KVĚTNOVÁ A ČERVNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Úvodem hned dvojí poděkování: Dovolte nám poděkovat všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s Pepou Ulrichem, úžasným člověkem, který nám všem bude moc chybět. Děkujeme též za projevy soustrasti jeho přátelům, známým, sousedům, Klubu lyžařů Turnov, TSC Turnov a také pohřebnímu ústavu Křelina za skvělou organizaci a zajištění pohřbu a všeho potřebného s tím spojeného. Největší poděkování patří SDH Daliměřice za profesionální čestnou stráž, smutečně ozdobená hasičská auta a závěrečnou sirénu. Rodina Ulrichova

* Dne 12. května jsme se naposledy rozloučili s bratrem Josefem Ulrichem. Opustil nás náhle ve věku 79 let. Pepu jsem poznal jako hasiče za SDH Daliměřice a ještě více, když společně se synem vstoupili v roce 2001 do nově založené jednotky Sboru hasičů města Turnov. Pepa vždy přistupoval k úkolům svědomitě a dovedl poradit. Byl velice oblíbený v kolektivu a bylo na něj spolehnutí. Byl to aktivní člověk a patří mu velké poděkování za práci pro SDH Daliměřice, okrsek Turnov a pro jednotku hasičů města Turnov. Děkuji Ti, bratře, a odpočívej v pokoji. Arnošt Černý, bývalý velitel jednotky hasičů města Turnov

VZPOMÍNKY
* Dne 14. června by se dožila 90 let paní Marie Patková z Přepeř. S láskou vzpomínají dcery Blanka a Stáňa s rodinami
* Dne 16. června uplynou čtyři roky od smutné chvíle, kdy ve věku 79 let odešel z tohoto světa pan Zdeněk Drobník z Daliměřic, výborný manžel, táta, dědeček, kamarád, běžec a trenér. Děkujeme každému, kdo mu věnuje tichou vzpomínku. Jeho humor a přímost nám chybí. Stále vzpomínají manželka, dcera, syn s rodinami a přátelé

VÝROČÍ
93 let – Antonín Boštík
92 let – Milena Zelená, Miluše Brožová, Hana Šepsová
91 let – Emilie Kvapilová, Miloslav Loučka
90 let – Josef Pekař, Jiřina Hejduková
85 let – Hana Loudová, Věra Šťastná
80 let – Jana Bílková, Miroslav Sucharda
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 22. 5. Marie Kučerová, 90 let, Přepeře
* 23. 5. Josef Smetana, nedožitých 77 let, Modřišice
* 24. 5. RNDr. Miloslav Semler, 74 let, Přepeře
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 275)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.