V DUBNU ZAČNE NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE DO OPRAV SILNIC V NAŠEM REGIONU

0

Ve čtvrtek 22. listopadu v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje podepsali starostové dotčených obcí s vedením kraje a stavebními firmami smlouvu o provedení zásadní rekonstrukce komunikace od ohrazenického Pyrámu přes turnovskou Nádražní a Přepeřskou ulici do Přepeř, Příšovic a Svijan, resp. až na hranice kraje. Hejtman Martin Půta připomněl, že tímto skončilo zhruba pětileté období náročných příprav. „Aktuálně se jedná o největší investici do krajských silnic v historii, jde o unikátní dohodu pěti obcí, kraje a dalších subjektů, která nemá obdobu,“ komentoval podpis smlouvy Půta. Náklady přesáhnout 200 mil. Kč, investiční prostředky jsou z rozpočtu obcí, kraje a EU.

Podpis smlouvy

„Pro nás je podpis smlouvy slavnostní událostí, jedná se o náročnou stavbu, která vede přímo středem obcí, máme za sebou desítky náročných jednání. Nebylo vůbec jednoduché ke konečné dohodě dojít. I samotné obce do projektu přispívají významnými částkami, v případě Turnova je to 18 milionů korun. Od jara příštího roku nás čeká několikaměsíční období samotné stavby, dopravních uzavírek a přeložek. Z nich nejnáročnější bude prohloubení komunikace pod viaduktem v Přepeřské ulici o půl metru, s čímž souvisí přeložka potoka, kanalizace a nová úprava křižovatky,“ přiblížil následující období starosta Turnova Tomáš Hocke.

Starosta Hocke s hejtmanem Půtou

Starosta Příšovic František Drbohlav zmínil, že kromě nové komunikace napříč obcí si ze svého přispějí na nové autobusové zastávky a ve spolupráci s Přepeřemi postaví novou cyklostezku mezi obcemi, která je vedena vedle stávající komunikace a přinese větší bezpečnost všem účastníkům silničního provozu.

Starostové Svijan a Příšovic…

Starosta Svijan Petr Felkner vítá zlepšení stavu komunikací, v obci vzniknou nové chodníky, do budoucna je zde přání ve spolupráci s krajem upravit stávající úzkou silnici k pivovaru a zámku, která již nevyhovuje současnému nárůstu dopravy.

„Těšíme se nejen na zkvalitnění silniční sítě, ale hlavně, že bude prohlouben viadukt v Přepeřské ulici a kamiony jedoucí do turnovských podniků již nebudou enormně zatěžovat střed obce. Do budoucna bychom rádi ve spolupráci s policií a odborem dopravy turnovské radnice úplně omezili průjezd kamionů obcí,“ uvedl starosta Přepeř Luděk Sajdl. Doprava by se tak měla přesunout do Nádražní ulice.

…Přepeř a Ohrazenic

Výraznou částku do projektu vkládají Ohrazenice, a to více než 12 milionů korun. „Je to prakticky náš jeden celý roční rozpočet, který mírně přesahuje třináct milionů. Naším přáním je lepší průchodnost vozidel obcí, rádi jsme také za novou kanalizaci a cyklostezku, která povede Nádražní ulicí až do naší obce a bude znamenat výrazné zvýšení bezpečnosti. Jen doufám, že spolupráce se stavebními firmami bude na dobré úrovni, protože jde o opravdu náročný projekt, který bude mít dopad na všechny obyvatele,“ poznamenal starosta Ohrazenic František Novák.

Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec EUROVIA CS, slíbil dodržení termínu výstavby v řádu 420 dnů. Stavba bude zahájena 1. dubna 2019 a ukončena na podzim 2020. Dvě stavební sezony se tedy hlavně řidiči musí připravit na uzavírky a náročné objížďky. Nejnáročnější to bude v době prací kolem viaduktu v Přepeřské ulici, kde bude úplná uzavírka komunikace trvat několik měsíců a zásadně poznamená provoz v celém Turnově a přilehlých obcích. Dle první dohody stavební práce 1. dubna začnou právě zde a současně i v horní části Nádražní ulice.

Zde majitele nemovitostí v současnosti trápí provizorní stav komunikace po rekonstrukci kanalizace a vodovodů. Krajskou hygienickou stanicí zde probíhala měření zaměřená na vibrace domů při průjezdu autobusů a nákladních automobilů. Nejméně v případě jednoho domu byly překročeny hygienické normy. Jak uvedl ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička, komunikace není od Vodohospodářského sdružení Turnov proto dosud převzata a silničáři žádají opravu komunikace kolem stavebních rýh, kde nerovnosti způsobují vibrace okolních domů.
„Na základě přání zastupitelstva města jsem jednal s orgány Libereckého kraje, aby byl do zahájení stavby Nádražní ulicí omezen provoz nákladní dopravy. Z důvodu probíhajících prací na protihlukových stěnách v Ohrazenicích to však bylo zamítnuto. Práce mají být dokončeny v listopadu, k jednání se potom opět vrátíme,“ uzavřel starosta Turnova Tomáš Hocke.

Ohrazenický Pyrám

REKONSTRUKCE SILNICE MEZI TURNOVEM A HRANICÍ LIBERECKÉHO KRAJE
(tisková zpráva Libereckého kraje)
Liberecký kraj uzavřel společně s dalšími zadavateli smlouvu se zhotovitelem stavby Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů). Kraj se bude na celkové částce více jak 205 milionů korun na rekonstrukci podílet společně s Turnovem, Svijany, Přepeřemi, Příšovicemi a Ohrazenicemi. Na opravu silnice přispějí také evropské fondy. Zhotovitelem stavby budou společnosti EUROVIA CS a STRABAG.
Významná část finančních prostředků, které budou na rekonstrukci vynaloženy, bude financována Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – jde o částku bezmála 146 milionů korun. Smluvní cena této části činí 172.417.596,08 korun bez DPH. Projektová žádost byla již schválena. Liberecký kraj tak může získat dotaci až ve výši 145.842.174,30 korun. O zbývající náklady se podělí příslušné obce. Některé z nich podají žádosti o podporu v rámci výzev Místních akčních skupin a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Cílem projektu je rekonstrukce silnice II/610 v úseku od hranice se Středočeským krajem ke křižovatce se silnicí III/2797 v Nádražní ulici v Turnově. Opravou projde také navazující silnice III/2797 v Turnově a v obci Ohrazenice směrem k Pyrámu. Na místě se obnoví povrch a všechna čtyři ramena křižovatky. Stávající styková křižovatka silnic II/610 a II/279 ve Svijanech bude přebudována na křižovatku okružní. V rámci rekonstrukce křižovatky ulic Nádražní a Přepeřské dojde ke změně dopravního uspořádání a systému přednosti v jízdě (hlavní směr bude od Přepeř k nádraží – pozn. red.). Zvýší se zde také podjízdná výška viaduktu, aby zde mohla projet vozidla s návěsovou soupravou.
Město Turnov a obce Přepeře, Ohrazenice, Svijany a Příšovice budou hradit mj. úpravy chodníků a nástupišť autobusových zastávek, vybudování parkovacích zálivů či úpravu veřejného osvětlení na svém území.
Firmy EUROVIA CS a STRABAG musí rekonstrukci dokončit nejpozději do 420 dnů od převzetí stavby. Po novém povrchu by tak měli řidiči jezdit na konci roku 2020.

Rozpis celkové ceny rekonstrukce silnice Turnov – hranice kraje podle částí připadajících na jednotlivé objednatele (vč. DPH):
* Liberecký kraj: 172.417.596,08 Kč
* Město Turnov: 18.038.571,71 Kč
* Obec Přepeře: 1.202.893,20 Kč
* Obec Příšovice: 1.012.664,65 Kč
* Obec Svijany: 275.452,14 Kč
* Obec Ohrazenice: 12.139.231,23 Kč

Nádražní ulice

Nejnáročnější úsek stavby – prostor viaduktu na Přepeřské

Přepeře chtějí omezit nákladní dopravu v centru obce

Most přes Jizeru ve Svijanech – hranice krajů

Související články (celkem 51)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.