KVĚTNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Úvod patří dvěma oznámením: Dovolujeme si oznámit, že nás navždy opustil dlouholetý kolega, učitel rytí kovů, pan Bořivoj Šimánek. Byl skvělý rytec, svoji dlouhou kariéru začal v družstvu ZNAK Malá Skála a v letech 1982 až 2006 působil jako učitel v dílně rytí kovů na SUPŠ a VOŠ v Turnově, kde studentům předával svoje vědomosti a zkušenosti. V sobotu 29. dubna ve věku 83 let se jeho životní pouť ukončila. S vděčností vzpomínají zaměstnanci SUPŠ a VOŠ v Turnově

* MUDR. PAVEL FALTUS děkuje svým pacientům z Turnovska a okolí za trpělivý a tolerantní přístup při odborné, chirurgické a traumatologické péči o jejich zdraví: „Za 42 let působení v turnovské nemocnici, děkuji všem svým kolegům a vedení za dobrou spolupráci. Zároveň si vám dovoluji oznámit otevření mé chirurgické ambulance na Klinice Dr. Pírka s. r. o. v Mladé Boleslavi.“ Objednávání pacientů prostřednictvím recepce na tel. 326 375 400.

VZPOMÍNKY

Dne 8. května jsme si připomněli nedožitých sto let našeho drahého tatínka a dědečka, pana Františka Kutnara, stavbyvedoucího firmy BARABA, a dne 6. června vzpomeneme nedožitých pětadevadesáti let naší drahé maminky a babičky, paní Hany Kutnarové. S láskou a vděčností vzpomíná dcera Vladimíra s rodinou

* Dne 15. května uplynulo 8 let od úmrtí pana Josefa Šonského z Turnova. Vzpomíná Marcela s rodinou

* Krásná léta s Tebou, tatínku, nás budou stále provázet. Před 15 roky přestaly hvězdy pro Tebe svítit a slunce hřát, my však budeme stále vzpomínat. Dne 16. května tomu bylo 15 let, co nás navždy opustil náš milující tatínek a manžel Karel Staffen z Tatobit. S láskou v srdci neustále vzpomíná manželka Maruška a dcery Deniska s Ditou

* Dne 8. června by se dožil 60 let pan František Vele ze Smrčí. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Sestra Věra s rodinou

* Dne 16. června uplyne 6 let od okamžiku, kdy ve věku 79 let od nás z tohoto světa odešel pan Zdeněk Drobník z Daliměřic, výborný manžel, táta, dědeček, kamarád, běžec a trenér lehké atletiky. Děkujeme každému, kdo mu věnuje tichou vzpomínku. Jeho svérázný humor a přímost nám chybí. S vděčností vzpomínají manželka, dcera, syn s rodinami a přátelé

VÝROČÍ

98 let – Božena Machová
96 let – Miroslav Štrojsa, Marie Čepeláková
95 let – Antonín Boštík
94 let – Milena Zelená, Hana Šepsová
93 let – Vlasta Šteffanová
92 let – Josef Pekař
91 let – Květoslav Král
90 let – Marie Příhonská, Jan Konejl, Jaroslava Krtičková
85 let – Věra Hančová, Marie Drahoňovská, Anna Holajová
80 let – Naděžda Strnádková, Lubomil Chocenský, Ludmila Vitoušková, Jiřina Rennerová, Jaroslava Pavlištová, Hana Mlejnková, Věra Čepelíková, Sieglinda Posnerová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI

* 30. 4. Bořivoj Šimánek, nedožitých 84 let, Turnov
* 5. 5. Ladislav Dékány, 63 let, Turnov
* 11. 5. Eva Koucká, 92 let, Turnov
* 13. 5. Ladislav Sedláček, 71 let, Ohrazenice
* 15. 5. Vladimír Filip, 83 let, Frýdštejn
* 18. 5. Eva Lišková, 88 let, Turnov
* 22. 5. Zdenka Luňáčková, nedožitých 75 let, Turnov
* 26. 5. Marie Čepeláková, 96 let, Turnov
* 29. 5. Eliška Vonášková, 99 let, Turnov
* 30. 5. Jiřina Holubcová, 88 let, Turnov-Daliměřice
* 30. 5. Josef Hroch, 88 let, Příšovice
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.