ČERVENCOVÁ A SRPNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Pravidelnou rubriku začínáme třemi poděkováními: Děkujeme velkému množství příchozích při posledním rozloučení s panem Vladimírem Jenčovským. Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. Děkujeme zaměstnancům Pohřební služby Křelina. Všem děkuje manželka Blanka Jenčovská a syn Vladimír se synem a dcerami

* Děkujeme všem přátelům a známým za jejich účast a květinové dary na rozloučení s naším milovaným Miroslavem Polákem. Ludmila Boudová s rodinou

* Děkuji všem přátelům a známým za kondolence při úmrtí mého manžela Antonína Štochla, který zemřel 11. července 2018 a s nímž jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném 16. července 2018. Zároveň vyslovuji poděkování zdravotnickému personálu oddělení ortopedie a rehabilitace zdejší nemocnice za péči, kterou mému manželovi věnovali, a lidský přístup při jeho úmrtí. Miluše Štochlová s rodinou

VZPOMÍNKY

* V pondělí 6. srpna to byly tři roky, co nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan Karel Maryška. S láskou vzpomínají manželka, dcera Zlatka s rodinou, syn Pavel s rodinou a vnuk Milan Vošvrda s rodinou

* 14. srpna 2018 by se dožil 90 let pan Václav Tomsa ze Všeně-Mokrého. Pokud jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Stále vzpomínají dcery s rodinami

* Dne 17. srpna uplyne jeden rok od úmrtí pana Josefa Vlka z Turnova – Daliměřic. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, prosíme, tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají manželka Vlasta a dcery Martina a Romana s rodinami

* Dne 21. srpna vzpomeneme 5. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Bartoloměje Potužáka z Mašova. Vzpomínají Dana a Jana s rodinami

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

97 let – Vlastimila Šimáková
95 let – Věra Faltová
93 let – Vlastimil Malý
91 let – Josef Mikuš
90 let – Jaroslav Novotný, Marie Pozdníčková
85 let – Marie Smitková, Blanka Jenčovská, Anna Bažantová, Boh. Křížová
80 let – Růžena Pekařová, Maruška Kvapilová, Květuška Holanová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI

* 6. 7 Stanislav Hlubuček, 92 let, Turnov
* 7. 7. Jarmila Ručková, 81 let, Radvánovice
* 8. 7. Libuše Zakouřilová, 92 let, Přepeře
* 9. 7. Vladimír Jenčovský, 86 let, Studentská, Turnov
* 11. 7. Milada Vrzáňová, nedožitých 94 let, Příšovice
* 11. 7. Antonín Štochl, 81 let, Perlová, Turnov
* 11. 7. Ludmila Podubecká, 93 let, Loučky, Turnov
* 15. 7. David Jareš, 47 let, Na stráni, Turnov
* 18. 7. Miroslav Polák, 76 let, Dělnická, Turnov
* 20. 7. František Koníček, nedožitých 88 let, Turnov
* 24. 7. Milan Kavalíř, 71 let, Turnov
* 25. 7. Lubomír Bína, 85 let, Turnov
* 27. 7. Eva Hrodková, nedožitých 87 let, Ohrazenice, Turnov
* 30. 7. Jaroslava Kinská, nedožitých 75 let, Turnov
* 31. 7. Miroslav Brožek, nedožitých 63 let, Jenišovice
* 31. 7. Bohumila Polívková, 82 let, Daliměřice, Turnov
* 1. 8. Jarmila Kyzivátová, 86 let, Daliměřice
* 1. 8. Blanka Šafářová, 81 let, Modřišice-Podháj
* 1. 8. Danuše Chlumová, 83 let, Vrát
Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398. Zveřejnění jakéhokoli oznámení ve společenské kronice je zdarma. Stačí pouze kontaktovat redakci.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.