ÚNOROVÁ A BŘEZNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA SE VZPOMÍNKOU NA JEDNU MUZIKANTSKOU LEGENDU ZE VŠENĚ

0

Společenská kronika TvA je tu od toho, aby informovala o věcech smutných i veselých, lidé ji využívají ke vzpomínkám na zemřelé či pro gratulace při životních výročích, je platformou pro větší sounáležitost v našem regionu, o to víc v době, kterou aktuálně prožíváme…

VZPOMÍNKY
* 25. února zemřel ve věku 79 let Josef Pekárek ze Semínové Lhoty, který prožil velkou část pracovního života v Turnově. Poslední rozloučení s ním se konalo v Jičíně. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Zarmoucená rodina

* Dne 11. dubna uplynou již tři roky, co nás navždy opustil pan Miroslav Hanzl. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte společně s námi. Stále vzpomíná manželka s rodinou

* Čas rychle ubíhá, ale bolest v srdci zůstává… Ve středu 8. dubna uplyne rok, co nás navždy opustil pan Karel Koďousek z Turnova. S láskou vzpomínají manželka Marie a synové Martin a Karel s rodinou

* Ve čtvrtek 26. března uplyne pět dlouhých let od chvíle, kdy odešla na věčnost vzácná žena a kamarádka, paní Mgr. Zlata Hejlová. Na její dobré srdce stále vzpomíná Soňa Doupalová

VÝROČÍ
93 let – Karel Burda
92 let – Zdeňka Zajícová
91 let – Jaroslav Pištěk
90 let – Věra Sakmanová, Stanislav Vocásek
85 let – Růžena Lechovská, Stanislava Příhodová, Eva Kubátová
80 let – Věra Pěničková, Zdeňka Šimonová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 1. 3. Ludmila Kendíková, nedožitých 80 let, Turnov
* 3. 3. Jiřina Pokorná, nedožitých 85 let, Turnov
* 3. 3. Hana Čepelíková, 69 let, Chutnovka
* 7. 3. Raduše Šírková, 83 let, Záholice
Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.
(Zveřejnění jakéhokoli oznámení je zdarma, kontaktujte redakci.)

TO BYL VŠEŇSKÝ MUZIKANT
Narodil se 9. prosince 1903, zemřel 22. března 1970, celý svůj život zasvětil dechovce. O koho jde? O pana Františka Brože, mého dědu, od jehož úmrtí uplyne letos 50 let.
Už od školní docházky bylo zřejmé, že má skvělý hudební sluch. Toho si všiml i všeňský řídící učitel Hejduk, který jej začal vyučovat hře na housle a později na baskřídlovku. Již jako patnáctiletému mu bylo umožněno místním kapelníkem, panem Hrdinou, hrát v kapele na pohřbech. Vyučil se brusičem drahokamů, doma měl malou dílnu, kde brousil na zakázku pro různé firmy. Láska k hudbě byla tak silná, že se zúčastňoval různých zkoušek, až nakonec získal certifikát „Kapelník dechové hudby“. Hudba se v jeho životě stala vším, postupně začal uvažovat o tom, že si založí vlastní kapelu. Všeňských muzikantů bylo málo, tak přizval muzikanty z okolí. Jeho kapela hrála na různých akcích, ať už to byly akce obecního úřadu, různých spolků, na církevních událostech, dále na karnevalech a tanečních zábavách, sportovních akcích, pohřbech.

Po roce 1945 hrávala kapela s úspěchem v pohraničí, zajížděla do Habartic, Raspenavy, Chrastavy, Hrádku nad Nisou… Hudba se stala opravdu tím hlavním v jeho životě, začal vyučovat hru na dechové hudební nástroje. Mezi jeho žáky patřili pánové Egrt, Roubíček, Mařan, Domácí, Šťastný. Všichni dosáhli dobrých výsledků a hudbě se dále věnovali. Tím vlastně získal náhradu za hudebníky z okolí a soubor omladil. Sám hrával na housle, baskřídlovku, trombón, harmonium a varhany. S místními divadelními ochotníky nacvičoval zpěvy, pro kapelu rozepisoval i notové party.

Postupem času, když zájem o dechovou hudbu začal upadat, nastoupil do zaměstnání k ČSD, pracoval v železniční stanici Turnov na tranzitu. Zde ale utrpěl těžký pracovní úraz, komplikovanou zlomeninu nohy s rozdrcením kosti. Léčení bylo dlouhé, vyžadovalo dvakrát ročně hospitalizaci v lomnické nemocnici. V té době již vedl dvě kapely, a to Všeňačku a Dechovou hudbu železniční stanice Turnov. Jeho zdravotní stav se zhoršoval a nedovolil, aby se mohl věnovat oběma souborům. To nesl velice těžce. Všeňské kapele se potom věnoval až do své smrti.
Zemřel 23. března 1970 v nemocnici v Lomnici nad Popelkou. Pohřeb byl „z domu smutku“, rozloučit se přišli hudebníci ze čtyř kapel. Pochován je na všeňském hřbitově.
Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.