ČERVNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Poděkování: Tímto bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste na podzim loňského roku přispěli na můj výtah pro invalidy, bez kterého bych nemohl opustit dům a ani pracovat v čalounické dílně, kterou mám v přízemí domu. Jmenovitě bych chtěl především poděkovat úřadu práce a dárcovské platformě Znesnáze21, kde se sbírky účastnily stovky lidí jak z našeho regionu, tak z celé republiky. Dále poděkování patří firmám Kamax Turnov, Partners Turnov, KCT Turnov, spolku Radosti z Kacanov, Červenému kříži a Nadaci Preciosa. A v neposlední řadě všem drobným přispěvatelům. Moc vám všem děkuji. Váš Pavel Šírek, Nudvojovice

* Dne 26. května se na Obecním úřadě v Jenišovicích uskutečnila beseda – vzpomínka na bývalého řídicího učitele Aloise Broula. Ten se největší měrou zasloužil o výstavbu nové školy, otevřené v roce 1962.
Besedu doplnili žáci pásmem k tomuto tématu – proložené hudební vložkou hry na flétny. Náš obdiv a díky patří ředitelce ZŠ Markétě Zakouřilové a žákům školy. V neposlední řadě též místostarostce Monice Bernardové, která akci výborně připravila. Josef Bursa a Irena Švadlenková, Jenišovice

* Chtěla bych touto cestou poděkovat své obvodní lékařce MUDr. Markétě Zdražilové Talové a její zdravotní sestře, současně také děkuji MUDr. Kateřině Pokorné z interní ambulance turnovské nemocnice, jakož i celému internímu oddělení lůžkové části č. 2 nemocnice pod vedením primářky MUDr. Ivy Bartošové. Poděkování patří též sestrám z Domácí péče. Všem děkuji za rychlou a vzornou péči, která mě prodlužuje kvalitu života. Vděčná pacientka Iva Bártová

VZPOMÍNKY

* Dne 9. června uplynulo 17 let od úmrtí pana Josefa Kubáňka ze Sekyrkových Louček. Vzpomíná rodina
* Ve středu 21. června by se dožil 90 let Ing. Josef Valenta. Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj společně s námi. Milující rodina
* Dne 22. června to bylo již 15 let, co nás navždy opustil náš drahý tatínek, manžel, bratr, dědeček, pradědeček, švagr a tchán, pan Jiří Peterka z Mašova. Stále jsi v našich srdcích. Za celou rodinu dcera Jitka
* Dne 27. června uplynulo 15 let od úmrtí pana Ladislava Vícha z Turnova. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná manželka Majka s rodinou
* Dne 19. července to bude rok od úmrtí naší milované maminky, babičky, prababičky a tety, paní Anny Junkové z Příšovic, která by 12. července oslavila 77 narozeniny. Vzpomíná rodina

VÝROČÍ

95 let – Zdeněk Šteffan
94 let – Miluše Brožová, Jiřina Bartošová, Jiřina Dudová, Marie Pelcová, Vítězslava Hladíková
93 let – Emilie Kvapilová
91 let – Květoslava Čepelíková, Blažena Šorejsová, Libuše Kovářová
90 let – Roman Michetschläger
85 let – Helena Hlušičková, Blanka Cicvárková, Stanislav Brych, Jana Adamová, Jan Vařeka, Václav Rohacký, Marta Baranecká
80 let – Miloslav Drahoňovský, Ludmila Vitoušková, Zdeněk Lacina, Miluška Janusová, Vladimír Kubrt, Vlasta Šírová, Milan Pekař, Eva Švejzdralová, Marie Palmeová, Jana Beranová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI

* 1. 6. Anna Vítková, 83 let, Turnov
* 4. 6. Marie Kroupová, 85 let, Turnov
* 4. 6. Josef Bělohlávek, 74 let, Turnov
* 6. 6. Jaroslava Kopřivová, nedožitých 95 let, Turnov
* 7. 6. Jaroslav Votrubec, 67 let, Železný Brod
* 7. 6. Jana Picková, 72 let, Turnov
* 10. 6. Ludmila Matoušová, 98 let, Turnov
* 19. 6. Václav Nejedlo, 76 let, Turnov
* 19. 6. Vladimír Kalbáč, 54 let, Turnov
* 21. 6. Eva Peterková, 85 let, Bukovina u Bělé
* 24. 6. Jiří Dušan Vydra, nedožitých 77 let, Turnov
* 24. 6. Bohuslav Kadlec, 77 let, Mírová pod Kozákovem, Vesec
* 26. 6. Luděk Brodský, 66 let, Mírová pod Kozákovem, Chutnovka
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.