SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU BŘEZNA A DUBNA

0

Dnešní společenskou kroniku, která je tu otevřena pro všechny, kdo chtějí něco ostatním sdělit, začínáme hned trojím poděkováním: Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování celému kolektivu lékařů a sester Panochovy nemocnice v Turnově za jejich obětavou a účinnou pomoc při záchraně těžce nemocných. Obzvlášť děkuji primáři Pospíšilovi za jeho kompletní péči a spolupráci s úspěšným chirurgem dr. Hainem. Konečně díky i sestřičkám na oddělení následné péče za jejich trpělivost a neúnavnost. Vděčný pacient František Vavřinec

* Tímto chci velmi poděkovat paní Mirce Fořtové z turnovské nemocnice. Dopisem mi oznámila, abych si u ní vyzvedl ztracenou peněženku s doklady a větším obnosem peněz, kterou nalezla. Srdečné díky vám, paní Fořtová.
Josef Konopka, DPS Bělá

* Již po desáté se v jídelně ZŠ v Žižkově ulici konala výroční členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., ZO Turnov. Atmosféra byla velmi příjemná, program již tradičně zpestřily děti z dramatického kroužku této školy pod vedením paní učitelky Kepkové. Tímto chci také poděkovat všem našim hostům a členům za hojnou účast.
Božena Zajíčková

OZNÁMENÍ
* Oznamujeme, že 28. března zemřela ve věku nedožitých 69 let paní Eliška Neumannová, rozená Svobodová. Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina

ZEMŘELI
* 28. 3. Jiřina Mazánková, 74 let, Mi-chovka
* 29. 3. Eva Krucká, 39 let, Sobotecká, Turnov
* 30. 3. Josef Kollátor, nedožitých 90 let, 28. října, Turnov
* 1. 4. Eva Holanová, 86 let, Turnov
* 2. 4. Otakar Krolmus, nedožitých 68 let, Kvítkovice
* 2. 4. Zdeněk Sedlák, 63 let, Turnov
* 5. 4. Oldřich Peklák, 82 let, Jana Palacha, Turnov
* 7. 4. Karel Janků, nedožitých 82 let, Brigádnická, Turnov
* 7. 4. Marie Krásná, 91 let, Kosmonautů, Turnov
* 8. 4. Růžena Koucká, nedožitých 104 let, Volavec
* 9. 4. Jaroslava Janusová, 77 let, Prackov
* 10. 4. Marie Nekutová, 86 let, 28. října, Turnov
* 10. 4. Jitka Rozsypalová, 84 let, Sobotecká, Turnov

Podpisové archy, kde svým podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Markova 310 (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 266)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.