DUBNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Poděkování, gratulace, životní výročí, vzpomínky, zemřeli. Tradiční rubrika, která je tu pro všechny, kteří chtějí něco ostatním sdělit…

PODĚKOVÁNÍ

* Děkuji tímto pracovnicím terénní služby pod vedením paní Mužíkové za příkladnou každodenní ošetřovatelskou službu u mé maminky, paní Marie Černé z Turnova – Výšinky. Děkuje dcera Maruše Nedvědová

* Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR děkuje vedení ZŠ Žižkova za možnost uskutečnit naše setkání v prostorách školní jídelny. Dále děkujeme dětem z dramatického kroužku a učitelkám Chmelíkové a Kepkové za zahájení schůze kulturním programem. Poděkování také patří našim hostům z MěÚ a ze Zdravotně sociálních služeb Turnov a našim členům za účast. Božena Zajíčková, předsedkyně

GRATULACE

* Hela a Josef Andělovi z Odolenovic oslaví 20. dubna výročí zlaté svatby (50 let). Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších společných let jim přejí děti Hela, Pepa, Katka a také vnoučata Pepa, Karel, Kuba, Katka a David

* V neděli 23. dubna oslaví pan Stanislav Hlubuček 91 let. Hodně zdraví, štěstí a pohody mu přejí Petr, Pavel, Michal a Eva s Terezou

* Ve středu 26. dubna 2017 oslavili Josef a Květoslava Čepelíkovi 65 let společného života. Čepelíkovi žijí nyní v penzionu pro seniory v Žižkově ulici, kde je navštívila i místostarostka města Jana Svobodová (na společném snímku), která jim v upomínku na toto výročí předala květiny, dárkový balíček a pamětní glejt. Čepelíkovi vychovali tři děti, mají deset vnoučat a pět pravnoučat a za dobu svého manželství se prý ani jednou nepohádali. K takovému manželství gratulujeme a přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí do další společné cesty životem.
A. Šupíková, tisková mluvčí města Turnov

Místostarostka J. Svobodová s manželi Čepelíkovými

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

98 let – Marie Krejčová
91 let – Stanislav Hlubuček
90 let – Marie Zárubová, Vlasta Nedvědová
85 let – Otakar Valšík, Bohuslav Holata, Božena Krhounová
80 let – Stanislav Hejduk, Karel Vindiš, Jiří Hladík, Vladimír Drnec, Jindřiška Čepelíková
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

VZPOMÍNKY

* Ve čtvrtek 20. dubna tomu budou čtyři roky, co nás navždy opustil pan Petr Horáček z Lažan. Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek. Jen vzpomínka zůstane v našich srdcích vyrytá! Kdo jste ho měli rádi, zapalte svíčku. Jsi stále s námi Zlatka, Pepa a Tom

ZEMŘELI

* 30. 3. Jan Kravec, 64 let, Turnov
* 30. 3. Svatopluk Svoboda, nedožitých 81let, Turnov
* 3. 4. Ing. Miloš Novotný, 77 let, Turnov
* 4. 4. Jaroslav Kobrle, nedožitých 95 let, Radimovice
* 4. 4. Ludmila Hendrychová, 94 let, Turnov
* 5. 4. Josef Drahoňovský, nedožitých 90 let, Doubrava
* 6. 4. František Klaban, 67 let, Příšovice
* 7. 4. Ing. Bohumil Kvapil, 94 let, Modřišice
* 9. 4. Jaroslava Hejduková, 76 let, Lestkov
* 10. 4. Marie Černá, nedožitých 86 let, Turnov
* 11. 4. Miroslav Hanzl, 76 let, Pelešany
* 12. 4. Bohumír Kalenský, 57 let, Mašov
* 12. 4. Jaroslav Homolka, 78 let, Pelešany
* 14. 4. Jarmila Štecherová, 97 let, Turnov
* 14. 4. Jaroslav Vejnar, 89 let, Pelešany
* 14. 4. Rudolf Isaides, 72 let, Turnov
* 16. 4. Bohuslav Boček, 86 let, Turnov
* 21. 4. Václav Brodský, 80 let, Mašov
* 24. 4. Miluše Menclová, 84 let, Jenišovice
* 25. 4. Jaroslav Hlušička, nedožitých 68 let, Daliměřice
* 25. 4. Anna Čejková, 82 let, Turnov
* 27. 4. Marie Šichová, nedožitých 82 let, Všeň
* 28. 4. Vlasta Najmanová, nedožitých 88 let, Malý Rohozec

Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398. Zveřejnění jakéhokoli společenského oznámení je zdarma, stačí včas kontaktovat redakci TvA.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.