DUBNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Pravidelnou rubriku začínáme jedním poděkováním: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR tímto velmi děkuje ZŠ v Žižkově ulici, že v prostorách jídelny mohl uskutečnit výroční schůzi spolku. Děkujeme vedení školy, dětem za milý kulturní program o jaru, který s nimi připravila paní učitelka Chmelíková. Dále děkujeme našim hostům z MÚ a ze ZSSS Turnov a v neposlední řadě členům svazu za účast. Za organizaci Božena Zajíčková, předsedkyně ZO

GRATULACE

* Dne 16. dubna oslavila paní Marie Mlejnková významné životní jubileum 80 let. Do dalších let přeje pevné zdraví a hodně štěstí, životní pohody a elánu celá rodina

* Dne 25. dubna oslavila své 80. narozeniny paní Lýdia Jeníčková z Turnova. K jejímu životnímu jubileu přeje vše nejlepší a hodně zdraví syn Jirka s rodinou

VZPOMÍNKY

* Dne 14. dubna uplynuly dva roky od úmrtí pana Jaroslava Vejnara z Pelešan. Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut. S láskou stále vzpomínají manželka, dcera, syn, vnoučata a pravnoučata

* Dne 8. května to bude 5 let, co nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček a kamarád, pan Štefan Janda. Vzpomínáme. Dcera a syn s rodinami

* „Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš navždy.“ Dne 19. května 2019 uplyne již 10 let od chvíle, kdy nás opustila naše drahá maminka, sestra, babička, teta, velká sokolka a turistka, paní Věra Musílková (rozená Junová). Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji společně s námi tichou vzpomínku. Vzpomínají dcery Věrka a Jana a bratr Petr s rodinami

* 20. května to bude 10 let, co nás navždy opustil pan František Richter z Rozumova. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomínají manželka, děti Fanda, Jirka, Lenka s rodinami a sestra Lída

VÝROČÍ
93 let – Jiřina Ďurďová, Věra Koudelková
92 let – Vlasta Nedvědová
91 let – Jiřinka Mokrá
90 let – Marie Janků
85 let – Josef Brožek, Vladislav Melíšek
80 let – Jaroslava Dostrašilová, Marie Nováková, Marie Koudelková, Jaroslav Zavadil, Oldřich Hájek

ZEMŘELI
* 26. 3. Vlastislav Tobořík, 67 let, Rohliny
* 26. 3. Josef Novák, 84 let, Ohrazenice
* 28. 3. Krista Janusová, 81 let, Turnov
* 30. 3. Miloslava Šulcová, 82 let, Turnov
* 1. 4. Ing. Václav Plecháč, 70 let, Chutnovka
* 2. 4. Olga Votrubcová, nedožitých 84 let, Mírová pod Kozákovem, Vesec
* 4. 4. Petr Nohynek, 46 let, Turnov
* 5. 4. Miroslav Kapralík, 82 let, Jenišovice
* 5. 4. Stanislav Hejduk, nedožitých 82 let, Turnov
* 5. 4. Stanislav Vála, 63 let, Albrechtice, Pěnčín
* 6. 4. Božena Bryknarová, 75 let, Frýdštejn
* 7. 4. Vlasta Mendlíková, 89 let, Turnov
* 7. 4. Věra Maníková, 85 let, Přepeře
* 8. 4. Ferdinard Bursa, 75 let, Mnichov, Německo
* 8. 4. Karel Koďousek, 74 let, Přepeřská ul., Turnov
* 9. 4. Libuše Šimková, 76 let, Vyskeř
* 10. 4. Petr Kopecký, 68 let, Doubravice
* 15. 4. Irena Mlejnková, 87 let, Turnov
* 17. 4. Miroslav Švambera, 62 let, Příšovice
* 18. 4. Petra Davidová, 40 let, Turnov-Pelešany
* 23. 4. Marie Jordáková, nedožitých 68 let, Vesec, Mírová pod Kozákovem
* 23. 4. Jitka Zemanová, 91 let, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Související články (celkem 267)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.