcera Iva s rodinou

n201603271541_sso_24_016_strohalmovi* Ve čtvrtek 31. března oslaví manželé Štrohalmovi z Turnova 60 let společného života. Za jejich lásku a obětavost jim moc děkujeme a i přes velké nesnáze, které je občas provází, přejeme do dalších společných let hodně zdraví, štěstí a dobré nálady. Dcera Iva s manželem, synové Petr a Zdeněk s manželkami, pět vnoučat a pravnouček Martínek

VZPOMÍNKY

n201603271540_sso_22_016_mencl* V pátek 4. března by se dožil 90 let pan Jiří Mencl z Jenišovic. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. S láskou stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami

* V úterý 8. března to byl již rok, kdy nás navždy opustil pan Ing. Michal Žďánský z Turnova. Stále na něho vzpomíná manželka a celá rodina, vzpomeňte na něho s námi.

n201603271540_sso_21_016_maresova* V pondělí 23. března tomu budou tři roky, kdy nás v nedožitých 94 letech navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Vlasta Marešová. Kdož jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomíná syn PhDr. Vratislav Mareš s rodinou a snacha Maruška Marešová s rodinou

* Ve čtvrtek 26. března uplyne rok, kdy nás navždy opustila vzácná žena, Mgr. Zlata Hejlová z Turnova. Vzpomínku na její nekonečnou laskavost a obětavost budu navždy opatrovat v srdci. Kamarádka Soňa Doupalová

n201603271541_sso_23_016_kasparek* Jen kytičku na hrob můžeme ti dát, chvilku postát, vzpomínat. V pátek 1. dubna 2016 uplyne 25 let, co nás navždy opustil náš milovaný Jaroslav Kašpárek. S láskou vzpomínají mamka, sestra, babička

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA

93 let – Ludmila Hendrychová
91 let – Josef Vyletěl
90 let – Josef Skála, Věra Barešová, Vladimír Kozderka
85 let – František Kameník, Jiřina Podařilová, Irena Vítková, Blanka Havlová, Drahomíra Fišerová
80 let – Bohumila Polívková, Ladislav Cibulka
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města.)

VÝZVA

* SEJDEME SE ZASE? Zvu vás, milí spolužáci, ať jste z 9. A, nebo 9. B a chcete se spolu vidět. Kdy? 15. dubna 2016 od 14.00 hodin v salonku Hotelu Karel IV. v Turnově. Školu jsme opustili v roce 1961. Pátrám po Adině Míškové, ví někdo o ní? Těším se na shledání, Dana Pospíšilová, Bušková, tel. 728 372 515, dana.buskova@seznam.cz.

ZEMŘELI

* 19. 2. Květoslava Hrušková, 79 let, Mašov
* 21. 2. Jaromír Halamka, nedožitých 71 let, Kozákov
* 22. 2. Josef Jareš, nedožitých 67 let, Pelešany
* 22. 2. Bohumila Andělová, 81 let, Doubravice
* 22. 2. Ivan Zajíc, 70 let, Turnov
* 28. 2. Josef Zvoníček, nedožitých 74 let, Příšovice
* 2. 3. Josef Pavelka, 77 let, Turnov
* 2. 3. Eva Hrazdirová, 92 let, Liberec
* 3. 3. František Bohdálek, nedožitých 76 let, Přepeře
* 3. 3. Josef Bartoš, 71 let, Turnov
* 9. 3. Josef Mazánek, 70 let, Tatobity
* 9. 3. Miloslav Raba, nedožitých 88 let, Turnov
* 10. 3. Ján Uhrecký, 78 let, Příšovice
* 10. 3. Jarmila Pelcová, 81 let, Příšovice
* 10. 3. Vlasta Koťátková, 88 let, Turnov
* 11. 3. Růžena Krýzová, 95 let, Turnov
* 13. 3. Jaroslav Pecka, nedožitých 77 let, Přepeře
Podpisové archy, kde potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.