KVĚTNOVÁ A ČERVNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Děkujeme oddělení následné péče turnovské nemocnice pod vedením prim. MUDr. Daniela Pospíšila a kolektivu sester a ošetřovatelek za péči o pana Jiřího Kyselu. Manželka a dcera s rodinou

GRATULACE
* 28. června oslaví naše milá maminka, babička a prababička, paní Irena Mazánková (DPS Vyšinka), 85. narozeniny. Vše nejlepší a hodně zdraví přejí synové s rodinami, vnoučata a pravnoučata

VZPOMÍNKY

* 9. června uplynulo 12 let od úmrtí pana Josefa Kubáňka ze Sekyrkových Louček. Vzpomíná rodina

* Ve čtvrtek 14. června uplynuly čtyři roky, kdy nás navždy opustil pan Ladislav Patočka z Rohlin u Turnova. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Na jeho dobré srdce vzpomínají manželka Magdaléna, synové Láďa a Roman s manželkou Šárkou, vnuci Roman a František, švagrová Krista a ostatní příbuzní

* 10. června uplynuly dva roky, co nás navždy opustila maminka, manželka a babička, paní Alena Bičíková z Turnova. Pořád to bolí, stále vzpomínáme. Dcera Šárka s rodinou

* Dne 16. června uplyne rok od okamžiku, kdy ve věku 79 let odešel pan Zdeněk Drobník z Daliměřic, výborný manžel, táta, dědeček, kamarád, spolupracovník, soused, běžec a trenér. Děkujeme všem, kteří mu věnují krátkou vzpomínku. Jeho humor a přímost nám moc chybí. Stále vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami

* V pátek 22. června to bude již 10 let, co nás opustil náš tatínek, manžel, bratr, dědeček, švagr a tchán, pan Jiří Peterka z Mašova. Stále vzpomínáme. Za celou rodinu dcera Jitka

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
93 let – Anna Hlaváčková
91 let – Miroslav Štrojsa
90 let – Jaromír Vaner, Antonín Boštík
85 let – Jiří Řehák, Radomíra Vocásková, Jaroslava Krtičková, Eva Tomášková, Věra Vinšová, Jan Konejl, Marie Příhonská, Jan Horáček, Roman Michetschläger
80 let – Helena Hlušičková, Stanislav Brych, Marie Drahoňovská, Jan Vařeka, Jana Adamová, Alena Pleslová, Dáša Krausová, Miloslav Novák, Věnceslava Voničková, František Brixi, Jaroslava Svatošová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 11. 5. RNDr. Miroslav Panoch, 68 let, Pelešany
* 11. 5. Pavel Hořák, nedožitých 85 let, Malá Skála
* 13. 5. Radka Košková, 86 let, Chutnovka
* 15. 5. Jiří Kysela, 80 let, Turnov
* 16. 5. Marie Šarbortová, nedožitých 89 let, Bělá
* 17. 5. Erika Šírlová, 77 let, Žižkova ul., Turnov
* 19. 5. Zdeňka Havlová, 82 let, Rovensko pod Troskami
* 17. 5. Vladimír Richter, 73 let, Bezručova ul., Turnov
* 23. 5. Jan Jonáš, 84 let, Doubrava
* 29. 5. Ing. Josef Antoň, nedožitých 70 let, Pohoří
* 2. 6. Jiří Šturm, 70 let, 28. října, Turnov
* 2. 6. Ladislav Horák, 93 let, Rádlo
* 5. 6. Denisa Králová, 39 let, Klokočí
* 6. 6. Oldřich Vaníček, 69 let, Doubravice
Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

(Zveřejnění jakéhokoli oznámení ve společenské kronice je zdarma.)

Související články (celkem 270)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.