ZÁŘIJOVÁ A ŘÍJNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Tradiční rubriku začínáme vzpomínkami: 27. října tomu bude rok, co do hasičského nebe odešel náš milovaný bratr Emil Bartejs, dlouholetý starosta SDH Kadeřavec a okrskový velitel. Celý svůj život zasvětil práci v hasičském hnutí, byl příkladem obětavosti, pracovitosti a organizační schopnosti, nikdy nikoho nezarmoutil. Emile, moc nám tady chybíš! S vděčností vzpomínají hasiči z Kadeřavce

* Už nejsi tam, kde jsi byl. Ale jsi všude tam, kde jsme my. Dne 20. září uplynuly dva roky, co nás navždy opustil manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan Bohuslav Deči z Olešnice. S láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami a ostatní příbuzní

* Dne 1. října by se dožil 80 let pan Ing. Josef Pomrhonc. Děkujeme všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají manželka a dcera a syn s rodinami

* Dne 18. října uplyne 10 let od úmrtí pana Oldřicha Paliče z Lestkova. S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami a ostatní příbuzní

* Dne 19. října by se dožil 70 let pan Josef Krcheň z Příšovic. Stále vzpomínají manželka a děti Martin s rodinou a dcera Jana s přítelem.

GRATULACE
* Naši rodiče Marie a Václav Rohatských z Turnova slavili dne 30. září 60 let společného života. Tatínku a maminko, přejeme vám z celého srdce hodně štěstí a zdraví, které není vždy dost, a vzájemné porozumění. Přejí synové Láďa a Martin s rodinami
(Ten den slavil syn Martin 30 let s manželkou Lenkou.)

VÝROČÍ
98 let – Eliška Vonášková
92 let – Zlata Konečná, Milena Berndtová
90 let – Irena Kvapilová
85 let – Jitka Stellnerová
80 let – Libuše Marková, Božena Bartoníčková, Josef Török, Uršula Černá
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 3. 9. Jiřina Marušková, 76 let, Jenišovice
* 6. 9. Alena Strnadová, 78 let, Na Vyhlídce, Turnov
* 8. 9. Milada Pelantová, 96 let, Soběslavice
* 15. 9. Jaroslav Pištěk, 92 let, pplk. v.v., Turnov
* 16. 9. Jiří Mejsnar, 91 let, Turnov
* 17. 9. Karel Jiroš, 81 let, Malý Rohozec
* 19. 9. Václav Koťátko, nedožitých 73 let, Turnov
* 21. 9. Vladimír Sluka, 57 let, Turnov
* 21. 9. Alena Hlušičková, 73 let, Turnov
* 21. 9. Božena Kubíčková, 76 let, Bukovina
* 25. 9. Jana Kmošťáková, 58 let, Turnov
* 25. 9. Bedřich Cvrček, 85 let, Vesec
* 26. 9. Venuše Drahoňovská, 84 let, Podchlomek, Mírová pod Kozákovem
* 28. 9. MUDr. Zuzana Špetlíková, 70 let, Turnov
* 30. 9. Jiří Horák, 58 let, Hnanice
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.