HARMONOGRAM PRACÍ V NÁDRAŽNÍ ULICI, PRACUJE SE VE SVIJANECH I PŘÍŠOVICÍCH

2

Rekonstrukce Nádražní ulice pokračuje, za poslední týden došlo v úseku od Hotelu Beneš k položení zámkové dlažby i na levou část chodníků. V pravé části vyrostl široký chodník s cyklostezkou. Cyklostezka je vizuálně vymezena žlutou zámkovou dlažbou, zatímco antracitová hmatová dlažba určuje část pro pěší. Přestože se může zdát, že je část pro chodce v horních partiích úzká, chodník i cyklostezka splňují normu.

Legenda ke stavebním pracím u viaduktu

Cyklostezka se žlutou zámkovou dlažbou bude sloužit cyklistům pouze pro směr nahoru. Dolů od Ohrazenic bude cyklostezka součástí komunikace v rámci vodorovného dopravního značení. „Nahoře bude vymezený klasický cyklopruh, ale od křižovatky s Pacltovou ulicí směrem dolů bude na vozovce ze šířkových důvodů pouze cyklopiktogram. Cyklista se tak bude pohybovat v rámci sdruženého jízdního pruhu s ostatními vozidly,“ vysvětlila Stanislava Syrotiuková z odboru správy majetku turnovské radnice.

Jak dodala, aktuálně budou v ulici upraveny parkovací zálivy. Některé zálivy byl velmi úzké, proto v současnosti probíhá jejich úprava na šíři zhruba dvou metrů. Podle harmonogramu nyní dojde na pokládku asfaltů od Koloniálu u Roubíčků po Čechovu ulici. Dál směrem na Ohrazenice bude probíhat dláždění chodníků a zpevňování komunikace.
Doprava ve spodní části Nádražní ulice u viaduktu bude i nadále řízena semaforem. Světelná signalizace bude různě posouvána podle aktuálního stavu stavebních prací, a to minimálně do konce listopadu. Pro pěší bude vždy bezpečně vymezen koridor, který by měli občané respektovat a nechodit po staveništi. Doprava v této části bude v nejbližších dnech ještě složitější, neboť dojde k překopu při napojování ulic 1. máje a Fučíkovy.

Hotové chodníky a cyklostezka v první části Nádražní ulice

NA SILNICI II/610 SE BOURÁ, FRÉZUJE, STAVÍ MOST, BUDUJE CYKLOSTEZKA
1. dubna 2019 odstartovala za kompletní uzavírky rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 až na hranici kraje. Chcete vědět, jak probíhá největší investiční akce v regionu? Níže přinášíme stručný přehled.
Ve Svijanech se pracuje na novém mostě přes Jizeru, dále jsou vybudovány opěrné zdi, zhotoveny chodníky pro autobusové zastávky, je zde provedeno odvodnění komunikace a odfrézováno asfaltové souvrství, následuje dokončená kruhová křižovatka.
Další práce začínají za vlečkou v Příšovicích – v úseku podél zahrádek jsou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky včetně propustku. Také probíhají práce na kompletní obnově vlastní vozovky včetně přilehlých chodníků. Práce komplikuje současná trasa parovodu a trasa parovodu již nefunkčního. Dochází tak k bourání betonových konstrukcí zasahujících jak do vozovky, tak do chodníků. Tyto práce projekt nepředpokládal.
Dále od kilometru 1,500 pracuje firma STRABAG až do km 2,850. Je velkoplošně odfrézováno asfaltové souvrství a současně probíhají úpravy a výměna uličních vpustí, původní se vyměňují za chodníkové.
V km 2,900 staví firma SaM silnice a mosty jednopólový most, který je v hrubé stavbě hotov a v km 2,960 má rozpracovaný propustek. Železobetonové roury jsou položeny a obetonovány a částečně je proveden obsyp.
Další úsek buduje firma EUROVIA od km cca 2,850. Od propustku v km 2,960 probíhá rekonstrukce vlastní vozovky silnice II/610, vozovka je rozšířena vlevo, vpravo těsně navazuje na právě budovanou cyklostezku, která je investicí obce Příšovice.
Od km 3,860 je provedena výměna konstrukčních vrstev vozovky, odvodnění – drenáže, kanalizace, obruby, dlažby chodníků, asfaltový beton pro podkladní vrstvu v části tohoto úseku. Dopravní opatření a rozpracovanost končí křižovatkou se silnicí III/27915 na Čtveřín – Ohrazenice.

(Tva s využitím TZ Zdenky Štrauchové, tiskové mluvčí města Turnov)

Související články (celkem 54)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

2 komentáře

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.