LISTOPADOVÁ A PROSINCOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Poslední vydání společenské kroniky tohoto roku začínáme jedním poděkováním: Členové Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR se v pátek 4. prosince sešli na adventním koncertu pro seniory. Pěvecký sbor Fortuna dokázal navodit úžasnou vánoční atmosféru svým barvitým programem. Chceme tímto poděkovat odboru sociálních věcí MěÚ Turnov a paní Mgr. Kocourové za přípravu tohoto pořadu. Za Svaz postižených Božena Zajíčková

GRATULACE

* Ve čtvrtek 24. prosince oslaví pan Zdeněk Čihák z Bělé 90. narozeniny. Do dalších let hodně štěstí, pohody, ale
hlavně zdraví ze srdce za celou rodinu přeje dcera Zdena.

n201512201604_sso_74_015_svaty* Ve středu 30. prosince oslaví pan Antonín Svatý z Václaví své 90. narozeniny. Vše nejlepší a hodně zdraví přejí syn Milan, dcera Jana, vnoučata a pravnoučata. Kamarádi z Mysliveckého sdružení Radostná-Tatobity.

PODĚKOVÁNÍ
* Ve čtvrtek 19. listopadu jsme se naposledy rozloučili s naší milovanou maminkou a babičkou, paní Marií Markovou z Mašova. Děkujeme všem přátelům a známým za hojnou účast, projevy soustrasti a překrásné květinové dary. Vřelé poděkování též patří všem pečovatelkám v Domově důchodců Pohoda za obětavost, vlídnost a láskyplnou péči. Srdečně děkují rodiny Podzimkova a Markova

NARODILI SE
* 23. 11. Jan Kleszcz ze Všeně (narodil se v porodnici v Jablonci nad Nisou)
* 27. 11. Eliáš Emmerling z Ohrazenic (narodil se v porodnici v Jablonci nad Nisou)

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
96 let – Jarmila Štecherová
94 let – Ladislav Mikolášek, Helena Poulová
92 let – Robert Vosyka
91 let – Eliška Klápšťová
90 let – Josef Šour, Vlastimil Šebrle, Bohuslava Šindelářová, Božena Zikmundová, Dagmar Jenšovská
85 let – Stanislav Cvrček
80 let – Jaroslav Knížek, Jana Kolombová, Věroslava Bernardová, Antonie Dubická, Václav Vít, Zdeněk Šída
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města.)

VZPOMÍNKY

n201512201604_sso_75_015_tuma* Osud nevrací, co vzal, ale vzpomínka v srdci žije dál… V pondělí 21. prosince uplyne rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a bratr, pan Erhard Tůma z Modřišic. S bolestí v srdci stále vzpomíná dcera Drahoslava a rodina Tůmova

n201512201605_sso_76_bilek* Ve čtvrtek 24. prosince vzpomeneme 23. výročí úmrtí mého manžela, pana Miroslava Bílka. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinou

ZEMŘELI
15.11. Marta Bobková, 84 let, Turnov
16.11. Růžena Šimonová, 81 let, Turnov
16.11. Marie Marková, 90 let, Mašov
17.11. Danuška Hurdálková, nedožitých 81 let, Mašov
18.11. Vladimír Opočenský, 86 let, Turnov
19.11. Evžena Brožková, 81 let, Turnov
20.11. Anna Pocklanová, 89 let, Rovensko pod Troskami
22.11. Zdeňka Rúčková, 87 let, Turnov
22.11. Božena Tulachová, nedožitých 82 let, Turnov
25.11. Vladimír Jirsa, nedožitých 82 let, Příšovice
25.11. Helena Trakalová, 92 let, Doubravice
26.11. Josef Šonský, 91 let, Karlovice
* 28. 11. Zděnka Škodová, 90 let, Čtveřín
* 2. 12. Ivana Malinová, 71 let, Bukovina
* 3. 12. Milena Pekařová, 55 let, Kobylka
* 3. 12. Milan Pozdníček, 60 let, Zd. Nejedlého, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel.
481 321 398.

Související články (celkem 270)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.