ZÁŘIJOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Tradiční rubriku tentokrát začínáme jedním milým příspěvkem: První Diamantová svatba v Tatobitech v novodobé historii! Ve čtvrtek 11. září dovršili manželé Jaroslav a Miluška Cimbálovi 60 let společného života. To již stojí za oslavu a vystrojení diamantové svatby. Proto v sobotu 13. září mohl přesně v půl dvanácté zastavit u domku oslavenců pár koní s kočárem. Bylo to pro oba dva velké překvapení a projížďka obcí, kterou lemovalo několik hloučků místních občanů za pěkného počasí, byla vydařeným dárkem dětí, vnoučat a pravnoučat. Následovala zastávka na místním obecním úřadě, kde starostka spolu se sborem pro občanské záležitosti připravila slavnostní přivítání a obřad.

V proslovu k manželům za účasti všech svatebčanů připomněla stručným průřezem celý život obou partnerů, který od jejich společné svatby v roce 1954 prožívají v Tatobitech. Slavnostní akt byl zakončen podpisem do místní kroniky a přípitkem. Zbytek oslav probíhal s hudbou a dobrým občerstvením v místní restauraci až do večerních hodin.
Do dalších společných let hodně zdraví a pohody přeje celá rodina

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
ZÁŘÍ
91 let – Jiřina Zemenová, Eliška Vonášková
90 let – Miroslav Špika
85 let Zlata Konečná
80 let – Liduška Bukvicová, Hana
Nedvědová, Zdeňka Šonská
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

n201410051023_sso_72_014_zelenkaVZPOMÍNKA
* Ve středu 14. října uplyne rok, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk Zelenka z Turnova. Ten, kdo miloval a byl milován… Nikdy nezapomeneme. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

ZEMŘELI
* 13. 9. Juliána Pozdníčková, 85 let, Přepeře
* 17. 9. Věra Čepelíková, 87 let, Bělá
* 24. 9. Jarmila Dědečková, Turnov, Koněvova ul.
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina (smuteční
síň), Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.