ÚNOROVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Pravidelnou rubriku tentokrát uvádíme dvojím poděkováním: Děkuji lékařům pod vedením primáře MUDr. J. Tomáška, především pak MUDr. M. Slugeňové, a zdravotním sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu interny turnovské nemocnice za péči o moji maminku M. Linhartovou po dobu její hospitalizace. Radek Drašnar

* Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení a všem pracovníkům Domova důchodců POHODA v Turnově za třiapůlroční péči o naši maminku a manželku, paní Jaroslavu Beranovou, která 15. ledna ve věku nedožitých 75 let zemřela. Manžel, dcera Jaroslava a syn Martin

GRATULACE

* V sobotu 25. února oslaví manželé Miloslav a Milada Fohlovi z Malého Rohozce kamennou svatbu – 65. výročí svatby. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a také mnoho dalších společných spokojených let přejí syn Miloslav s manželkou Alenou, vnučka Alena s manželem Dušanem, vnuk Miloslav s manželkou Janou, pravnučky Terezka a Verunka, pravnuci Štěpán a Jonášek, všichni z jižních Čech. Dále potom zeť Slávek, vnuk Tomáš s manželkou Janou, pravnuci Kubík a Toník, vnuci Radek a Roman s přítelkyní z Přepeř.

* Blahopřání paní Ing. Mileně Lednejové k životnímu jubileu: Vážená paní inženýrko, k Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví a do dalších let mnoho elánu a životního optimizmu. Vážíme si Vašeho férového jednání, pracovního nasazení a úsilí, kterým stále přispíváte k rozvoji a modernizaci školství v Turnově. Učitelé OHS Turnov

* V pondělí 13. března 2017 oslaví pan Vláďa Kozderka 91. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a pohody mu přeje kamarád Stáňa

VZPOMÍNKY

* V letošním lednu nás opustila naše dlouholetá členka, paní Marie Hurychová (Mlejnková). Řadu let se podílela na činnosti Spolku rodáků a přátel Turnova, několik let působila v jeho výboru ve funkci místopředsedkyně. Soustředila se především na vítání nových občánků, pro které vytvářela upomínkové předměty. Rovněž obětavě přistupovala k přípravě a uskutečňování řady ročníků Letních koncertů vážné hudby, svojí dobrotivou povahou vytvářela příjemné prostředí v životě a práci spolku, právě tak i v kolektivu Klubu turnovských důchodců. Paní Hurychová opustila naše řady náhle, po krátké nemoci, a nám na ni zbude jen hezká vzpomínka. Spolek rodáků a přátel Turnova

* V pondělí 27. února uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Václav Bulušek z Turnova. Stále na něj vzpomínají děti Alena, Blanka a Jirka s rodinami

* V úterý 7. března uplynulo sedm let, kdy nás opustil pan Karel Bělohlávek z Ohrazenic. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. S láskou a úctou stále vzpomínají sestra a bratr s rodinami

* Ve čtvrtek 23. března 2017 tomu budou čtyři roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Vlasta Marešová, v nedožitých 94 letech. Kdož jste ji měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomínají syn PhDr. Vratislav Mareš s rodinou a snacha Maruška Marešová s rodinou

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA

93 let – Zdeněk Bečka
91 let – Věra Skrbková, Věra Barešová, Karel Kraus
90 let – Karel Burda
85 let – Jindřiška Hrůšová, Ludmila Petrakovičová, Věra Jakubičková, Zbyněk Tůma, Jiřina Pavlišová
80 let – Anna Sedláková, Karel Hertl, Alena Koďousková, Miluška Pivrncová

NARODILI SE
* 9. 2. David Mlejnek z Turnova (narodil se v porodnici v Jičíně)
* 13. 2. Josef Sandleiter z Turnova (narodil se v porodnici v Jablonci nad Nisou )

ZEMŘELI

* 31. 1. Božena Klofcová, nedožitých 89 let, Turnov
* 14. 2. Věra Balcarová, nedožitých 87 let, Vesecko
* 14. 2. Marie Růžková, nedožitých 69 let, Turnov
* 19. 2. Alois Drahokoupil, 84 let, Turnov
* 21. 2. Jiří Kadlec, nedožitých 73 let, Turnov
* 22. 2. Lukáš Sluka, 27 let, Mírová pod Kozákovem
* 23. 2. Eva Izingová, 76 let, Turnov
* 23. 2. Olga Havrdová, nedožitých 88 let, Turnov
* 2. 3. Blažena Beldová, nedožitých 92 let, Hrubá Skála
* 2. 3. Věra Vlčková, 62 let, Pěnčín
* 3. 2. Zdeněk Loutchan, nedožitých 84 let, Turnov
* 3. 2. Vladislav Kysela, 88 let, Turnov
* 4. 2. Marie Kobrlová, ned. 77 let, Turnov
* 5. 2. Vlasta Macháčková, 70 let, Turnov
* 6. 2. Ladislav Vošvrda, nedožitých 72 let, Sedmihorky
* 6. 2. Marie Vlčková, ned. 94 let, Turnov
* 6. 2. Marta Řezníčková, nedožitých 62 let, Liberec
* 7. 2. Jarmila Frydrychová, 68 let, Turnov
* 8. 2. Zděnek Čihák, 91 let, Mírová pod Kozákovem
* 9. 2. Miroslav Brožek, nedožitých 73 let, Daliměřice
* 11. 2. Marcela Sidunová, nedožitých 61 let, Turnov
* 12. 2. Petr Pavlíček, 65 let, Přepeře
* 15. 2. Lubomír Kraus, 27 let, Mašov
* 15. 2. Květoslava Bělohlávková, nedožitých 86 let, Turnov

Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.