SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU ÚNORA A BŘEZNA

0

Naši pravidelnou a pro všechny otevřenou rubriku tentokrát zahajujeme dvojím poděkováním: Rádi bychom touto cestou poděkovali panu primáři MUDr. Pospíšilovi, vrchní sestře paní Loutchanové, paní Mgr. Kozákové a ostatnímu personálu oddělení následné péče Panochovy nemocnice Turnov za to, že nám bylo nabídnuto a umožněno strávit poslední chvilky života s naším drahým tatínkem, panem Václavem Neumannem, na jednom z rodinných pokojů tohoto oddělení. Velké díky za profesionální, laskavý a hlavně lidský přístup. Rodiny Vértešova, Rejhova a Zelinkova

* Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomáhají se sběrem PET víček pro pana Petra Libenského. Víčka budeme sbírat do konce dubna 2014. Zvláštní poděkování patří především panu V. Tesařovi a panu M. Hejralovi

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
ÚNOR
* 80 let: Anna Solarová
* 90 let: Zdeňka Vinšová
BŘEZEN
* 80 let: Rita Mlejnková, Miloslav
Paleček, Ludmila Košková
* 92 let: Růžena Venclů
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

VZPOMÍNKA
* V neděli 23. března 2014 tomu bude rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Vlasta Marešová. Kdož jste ji znali a měli rádi, věnujte ji spolu s námi tichou vzpomínku. Syn PhDr. Vratislav Mareš s rodinou a snacha Maruška Marešová s rodinou

ZEMŘELI
* 27. 2. Ludmila Koudelková, nedožitých 91 let, Turnov
* 27. 2. Věra Doležalová, 71 let, Žlábek
* 1. 3. Vratislav Pořs, 75 let, Doubrava
* 1. 3. Josef Konopka, 65 let, Příšovice
* 3. 3. Marie Pavlíčková, nedožitých 90 let, Turnov
* 3. 3. Václav Mencl, nedožitých 80 let, Blatec
* 3. 3. Jaroslav Šorejs, nedožitých 74 let, Malý Rohozec
* 3. 3. Milan Matějíček, nedožitých 81 let, Turnov
* 4. 3. Eliška Kocourová, 68 let, Turnov
* 5. 3. Jan Kozderka, 94 let, Turnov
* 8. 3. Miroslav Jiroš, nedožitých 69 let, Vazovec
* 9. 3. Radoslava Kovářová, 91 let, Turnov
* 9. 3. Miluška Hubalová, 80 let, Turnov
* 10. 3. Bohumil Bulíř, nedožitých 77 let, Turnov
* 11. 3. Karla Popelková, 85 let, Kobylka, Turnov
* 11. 3. Anna Sotonová, 75 let, Mladá Boleslav

* Omluva: V minulém vydání jsme špatně uvedli věk pana Pavla Haufta, správně mělo být 72 let. Pozůstalým se
omlouváme (red)

Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 267)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.