KVĚTNOVÁ A ČERVNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Pravidelnou rubriku tištěné i elektronické verze TvA nyní začínáme jedním poděkováním: Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem příbuzným, kamarádům, přátelům a spolupracovníkům za účast, květinové dary i za slova upřímné soustrasti na pohřbu našeho drahého syna Aleše Jiráska z Turnova, který zemřel 18. dubna. Zároveň chceme poděkovat pracovníkům Pohřební služby Turnov, Křelina s. r. o. za laskavé a vstřícné jednání a pomoc v těchto těžkých chvílích. Děkují rodiče Libuše a Jan Jiráskovi

NARODILI SE

* 4. 5. Kateřina Hockeová (narodila se v porodnici v Jablonci nad Nisou)

VZPOMÍNKY

* V úterý 14. června uplynou dva roky, kdy nás navždy opustil pan Ladislav Patočka z Rohlin u Turnova. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Na jeho dobré srdce, lásku a obětavost stále vzpomínají manželka Magdaléna, syn Láďa, syn Roman s manželkou Šárkou, vnuci Roman a František a bratr Václav s rodinou a švagrová Krista společně s ostatními příbuznými.

* Ve čtvrtek 9. června uplynulo 10 let od úmrtí pana Josefa Kubáňka ze Sekyrkových Louček. Vzpomíná rodina

* V neděli 12. června uplynuly dva roky od úmrtí pana Jaroslava Najmana z Pěnčína. Vzpomíná rodina

* Ve čtvrtek 23. června by se dožila 100 let paní Marie Kopalová, rozená Vavřichová z Paceřic. Vzpomíná rodina

OZNÁMENÍ

* 6. května se našla v Panochově nemocnici peněženka s penězi, ovšem bez dokladů. Nálezce ji odevzdal Městské policii v Turnově.

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA

* 91 let – Anna Hlaváčková, Lidija Peteráčová
* 85 let – Ing. Josef Pekař
* 80 let – Svatopluk Svoboda, Danuška Simandlová, Milena Sedláčková, Hana Loudová, Pavel Hruška, Věra Šťastná, Jiří Egert, Jaromír Matějů, Marie Brožová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI

* 11. 5. Stanislav Hlubuček, 60 let, Družstevní, Turnov
* 11. 5. Karel Pabiška, nedožitých 82 let, Karlovice
* 13. 5. Jan Loutchan, 61 let, Pelešany
* 13. 5. František Novák, 84 let, Turnov
* 14. 5. Jaroslava Dědečková, 77 let, Turnov
* 14. 5. Josef Janků, 86 let, Ohrazenice, Turnov
* 15. 5. Alois Bursa, 71 let, Bělá
* 15. 5. Ing. Radomír Jodas, nedožitých 87 let, Turnov
* 18. 5. Vladislav Brunclík, 93 let, Jana Palacha, Turnov
* 20. 5. Helena Kárová, 76 let, Liberec
* 23. 5. Karel Polívka, nedožitých 80 let, Turnov
* 23. 5. Čestmír Malý, 70 let, Přepeře
* 23. 5. František Svoboda, nedožitých 88 let, Modřišice, Turnov
* 26. 5. Oldřich Košek, 81 let, Přepeře
* 30. 5. Alena Válková, 90 let, Turnov
* 1. 6. Libuše Hornová, 96 let, Turnov
* 2. 6. Marie Stolínová, nedožitých 80 let, Jenišovice
* 2. 6. Stanislav Sudek, nedožitých 77 let, Turnov
* 5. 6. Josef Janus, nedožitých 83 let, Turnov
* 6. 6. Miroslav Franců, 75 let, Olešnice
* 7. 6. Jindřich Brož, nedožitých 60 let, Albrechtice
Podpisové archy, kde potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.