SPOLEČENSKÁ KRONIKA KONCE ČERVENCE

0

Přání, vzpomínek a gratulací se nám tentokrát sešlo poměrně hodně. Stále platí, že oznámení všeho druhu rádi zprostředkujeme bez jakékoli úplaty, stačí se pouze ozvat redakci… Tentokrát začneme jedním poděkováním: Touto cestou bych chtěla poděkovat sestrám z „Domácí péče“ pod vedením paní Mužíčkové za velice náročnou práci, kterou vykovávají každý den, a při této příležitosti i kolektivu „Spokojený domov“, který se velice dobře stará o nemocné. Marie Kozáková

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
ČERVENEC
* 93 let – Ludmila Cihlářová
* 80 let – Eva Koťátková, Miloslav Hloušek, Libuška Voltrová, Ludmila Horká
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

GRATULACE
n201408121026_sso_57_014_kraus* Ve středu 6. srpna oslavil pan Oldřich Kraus 85. narozeniny. Hodně štěstí a pevného zdraví přejí všichni z Durychova, kteří ho mají rádi… A že je nás hodně!

ZEMŘELI
* 21. 6. Jiří Rakouš, 56 let, Kobylka
* 19. 7. Václav Drahoňovský, nedožitých 79 let, Chloumek
* 19. 7. Radomír Junek, 81 let, J. Palacha, Turnov
* 22. 7. Arnošt Tušer, 83 let, Lestkov
* 23. 7. Josef Lacina, nedožitých 82 let, Paceřice
* 25. 7. Zbyněk Kozderka, 60 let, Turnov
* 26. 7. Ing. Milan Bobek, 86 let, Granátová ul., Turnov
* 27. 7. Jan Kočí, 94 let, Turnov
* 28. 7. Josef Čech, dipl. tech., 82 let, Všeň
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.

VZPOMÍNKY
n201408121026_sso_58_014_prokoratova* 24. července jsme vzpomněli 17. výročí úmrtí paní Marie Prokorátové z Vyskře. Stále vzpomínají dcery a snacha se svými rodinami a ostatní příbuzní

n201408121027_sso_59_014_prokorat* V sobotu 9. srpna uplynulo 20 smutných let od úmrtí pana Josefa Prokoráta z Vyskře a 24. listopadu vzpomeneme jeho nedožitých 70 let. Kdož jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomíná manželka Zdeňka, synové Josef a Zdeněk se svými rodinami, sestry Anna a Marie se svými rodinami a ostatní příbuzní

* V úterý 12. srpna vzpomeneme prvního výročí úmrtí paní Jindřišky Veselé a 8. září sedmého výročí úmrtí Vladimíra Veselého. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Rodina Veselých z Odolenovic

n201408121027_sso_60_014_francova* V úterý 19. srpna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila paní Věra Franců. S láskou vzpomíná syn Miroslav s rodinou

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.