ZÁŘIJOVÁ A ŘÍJNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Pravidelnou rubriku začínáme dvojím poděkováním: Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat společnosti SČVK, a. s., a především panu Františku Šimkovi, který nám pomohl z nadace této společnosti získat štědrý finanční dar ve výši 42 tisíc Kč pro mého syna Vítka. Částka bude použita výhradně na speciální individuální rehabilitaci Therasuit, kterou Vítek podstoupí v Liberci během podzimu. Je to pro naši rodinu velká pomoc v boji s postižením, k jehož zlepšení vede jen pravidelné cvičení a rehabilitace. Barbora Součková Fišerová

* Děkuji všem za vzornou péči po dobu mého pobytu na oddělení rehabilitace PN Turnov. Irena Diblíková

VZPOMÍNKY
* Jen kytičku na hrob můžeme ti dát, chvilku postát, vzpomínat…
Ve čtvrtek 20. září uplynulo pět let od úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka, pana Jana Bursy z Mašova.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

* Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen…
Ve čtvrtek 1. listopadu vzpomeneme již desátého výročí, kdy nás navždy opustil pan Vladimír Drahoňovský
z Kadeřavce. Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosíme, spolu s námi tichou vzpomínku. Nikdy nezapomeneme.
Manželka a dcery s rodinami

VÝROČÍ
95 let – Eliška Vonášková
93 let – Jiří Šulc
92 let – Jan Růta
90 let – Jaroslav Bouda, Ivan Macháček, Marie Novotná
85 let – Libuše Fantová, Helena Paďourová, Václav Pekař
80 let – Marie Mlejnková, Eman Svoboda, František Melíšek, Jana Mejzrová, Václava Válková
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

NARODILI SE
* 9. 8. Zita Hakenová ze Všeně (narodila se v porodnici v Jablonci nad Nisou)
* 21. 9. Adéla Dohnalová z Turnova (narodila se v porodnici v Jablonci nad Nisou s váhou 3,345 kg)

ZEMŘELI
* 26. 8. Jaroslava Matějcová, 69 let, Turnov
* 31. 8. Jaroslava Malá, 82 let, Přepeře
* 1. 9. Antonín Bíba, 83 let, Tatobity
* 1. 9. Eva Koťátková, 84 let, Turnov
* 2. 9. Františka Válková, 95 let, Turnov
* 2. 9. Miroslav Dědek, 73 let, Turnov
* 3. 9. Jiří Čepák, nedožitých 70 let, Turnov
* 3. 9. Jaroslav Drbohlav, 81 let, Turnov
* 4. 9. Josef Vávra, nedožitých 90 let, Turnov
* 5. 9. Jaroslav Randák, 73 let, Hrubý Rohozec
* 8. 9. Miloslava Šedivá, 92 let, Turnov
* 9. 9. Otto Flanderka, 75 let, Přepeře
* 9. 9. Jan Hanuš, nedožitých 70 let, Turnov
* 12. 9. Josef Lacina, 84 let, Tatobity
* 14. 9. Josef Roubínek, nedožitých 83 let, Jenišovice
* 14. 9. Václav Šesták, 59 let, Olešnice
* 15. 9. Eva Hujerová, 84 let, Malá Skála
* 15. 9. Ludmila Michetschlagerová, nedožitých 81 let, Turnov
* 17. 9. Ing. Petr Neubauer, nedožitých 70 let, Jablonec nad Nisou
* 18. 9. Vlastimil Mlejnek, 89 let, Turnov
* 22. 9. Jan Mráz, 60 let, Všeň, Mokrý
* 29. 9. Věra Faltová, 95 let, Turnov
* 30. 9. Helena Neumannová, 80 let, Turnov
* 30. 9. Jarmila Cimbálová, nedožitých 92 let, Turnov
* 1. 10. Josef Kunetka, 87 let, Turnov
* 6. 10. Ing. Zdeněk Kočí, nedožitých 66 let, Turnov
* 7. 10. František Krátký, 69 let, Hruštice, Turnov
* 9. 10. Zdeňka Brůhová, 82 let, Přepeře
* 9. 10. František Drozen, 76 let, Tatobity
Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

(Zveřejnění jakéhokoli oznámení ve společenské kronice je zdarma. Stačí pouze kontaktovat redakci.)

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.