PROSINCOVÁ A LEDNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Ani v novém roce nebudou chybět oznámení o věcech radostných a smutných… PODĚKOVÁNÍ: Děkuji společnosti Veolia za minigrant pro začínajícího včelaře ve výši 17.973 Kč na pořízení včelích úlů se včelstvy. František Šimek

* Chtěla bych touto cestou velice poděkovat chirurgickému oddělení turnovské nemocnice, kde jsem byla hospitalizována. Byla jsem ve špatném zdravotním stavu a hned při převzetí od záchranné služby mě překvapil velmi příjemný přístup primáře MUDr. Zdeňka Rambouska, velké poděkování patří také MUDr. Daně Švehlové, která je velmi svědomitá a pečlivá. Mile jsem byla také překvapena přístupem MUDr. Martina Ferkoviče, který během dne se vždy u mě zastavil a vyřešil zdravotní problémy, které se objevovaly. Děkuji i lékaři MUDr. Lálovi Mohanovi. Nemohu zapomenout poděkovat ani bývalému primáři MUDr. Dobroslavu Berndtovi a MUDr. Kamilu Omovi, kteří mně prováděli s celým týmem lékařů a sester několik úspěšných operací. Současně děkuji i všem zdravotním sestrám na oddělení, které jsou vždy milé i při velkém pracovním vytížení.
Všem patří velký dík, přeji hodně zdraví v novém roce, vděčná pacientka Iva Bártová, Kacanovy

VZPOMÍNKY
* Pan Josef Konopka z Příšovic by se 8. ledna 2019 dožil 70 let. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Stále vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami

* 16. ledna uplynou dva roky od úmrtí paní Marie Hurychové z Turnova. Děkujeme všem, kdo jí věnují krátkou vzpomínku. Synovec s rodinou

ZEMŘELI
* 7. 12. Eva Mrázová, nedožitých 80 let, Turnov
* 7. 12. Ladislav Havránek, 59 let, Jenišovice
* 9. 12. Vlasta Kubíková, nedožitých 90 let, Ploukonice, Všeň
* 9. 12. Zdeněk Váňa, 85 let, Ploukonice
* 13. 12. Zdeněk Linhart, 91 let, Turnov
* 14. 12. Alena Růžičková, 70 let, Turnov
* 15. 12. Karel Horák, 69 let, Mašov
* 19. 12. Anna Kutková, 85 let, Rovensko pod Troskami
* 19. 12. Milada Votrubcová, 97 let, Turnov
* 21. 12. Eva Volfová, 63 let, Turnov
* 21. 12. Miroslav Patka, 93 let, Rovensko pod Troskami
* 24. 12. Růžena Kuncmanová, 72 let, Přepeře
* 24. 12. Vlastimil Tesař, 82 let, Turnov
* 29. 12. Jaroslav Franců, 69 let, Turnov
* 30. 12. Jiří Pokorný, 62 let, Turnov
* 30. 12. Jiří Bartoš, 81 let, Havlovice
* 30. 12. Danuše Jelínková, 85 let, Turnov
* 30. 12. Helena Šilhánová, 75 let, Turnov

Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398. (Zveřejnění jakéhokoli oznámení je zdarma, kontaktujte redakci.)

Související články (celkem 267)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.