LEDNOVÁ A ÚNOROVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Úvodem poděkování: Chtěl bych se zmínit o jedné osobnosti Turnova. Vede organizaci čítající více jak 260 členů. Jedná se o Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. o., Turnov. Je to v rámci Libereckého kraje největší organizace tohoto druhu. Tou osobností je paní Boženka Zajíčková.

Osmičlenný výbor organizace se pravidelně schází, pořádá pro staré i starší zdravotně postižené akce (vycházky po okolí, zájezdy do divadel, gratulace jubilantům, společenská setkání a další). Sice má ve výboru pomocníky, ale hlavní tíhu práce bere automaticky na sebe. Je iniciátorkou činnosti a mimo to mnoho let pracuje v několika komisích města. Bez takových nadšenců by naše společnost ztratila onu sounáležitost a společenský život. Poděkovat bych zároveň chtěl i již odešlým členům výboru, a to Josefu Příhonskému a Vlastimilu Šebrlemu, kteří dlouhá léta pro organizaci pracovali. V těchto dnech vstupuje paní Boženka Zajíčková do další dekády života, a tak jí všichni členové SPCCH vyjadřují vřelé poděkování s přáním, aby ji elán neopouštěl, aby jí sloužilo zdraví a byla obklopena šťastnými lidmi.
Za organizaci František Antoň

VZPOMÍNKY

* Dne 8. února uplynulo šest let od chvíle, kdy nás navždy opustil Slavomír Kurfirst z Pěnčína. S láskou vzpomínají manželka, syn s manželkou a dcera

* V pondělí 18. února 2019 uplynulo 5 let od doby, kdy navždy dotlouklo srdce pana Vlastislava Šnajdra ze Všeně. Vzpomínají manželka Jarmila a děti Vlastík a Iva s rodinami

* Dne 15. února uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustila paní Květoslava Bělohlávková z Turnova, a 7. března to bude devět let, kdy nás opustil pan Karel Bělohlávek z Ohrazenic. S láskou vzpomínají Květa a Slávek s rodinami

* V úterý 26. února uplyne 15 let od úmrtí pana Rudolfa Brože, zootechnika z Pěnčína. Stále vzpomínají
manželka Hana a dcery Renata a Lada s rodinami. Vy, kteří jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

GRATULACE

* Zdeněk a Vlasta Šteffanovi se brali 26. 12. 1948, v roce 2018 tedy oslavili 70 let společného života. Gratulují synové Zdeněk a Jiří, vnoučata Petra, Zdeněk, Jan, Jana a Jiří, pravnoučata Patrik, Pavel, Lucka, Lukáš, Terezka a Gábinka a další příbuzní a přátelé

* Dne 8. února oslavili Zdenka a Josef Luňáčkovi 50 let společného života. Gratulují dcera a syn s rodinami

VÝROČÍ

95 let – Jaroslav Fišer
93 let – Karel Kraus, Anastázie Krýsová
91 let – Jiří Nový
90 let – Miluše Soukupová, Helena Šebrlová
80 let – Helena Fejfarová, Jana Kudrnáčová, Jiří Dědeček, Dimitrij Tkacz, Hana Lhotáková

ZEMŘELI

* 12. 1. Marie Krausová, 90 let, Turnov
* 16. 1. Věra Řachová, 84 let, Mašov, Turnov
* 18. 1. František Kordík, nedožitých 90 let, Turnov
* 18. 1. Marta Vítová, 90 let, Turnov
* 20. 1. Krista Vlasáková, 77 let, Koberovy
* 22. 1. Karolína Dékányová, 90 let, Turnov
* 23. 1. Josef Fajgl, 62 let, Turnov
* 23. 1. Ivana Vraňanová, nedožitých 48 let, Turnov
* 25. 1. Marie Vitáková, 94 let, Lažany
* 25. 1. František Kozák, 75 let, Žďár
* 27. 1. Josef Havle, nedožitých 87 let, Rovensko pod Troskami
* 27. 1. Marie Matoušová, 87 let, Vyskeř
* 30. 1. Marie Novotná, 90 let, Turnov
* 30. 1. Věra Tvrdá, 78 let, Příšovice
* 30. 1. Monika Horčičková, 42 let, Turnov
* 31. 1. Jiří Sluka, 82 let, Vlastibořice
* 31. 1. Marie Galliková, 70 let, Turnov
* 3. 2. Zdeňka Kobosilová, nedožitých 87 let, Turnov
* 4. 2. Ing. Blanka Šteffanová, 57 let, Turnov
* 6. 2. Julie Krenželová, nedožitých 87 let, Turnov
* 9. 2. Milan Chundela, 59 let, Turnov
* 9. 2. Miroslav Záhumenský, nedožitých 58 let, Turnov
* 10. 2. Hana Kolářová, 78 let, Troskovice
* 10. 2. Antonín Šmiraus, nedožitých 90 let, Ktová
* 11. 2. Jiřina Pecoldová, 90 let, Turnov
* 13. 2. Adriena Vaníčková, nedožitých 74 let, Přepeře
* 15. 2. Zdeněk Čížek, 63 let, Vorklebice, Pěnčín

Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398. (Zveřejnění jakéhokoli oznámení je zdarma, kontaktujte redakci.)

Související články (celkem 267)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.