ŘÍJNOVÁ A LISTOPADOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Pravidelnou rubriku začínáme poděkováním: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., ZO Turnov, chce touto cestou srdečně poděkovat sociálnímu odboru MěÚ Turnov, který nám opět zajistil v Dolánkách v Domě přírody pro seniory a ostatní členy významnou akci. Paní Pavla Bičíková nám vyprávěla a promítala „Turnov známý a neznámý“. Za naše členy veliké díky za zprostředkování krásných procházek Turnovem a jeho historií. Děkujeme sociálnímu odboru a P. Bičíkové za krásně prožitý den. Božena Zajíčková, SPCCH Turnov

GRATULACE
* Dne 27. října oslavili manželé Božena a Josef Liškovi z Turnova 60 let společného života. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky a pohody do dalších společných let přejí děti Lenka a Petr s rodinami
* Dne 28. listopadu oslaví významné životní jubileum paní Jana Hrušková z Turnova, roz. Řezáčová (Železný Brod). Děkujeme za vše a hodně zdraví! Vše nejlepší přeje rodina

VZPOMÍNKY
* Dne 28. listopadu uplyne 26 let od chvíle, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Karel Bartoš z Kobylky. Vzpomínají manželka, syn Karel a dcera Jana s rodinou
* Dne 26. listopadu 2022 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás opustila naše maminka, babička a teta, paní Květuše Pešková z Tatobit. Stále nám moc chybí. Děkujeme všem, kteří na ni vzpomínají s námi
* 17. listopadu tomu budou čtyři roky, co nás navždy opustil náš milovaný František Koucký. Vy, kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. S láskou manželka Růžena a dcery Dana a Jitka s rodinami

VÝROČÍ
100 let – Alena Horáčková
98 let – Ludmila Matoušová
94 let – Hana Reslová, Ivan Macháček
93 let – Věra Dědečková, Milena Berndtová
92 let – Irena Vejnarová, Drahomíra Soukupová
90 let – Miloslav Suchý, Jindřiška Todorová, Miroslav Šulc, Zdeněk Macháček
85 let – Eva Krejbichová, Vlasta Brychová, Jitka Šefrová, Alois Steinbauer, Lenka Klausová, Pribin Votrubec
80 let – Marie Folprechtová, František Hyška, Irmgard Müllerová, Milada Bujňáková, Marcela Adamů, Marcela Šichová, Miluše Prymulová, Vladimír Prymula
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 30. 9. MUDr. Josef Kopáč, 80 let, Malý Rohozec
* 2. 10. Věra Skrbková, 96 let, Turnov
* 7. 10. Dagmar Šimůnková, nedožitých 67 let, Čtveřín
* 10. 10. Jindřich Bakeš, 85 let, Turnov
* 10. 10. Anna Jislová, 82 let, Ohrazenice
* 16. 10. Zděnka Šonská, 88 let, Turnov
* 20. 10. Josef Beran, 83 let, Pěnčín
* 14. 10. István Izing, 78 let, Turnov
* 21. 10. Milada Hendrychová, 74 let, Turnov
* 27. 10. Věra Mlejnková, 100 let, Turnov
* 28. 10. Vlasta Sedláčková, 89 let, Štěpánovice
* 29. 10. František Palič, 78 let, Károvsko
* 30. 10. Josef Bukvic, nedožitých 81 let, Příšovice
* 30. 10. Josef Glaser, nedožitých 94 let, Příšovice
* 1. 11. Vladimír Pánek, 79 let, Turnov
* 1. 11. Jana Pichlová, 81 let, Plaňany
* 2. 11. Ludmila Gúthová, 70 let, Odolenovice
* 4. 11. Helena Pokorná, 100 let, Držkov
* 5. 11. Petr Plch, 72 let, Mašov
* 7. 11. Miluše Ježková, 89 let, Turnov
* 9. 11. Dana Kobosilová, nedožitých 70 let, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 270)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.