SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU LISTOPADU A PROSINCE

0

I v době adventní se dějí radostné i smutné věci, zejména v této době vzpomínáme na ty, kteří již s námi nejsou… Tentokrát začneme několika poděkováními: Moc děkuji za vynikající péči po dobu mé hospitalizace v turnovské nemocnici, konkrétně děkuji celému týmu lékařů a sestřiček pod vedením primáře MUDr. Petra Lidáka. Věřím a doufám, že jejich vysoce profesionální a velmi lidský přístup ocení nejen v následujícím roce i další pacientky. Přeji všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobní a pracovní spokojenosti. Marcela Pekařová, Ktová

* Děkujeme tímto kolektivu pana primáře MUDr. Pospíšila a všem zdravotním sestrám z turnovské nemocnice za obětavou starostlivost o paní Marii Dědečkovou. Rodina Dědečkova

* Dovolte mně, abych upřímně poděkoval primáři MUDr. Jiřímu Patkovi, kolektivu lékařů a sestřiček oddělení ARO Panochovy nemocnice Turnov za záchranu života mé manželky Františky Stuchlíkové a za následnou příkladnou péči o její osobu. Dále bych chtěl poděkovat i za rychlou pomoc při indispozici mé osoby primáři MUDr. Jiřímu Tomáškovi, kolektivu lékařů a sestřiček interního oddělení této nemocnice, kde byla má manželka následně hospitalizována.
Ludvík Anton, Turnov

VZPOMÍNKA
* V pondělí 24. prosince vzpomeneme 20. výročí úmrtí mého manžela, pana Miroslava Bílka. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Stále vzpomíná manželka a děti

ZEMŘELI
* 26. 11. Květuše Pešková, 66 let, Tatobity
* 28. 11. Květoslav Marek, 91 let, Mašov
* 29. 11. Josef Rakouš, 77 let, Klokočí
* 29. 11. Věra Zikmundová, 83 let, Žižkova ul., Turnov
* 1. 12. Josef Vodák, 76 let, Padařovice
* 2. 12. Miluše Šmídová, 64 let, Purkyňova ul., Děčín
* 4. 12 Jaroslav Bydžovský, 71 let, Přepeřská ul., Turnov
* 6. 12. František Bis, 68 let, Zahradní ul., Turnov

Podpisové archy, kde svým podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Markova 310 (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 273)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.