OPRAVY BY SE TURNOVSKÁ NÁDRAŽNÍ ULICE MĚLA DOČKAT JEŠTĚ V TOMTO DESETILETÍ

0

Opakované petice obyvatel, stížnosti na alarmující technický stav vozovky a sítí, popraskané domy od rychle projíždějících vozidel po zvlněné vozovce, zejména kamionů v nočních hodinách. To je současnost v horní části turnovské Nádražní ulice od Hotelu Beneš směrem na Ohrazenice. Původně měla být komunikace opravena v rámci projektu Čistá Jizera, ale nakonec musely být některé lokality ze seznamu vyškrtnuty. Nahlas hovořit o rekonstrukci se začalo až po předloňské návštěvě hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, kdy se u místního Koloniálu u Roubíčků uskutečnila schůzka občanů s hejtmanem a vedením města. „Turnov na své náklady vyhotoví projektovou dokumentaci až ke stavebnímu povolení, kraj se potom bude snažit sehnat peníze z evropských fondů,“ zněla dohoda.

A podle všeho je i plněna. Ve středu 21. ledna starosta města Tomáš Hocke občanům představil studii rekonstrukce horní části Nádražní ulice. Zájem byl poměrně velký, vpodvečer dorazilo do ZŠ v Alešově ulici asi 60 lidí. Představena byla samotná studie, přítomní se dozvěděli i o připravovaných dalších investicích – sousední Ohrazenice by totiž rády opravu komunikace protáhly až na Pyrám, pracovat by se mělo také na dolní křižovatce, kde má být asi o tři čtvrtě metru prohlouben podjezd pod viaduktem a připravuje se rekonstrukce komunikace až do Příšovic!

201501232125_zap_34_2015_nadrazni

Vraťme se ale zpět k Nádražní ulici. Studii její rekonstrukce připravila renomovaná firma Pudis Praha, která zvítězila ve výběrovém řízení (celková cena projektu je 867 tisíc Kč). Jak poznamenal starosta Hocke, jsou zde zhruba tři větší problémy. První je křižovatka u viaduktu. „Zpracováno bylo několik variant, nakonec se zdá jako nejlepší řešení změnit režim přednosti v jízdě, když by jako hlavní byl směr od Přepeř k nádraží a vozidla jedoucí z horní části Nádražní ulice by dole dávala přednost,“ řekl starosta. U napojení na komunikaci od Přepeř vznikne malý záliv pro zpomalení vozidel a lepší nájezd pod viadukt. „Změnu přednosti v jízdě si tady můžeme dovolit, protože už nejde o hlavní ulici ve smyslu průtahu Turnovem,“ doplnil za zpracovatele Tomáš Honc z firmy Pudis. Jako druhý problém se jeví vlastní prostorové uspořádání. Chodníky, zálivy, cyklostezka. A možná nejvážnější potíží jsou vlastnické vztahy. Až nyní se totiž zjistilo, že části pozemků komunikace, resp. chodníků jsou v majetku občanů, kteří zde mají své domy. Ti by měli městu pozemky odprodat. Ze sedmdesáti sedmi vlastníků to ale pět odmítá. „To by mohlo výrazně negativně ovlivnit žádost o dotaci z evropských fondů, takže jsme se těmto pozemkům ve studii zatím vyhnuli a neřešili jsme je,“ uvedl Tomáš Hocke s tím, že by byl rád, aby dotyční své stanovisko změnili.

Horní část Nádražní ulice by měla být jednou z mála v Turnově, kde je počítáno s cyklostezkou. Ve směru nahoru do Ohrazenic půjde o samostatný cyklopruh. Pro představu: U domů bude nejdříve chodník, potom cyklopruh a teprve pak parkovací zálivy a samotná vozovka, která bude výrazně zúžena. Na druhé straně ve směru dolů bude cyklopruh veden přímo v komunikaci s upozorněním na vozovce.

Ulice 1. máje je navržena jako jednosměrná, nájezd do Fučíkovy ulice je zatím v podobném duchu jako nyní, starosta Hocke připomněl snahu u autosalonu Ford a u Fučíkovy ulice vystavět sjezdy a nájezdy na průtah městem, což by mj. znamenalo, že do Fučíkovy ulice bude platit zákaz vjezdu kamionů. Ve studii chybí také přechod pro chodce zhruba v úrovni Koloniálu u Roubíčků, což starosta připustil, že by tam být mohl, ulice má být vybavena i drobným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše), dosadba zeleně bude v podobě spíše stromů než keřů, takže by ulice nově měla působit jako zelená alej. Ze sítí se zcela jistě zdejší obyvatelé dočkají nové kanalizace a vodovodu, další jsou v jednání.
Město Turnov by ze svého rozpočtu mělo platit chodníky, cyklostezky, mobiliář, parkovací zálivy, veřejné osvětlení a podíl na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

201501232125_zap_35_2015_nadrazni

Dokončení projektové dokumentace je plánováno v horizontu týdnů, město by chtělo do konce tohoto roku mít k dispozici stavební povolení. Potom již vše záleží na dotačních titulech a úspěšnosti kraje v jejich získávání. Optimisté hovoří o rekonstrukci ulice v letech 2017 či 2018.

Občané mohou své připomínky a názory ke studii horní části Nádražní ulice vyjádřit do 10. února t. r. elektronicky na e-mailovou adresu: mu@turnov.cz nebo osobně donést na podatelnu městského úřadu, ul. Antonína Dvořáka 335 s označením „Odbor správy majetku“.

Více informací, situaci i příčný řez můžete najít na webových stránkách města pod následujícím odkazem:
http://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/rekonstrukce-nadrazni-ulice-v-useku-viadukt-preperska-ohrazenice.html

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.