SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU KVĚTNA A ČERVNA

0

Naši tradiční kroniku radostných i smutných událostí tentokrát začínáme jedním poděkováním: Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům oddělení ARO a interního oddělení turnovské nemocnice za profesionální péči a lidský přístup při mé hospitalizaci v dubnu tohoto roku. Především pak děkuji primářům MUDr. Patkovi a MUDr. Tomáškovi. Hedvika Hakenová, Všeň

GRATULACE
* Ve čtvrtek 26. června oslaví naši rodiče Jindřiška a Vítězslav Brožkovi z Karlovic 65. výročí společného života.  Zdraví a pohodu do dalších let přejí synové Petr a Vítězslav

VZPOMÍNKY
* V pondělí 9. června uplynulo osm let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef Kubáněk ze Sekerkových Louček. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, prosíme, tichou vzpomínku. Manželka a děti s rodinami
* V pátek 27. června si připomínáme nedožité 90. narozeniny pana Ladislava Drahoňovského z Volavce. S láskou vzpomíná manželka Miluše a děti s rodinami.

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
KVĚTEN
* 92 let – František Janků, Ella Čutková
* 91 let – Libuše Langrová
* 85 let – Miluše Brožová, Johana Vondráčková
* 80 let – Josef Červinka, Zdeňka Nováková
ČERVEN
* 90 let – Libuše Zárybnická
* 85 let – Vlasta Najmanová, Libuše Krausová, Miloslava Rymplerová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 25. 5. Jaruška Richtrová, 84 let, Turnov
* 25. 5. Zdeněk Novák, 81 let, Přepeře
* 26. 5. Břetislav Beran, 90 let, Hrubý Rohozec
* 28. 5. Miloslav Drahoňovský, nedožitých 70 let, Turnov
* 31. 5. Jitka Jedličková, nedožitých 72 let, Malá Skála, Labe
* 1. 6. Gertruda Reslová, 90 let, Turnov
* 3. 6. Anna Veselá, 90 let, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 270)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.