SPOLEČENSKÁ KRONIKA KONCE BŘEZNA

0

I tentokrát přinášíme smutný a veselý společenský přehled. Aby se v něm objevily také narozené děti, bude patrně velmi obtížné. Není v moci redakce přehled narozených dětí získat. Dříve maminky podpisové archy se souhlasem se zveřejněním podepisovaly přímo v turnovské porodnici (podle zákona není zveřejnění bez souhlasu rodičů možné). Provoz porodnice byl ukončen, nyní musí rodiče sami chtít, musí sami kontaktovat redakci.  Je škoda, že zatím tak nikdo neučinil, byla by to dobrá zpráva. Jestliže se k tomu odhodláte, musíte uvést datum narození, jméno a příjmení dítěte, adresu a příslušnou porodnici. Děkujeme za pochopení…

GRATULACE
V pondělí 11. dubna oslaví 80. narozeniny prom. fil. Václav Jenšovský. Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za jeho velmi obětavou činnost ve prospěch města Turnova a za jeho práci šéfredaktora periodika od Ještěda k Troskám. Do dalších let přeje hodně energie a pevné zdraví

Vladislav Studnička

 

PODĚKOVÁNÍ

* Děkuji všem účastníkům posledního rozloučení s mojí zesnulou milovanou manželkou, paní Marií Bobkovou, které proběhlo 18. března, a za květinové dary. Děkuji rovněž pracovníkům turnovské pohřební služby, zejména jejímu majiteli panu Křelinovi, za nevšední ochotu a vstřícnost při realizaci pietního aktu. Zvláště pak děkuji panu faráři Jiřímu Veihovi za jeho účastný projev a důstojné, křesťanské rozloučení u hrobu.

Ing. Milan Bobek, manžel

 

* Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Turnov, nedávno pořádal výroční členskou schůzi. Konala se v jídelně ZŠ v Žižkově ulici. Děti z této školy nám pod vedením učitelek Kozákové a Chmelíkové zazpívaly a zarecitovaly. Velmi děkujeme za hezké zahájení naší schůze. Hostů a členů se této akce zúčastnilo 165, takže jídelna byla plně obsazena. Všem tímto děkuji za účast.

Božena Zajíčková

 

ZEMŘELI

* 18. 3. Uršula Cermanová, 67 let, Máchova ul., Turnov

* 19. 3. Josef Hnízdo, 55 let, Doubrava

* 20. 3. Vlasta Kehárová, nedožitých 87 let, Radvánovice 58

* 17. 3. Václav Svoboda, nedožitých 67 let, Malý Rohozec

* 24. 3. Josef Horáček, 64 let, Chutnovka

* 25. 3. Vladimír Mazánek, nedožitých 54 let, Hnanice

* 25. 3. Anna Chaloupková, nedožitých 86 let, Pelešany

* 28. 3. Anna Jizerská, nedožitých 93 let, Přepeře

* 28. 3. Vladimír Kobosil, nedožitých 79 let, Přepeře

* 28. 3. Jiří Louda, 70 let, Pekařova ul., Turnov

* 28. 3. Miloslava Tobišková, nedožitých 84 let, Sedmihorky

* 28. 3. Jiřina Šebková, 86 let, Havlíčkova ul., Rovensko pod Troskami

Podpisové archy, kde svým podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou k dispozici v Pohřební službě Křelina, Markova 310 (obřadní síň), Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.