SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU ÚNORA A BŘEZNA

0

Redakce TvA si velmi váží zájmu občanů o zprostředkování jejich radostí i starostí. Tentokrát začínáme jedním poděkováním: Chtěla bych poděkovat p. primáři MUDr. Pospíšilovi z oddělení následné péče PNT a celému jeho kolektivu za péči, obětavost a trpělivost, kterou mně věnovali. Ludmila Petrakovičová z Turnova

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
92 let – Ludmila Hendrychová
80 let – Vladimír Drahoňovský, Zdeněk Pozdníček, Marie Plesarová, Františka Stuchlíková
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

GRATULACE
* Ve středu 25. března 2015 oslaví své 90. narozeniny paní Anna Třešňáková z Daliměřic. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody jí přejí a za vše děkují: dcera Soňa s vnoučaty Jakubem, Markem a Nikolkou

VZPOMÍNKY
* V úterý 10. března uplynulo již 30 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Oldřich Pospíšil. Stále s láskou na něho vzpomíná manželka s dětmi

* V sobotu 7. března 2015 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil pan Karel Bělohlávek z Ohrazenic. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Vzpomíná maminka, sestra a bratr s rodinami

* V pondělí 23. března 2015 tomu budou dva roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Vlasta Marešová. Kdož jste ji měli rádi, věnujte ji spolu s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomínají syn PhDr. Vratislav Mareš s rodinou a snacha Maruška Marešová s rodinou

* V pátek 13. března uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní Anna Mařanová z Turnova. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Jiří a Jana s rodinami

NARODILI SE
* 23. 2. Eliáš Strecker z Turnova (porodnice Jablonec nad Nisou)

ZEMŘELI
* 19. 2. Helena Haladová, nedožitých 90 let, Turnov
* 20. 2. Marta Butorová, nedožitých 61 let, Radvánovice
* 21. 2. Stanislav Vyskočil, nedožitých 84 let, Vesecko
* 22. 2. Honza Šťastný, nedožitých 69 let, Turnov
* 22. 2. Miroslav Richtr, 63 let, Turnov
* 24. 2. Jaroslava Hajná, nedožitých 80 let, Pěnčín
* 27. 2. Vlasta Stantejská, nedožitých 76 let, Lažany
* 4. 3. Jiří Cvrček, 77 let, Zbirohy
* 5. 3. Miroslava Pechová, nedožitých 83 let, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.