LEDNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Pravidelnou rubriku tentokrát začínáme milým poděkováním: Dovoluji si touto cestou velmi poděkovat strážníkům turnovské městské policie za rychlou pomoc. Ve svém bytě jsem ve večerních hodinách upadla a po zavolání tísňové linky ŽIVOT 90, která ke mně policisty přivolala, jsem jimi byla odvezena na vyšetření do turnovské nemocnice a po ošetření opět odvezena za účasti zdravotní sestřičky domů. Po celou dobu se ke mně chovali velmi hezky. Už jsem ani nevěřila, že by ještě tak milí lidé existovali. Tak i za toto zjištění strážníkům moc a moc děkuji! Makovská, Turnov, 92 let

GRATULACE
* V úterý 14. února oslaví významné životní jubileum pan Josef Dlouhý. K jeho 95. narozeninám mu hodně zdraví, štěstí a radosti přejí manželka Drahomíra, syn Milan Dlouhý s rodinou, dcera Dagmar Severová s rodinou, dcera Jitka Zavadilová s rodinou. Děkujeme všem zaměstnancům Domova důchodců Pohoda za výbornou péči o naše rodiče!

VZPOMÍNKY
* Ve čtvrtek 12. ledna by se dožil 77 let pan Ladislav Patočka z Rohlin u Turnova. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Na jeho dobré srdce vzpomínají manželka Magdaléna, synové Láďa a Roman, nevěsta Šárka, vnuci Roman a František, švagrová Krista a ostatní příbuzní

* Dne 18. ledna uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Josef Staněk z Paceřic. Stále na něj vzpomíná manželka a dcera s rodinou

* 18. ledna uplynul rok, co zemřel Jan Ruta z Turnova. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Stále vzpomínají rodiče Jan a Hana Rutovi, syn Jan s rodinou, syn David a sestra Hana Kosinová s rodinou

* Ve čtvrtek 19. ledna 2017 by oslavil 70. narozeniny pan Jaroslav Vaňátko, zpěvák dechové a lidové hudby. Narodil se ve Vesci u Liberce. Mládí prožil v Ohrazenicích u Turnova. Pěveckou dráhu začal v Turnově, působil v orchestru Magnet, Rytmus a Melodie, hostoval s Turnovankou řízenou Zdeňkem Tőlgem. Profesionálně zpíval od roku 1969, krátce s orchestrem Karla Valdaufa, od roku 1971 do roku 1982 za doprovodu malé dechové hudby Zorky Kohoutové Kutilka. Zemřel tragicky 21. srpna 1984. Je pochován v Horažďovicích. Přátelé a kamarádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Stále vzpomíná Vlasta Šilhánová, sestra s rodinou

* V sobotu 28. ledna by se dožila 75 let paní Milena Laštiaková, má kamarádka z Bukoviny. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji tichou vzpomínku. Na její dobré srdce stále vzpomíná M. Patočková z Rohlin u Turnova

* Ve středu 8. února to budou čtyři roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Slavomír Kurfirst z Pěnčína. S láskou vzpomíná zarmoucená rodina

NARODILI SE
* 19. 1. Tereza Kovačičinová z Turnova (narodila se v porodnici v Jičíně)

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
93 let – Josef Martinek, Jaroslav Fišer
91 let – Anastázie Krýšová, Miloslava Šedivá
90 let – Marie Růtová, Danuška Menová
85 let – Jarmila Kohoutová, Čermáková, Stanislav Šašek, Libuše Vocásková, Dagmar Halamová, Jiřina Mlejnková
80 let – Stanislav Sklenář, Jaroslav Šimůnek, Marta Pešková, Danuše Matěchová, Lidmila Jaskulová, Hana Knížková
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města.)

ZEMŘELI
* 6. 1. Marie Bursová, nedožitých 91 let, Přepeře
* 7. 1. František Plíva, 74 let, Příšovice
* 8. 1. Zdeněk Pernica, 80 let, Turnov
* 9. 1. Zdeněk Záveský, 72 let, Olešnice
* 10. 1. Vlasta Horáková, nedožitých 72 let, Hrubá Skála
* 10. 1. Stanislava Richtrová, nedožitých 89 let, Praha
* 12. 1. Květoslava Pozdníčková, 61 let, Přepeře
* 14. 1. Vítězslav Jon, 72 let, Čtveřín
* 15. 1. Ladislav Hejduk, nedožitých 92 let, Turnov
* 15. 1. Jaroslava Beranová, nedožitých 75 let, Turnov
* 16. 1. Marie Hurychová, 84 let, Turnov
* 16. 1. MUDr. Robert Vosyka, 93 let, Turnov
* 17. 1. Ivan Hudeček, 55 let, Mašov
* 18. 1. Břetislav Vavřich, 92 let, Voděrady, Frýdštejn
* 18. 1. Josef Lánský, nedožitých 62 let, Turnov
* 19. 1. Václav Kuna, 90 let, Turnov
* 19. 1. Josef Vavřich, 81 let, Jenišovice
* 20. 1. Leopold Gerlich, 90 let, Turnov
* 24. 1. Jolana Kyselová, 86 let, Turnov
* 21. 1. Milada Ječná, nedožitých 71 let, Turnov
* 25. 1. Julie Kravcová, nedožitých 88 let, Turnov
* 25. 1. Bc. Monika Marušková, 39 let, Turnov
* 29. 1. Ing. Miroslav Koťátko, 95 let, Daliměřice
* 30. 1. Božena Drozenová, nedožitých 92 let, Turnov
* 31. 1. Miloslav Roštejnský, 73 let, Turnov
Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Zveřejnění jakéhokoli oznámení ve společenské kronice je zdarma, stačí pouze kontaktovat redakci.

Související články (celkem 270)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.