LISTOPADOVÁ A PROSINCOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA (100. NAROZENINY M. HOLASE)

0

Gratulace, vzpomínky, poděkování, přání k výročí i smutný přehled těch, kteří řady obyvatel našeho regionu opustili. To je společenská kronika TvA. Tentokrát rozšířená o gratulaci ke stým narozeninám divadelníka a kynologa Miloslava Holase.

GRATULACE
* 2. ledna 2020 oslaví paní Pavla Paličová z Lestkova 85. narozeniny. K tomuto životnímu výročí jí přejí hlavně hodně zdraví a srdečně blahopřejí dcery Štěpánka a Renata s rodinami

VZPOMÍNKY

* V tomto roce by se sta let dožili moji rodiče – Marie a Václav Štrinclovi (učitel na chlapecké škole). Vzpomíná dcera Marie Štrinclová

* Dne 21. prosince uplyne již 15 let od úmrtí mé milé manželky, paní Jarušky Kučerové. Pokud jste ji znali a měli rádi, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomínají manžel, dcera Jana a syn Pavel s rodinami

* Čas plyne jak tiché řeky proud, ale jen vzpomínky nám zůstanou… Dne 21. prosince uplyne pět let od úmrtí našeho milovaného tatínka a dědečka, pana Erharda Tůmy z Modřišic. Stále vzpomíná dcera Drahoslava a rodina Tůmova

* Naše maminka a babička, paní Anička Kutková, zubní laborantka z Rovenska pod Troskami, byla známá svojí stále usměvavou tváří a laskavostí. Se smutkem vzpomínáme na loňské vánoční svátky (2018), kdy se její předobré srdce náhle zastavilo a nám zůstalo jen její přání. Abychom se měli všichni rádi vespolek a měli rádi jeden druhého tak, jako ona měla ráda nás. Prosím přátele o tichou vzpomínku. Čeněk Kutek, manžel

* Dne 24. prosince vzpomeneme 27. výročí úmrtí mého manžela, pana Miroslava Bílka. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami

* Dne 4. ledna 2020 tomu bude 10 let, co nás navždy opustil pan Václav Richter z Roudného. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. S láskou manželka Olga, dcery Eliška a Michaela s rodinami a syn Václav

PODĚKOVÁNÍ
* Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům oddělení následné péče turnovské nemocnice pod vedením primáře MUDr. Daniela Pospíšila za příkladnou péči o našeho tatínka, pana Josefa Prokuráta z Příšovic. S úctou a vděčností se obracíme k paní PaedDr. Ivaně Vacardové, která svým sympatickým přístupem ulehčila odchod našemu tatínkovi a věnovala se mu do posledních chvil jeho života. Setkali jsme se zde s osobním přístupem ze strany sestřiček i dalšího personálu. Tito lidé plní své přetěžké zaměstnání, které se v takovýchto chvílích stává posláním, na úrovni, že to ani slovy nelze zaznamenat, ani vyjádřit, a proto: Je nám ctí a děkujeme!
Rodina Prokurátova a Čapkova

VÝROČÍ

100 let – Miloslav Holas
95 let – Eliška Klápšťová
94 let – Bohuslava Šindelářová, Vlastimil Šebrle
93 let – Františka Vejnarová, Rudolf Opl
92 let – Vladislava Macounová, Růžena Svobodová
91 let – Ladislav Drbohlav
90 let – Jiří Dvořák
85 let – Květuše Bartošová, Hana Novotná, Jaroslav Taneček, Zdeněk Cuchý
80 let – Ing. Jaromír Ducháč, Stanislav Janků, Antonín Toula, Ladislav Šic, František Vacek
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI

* 1. 11. Ondřej Mrenica, 58 let, Turnov
* 8. 11. Anna Blažová Pavlíková, 81 let, Turnov
* 10. 11. Jaroslav Nožička, nedožitých 64 let, Turnov
* 11. 11. Marie Vavřichová, 89 let, Semínova Lhota
* 11. 11. Milan Pozdníček, 56 let, Turnov
* 14. 11. Pavel Strnad, 70 let, Turnov
* 15. 11. Libuše Lanková, 91 let, Červenice, Pěnčín
* 22. 11. Jarmila Lamačová, 78 let, Turnov
* 22. 11. Ladislav Plíhal, 68 let, Klokočí
* 23. 11. Jiřina Novotná, 87 let, Károvsko
* 30. 11. Pavla Trnková, 71 let, Turnov
* 4. 12. Josef Kozák, 83 let, Rovensko pod Troskami
* 5. 12. Josef Prokurát, 85 let, Příšovice
* 6. 12. Josef Ječný, 56 let, Všeň
Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

(Zveřejnění jakéhokoli oznámení je zdarma, kontaktujte redakci.)

MILOSLAV HOLAS OSLAVIL 100. NAROZENINY
Miloslav Holas – divadelník, kynolog i člen Spolku rodáků a přátel Turnova – oslavil úctyhodných 100 let.
V jeho narozeninový den ho v Domově důchodců Pohoda navštívili starosta města Tomáš Hocke spolu s místostarostkami Petrou Houškovou a Janou Svobodovou a osobně mu poblahopřáli. Za Okresní správu sociálního zabezpečení panu Holasovi k jubileu popřál Jaroslav Kučera, který mu předal gratulaci od paní ministryně a informoval ho o zvýšení důchodu.
Pan Holas se narodil v chalupě na Károvsku, ale když jeho otec založil obchod s textilním zbožím, rodina se přestěhovala do Skálovy ulice. Po měšťanské škole studoval Obchodní školu v Turnově a Obchodní akademii v Liberci. Pracovat začal v Lomnici nad Popelkou ve Šlechtových závodech a následně i v Praze ve velkoobchodě s textilem, který s počátkem války zanikl. Ve válečném období nejdříve pomáhal rodičům v podnikání a poté byl totálně nasazen. S nástupem komunistické moci byl obchůdek zlikvidován a otec byl nucen dělat pomocného dělníka. Pan Holas odešel ze semilského okresu a pracoval řadu let ve službách Hospodářského družstva v Mnichově Hradišti a Liberci. Po roce 1962 nastoupil do funkce vedoucího ekonoma do družstva Znak Malá Skála a po 30 letech v jeho službách odešel do důchodu. Od roku 1947 bydlel v ulici 5. května, kde se také seznámil se svojí ženou Jiřinou, se kterou vychoval dvě děti – dceru a syna. Nyní se už těší ze svých pravnoučat, žije v Domově důchodců Pohoda a stále sleduje aktuální dění.
Mnoho lidí zná pana Holase jako „pejskaře“, který v kynologickém klubu vycvičil desítky psů. Sám choval německé ovčáky. V kynologickém klubu pracoval ještě nedávno coby pokladník a na cvičiště vždy rád docházel.
Miloslav Holas byl také vynikajícím divadelním ochotníkem. Je nejstarším členem Ochotnického spolku Antonín Marek. Za celoživotní působení na jevišti obdržel v roce 2009 nejvyšší ochotnický řád – Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla. Pan Holas je i dlouholetým členem Spolku rodáků a přátel Turnova.
Klára Preislerová, tisková mluvčí města Turnov

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.