LEDNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Na úvod této pravidelné rubriky zveřejňujeme dvě poděkování:
* Téměř dva měsíce jsem ležela jako pacientka na infekčním oddělení liberecké nemocnice s virovým zápalem plic a dalšími dost závažnými zdravotními problémy v důsledku nákazy covid-19. Ráda bych touto cestou poděkovala za vzornou lékařskou péči celému kolektivu zdravotníků infekčního oddělení pod vedením primáře MUDr. Adama Vitouše. Všichni pro mě udělali maximum a jejich péče měla nejen rozměr lékařský a odborný, ale hlavně lidský, empatický a s velkou podporou. Zažila jsem to nejen já, ale jejich péče byla poskytována všem dalším pacientům s plným nasazením, v často nelehkém ošetřování.
Navrátili mě zpět do života a já věřím, že díky jejich péči se po rekonvalescenci opět budu moci zapojit do všech aktivit, které jsem vykonávala.
Eva Kordová, radní a zastupitelka města Turnova

* Dne 14. ledna odešla v Domově pro důchodce Pohoda v Turnově paní Irenka Jamborová ve věku 88 let.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům, paní Macháčkové, sociálním pracovnicím a pracovnicím na recepci. Velké díky především patří opatrovnicím a sestřičkám v prvním patře za jejich péči o naši maminku a babičku, starostlivost i práci přesahující jejich povinnosti. Maminka zde našla druhý domov.
Přeji všem v dnešní těžké době hodně zdraví, úsměvů a trpělivosti.
S poděkováním Iva Jamborová- Dalerová s celou rodinou

VZPOMÍNKY

* Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád… Dne 9. ledna 2021 uplynuly tři roky od úmrtí naší manželky, maminky, babičky a prababičky, paní Marty Andělové z Turnova.
Stále vzpomínají manžel Václav a dcera Marcela s rodinou

* Ve čtvrtek 23. ledna uplynuly dva roky od chvíle, kdy nás náhle navždy opustila paní Iva Vraňanová. Máme tě stále v srdcích. Vzpomíná rodina

* Dne 28. ledna by se dožil 100 let náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan František Roubínek (vedoucí Dřevony). Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina

* Dne 4. února uplyne rok, co nás navždy opustil náš milovaný pan František Janků z Ohrazenic. Františku, moc nám všem chybíš a myslíme na Tebe. V našich srdcích zůstaneš pořád. Stále vzpomínají Radomíra Malá, družka, syn s rodinou, dcera s rodinou a rodina Sámelova

* Dne 6. února 2021 by se dožil 50 let náš milovaný syn David Jareš. S láskou stále vzpomínají rodiče a sestra Martina s rodinou

* Čas rychle ubíhá, ale bolest v srdcích zůstává. Dne 8. února uplyne osm let od chvíle, kdy nás navždy opustil Slavomír Kurfirst z Pěnčína.
S láskou vzpomínají manželka, syn s manželkou a dcera

VÝROČÍ

93 let – Jiřina Skálová
90 let – Jindřiška Pavlasová-Jirásková
80 let – Milan Gloza, Ludomír Sameš, Vladimír Stránský
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI

* 8. 1. Jiří Kopal, 94 let, U Rybníka, Mírová p. Kozákovem
* 11. 1. Blažena Bartoňová, nedožitých 88 let, Padařovice
* 11. 1. Marie Preislerová, 79 let, Frýdštejn
* 14. 1. Irenka Jamborová, 88 let, Turnov
* 14. 1. Libuše Halamová, 92 let, Turnov
* 16. 1. Jiřina Borečková, nedožitých 80 let, Turnov
* 16. 1. Alexandra Bradáčová, nedožitých 97 let, Turnov
* 17. 1. Josef Luňáček, nedožitých 73 let, Turnov
* 17. 1. Dobroslav Hlubuček, 95 let, Bělá, Bukovina
* 17. 1. Marie Dontová, nedožitých 92 let, Turnov
* 18. 1. Jiří Drbohlav, 75 let, Příšovice
* 19. 1. Václav Polák, 75 let, Pěnčín
* 20. 1. Jaroslav Kopáňko, 79 let, Všeň
* 20. 1. Jaroslav Novotný, 76 let, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 266)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.