REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ ULICE JE TADY, PŘIPRAVTE SE!

0

Poměrně vysoká účast více než šesti desítek občanů na setkání se starostou Turnova Tomášem Hockem ve středu 8. listopadu v jídelně ZŠ v Alešově ulici dává tušit, že po více než 10 letech Nádražní ulici už brzy zase ovládnou stavbaři. Pamatujete? Byl to před 10 lety docela náročný rok, kdy byla uzavřena Nádražní ulice od „hodin“ po viadukt na Přepeřské. Lidé si sice oddechli od aut, ale pro motoristy byl průjezd Turnovem docela zážitek, byť i tehdy sloužil provizorní nájezd na průtah u autosalonu Ford, dnešních stavebnin v Ohrazenicích. A stejně tomu bude na jaře 2018, pro mnohé motoristy to bude jediná možnost, jak se z této části města dostat do jeho centra.

Na setkání se starostou k Nádražní ulici přišlo víc než šest desítek lidí

Rekonstrukce Nádražní ulice od bývalého Hotelu Beneš do Ohrazenic začne rekonstrukcí kanalizace a vodovodních řadů v březnu 2018. Hotovo má být do srpna, jestli počasí a spousta dalších méně i více důležitých věcí dovolí, budou zde na zimu položeny buď první finální, nebo jen provizorní asfalty. „Kdybychom na jaře příštího roku nezačali s rekonstrukcí kanalizace, hrozilo by, že tento úsek přijde na řadu až na samém konci, tedy v roce 2019 nebo až 2020, a to nechceme,“ uvedl problematiku na setkání s občany starosta.

Rekonstrukce horní části Nádražní ulice je připravována zhruba pět let. Projekt se rozrostl na čtvrtmiliardovou stavbu od Pyrámu v Ohrazenicích přes Nádražní ulici, viadukt na Přepeřské a komunikaci z Turnova až do Svijan na hranici krajů. Pracuje na něm velké množství subjektů od obcí po Krajskou správu silnic LK.

O tomhle místě bude v následujících měsících hodně slyšet – viadukt na Přepeřské

Projekt je rozdělen do tří samostatných stavebních povolení. První od křižovatky pod viaduktem na Přepeřské až do Svijan – na ten už je vydáno i stavební povolení, druhá část je komplikovaná úprava viaduktu spočívající ve snížení komunikace o půl metru a „přetrubnění“ Odolenovického potoka, třetí je rekonstrukce komunikace od bývalého Hotelu Beneš do Ohrazenic. Všichni se shodují, že nejkritičtějším místem bude viadukt na Přepeřské. Tady můžeme očekávat úplnou několikaměsíční uzavírku, která bude znamenat velké problémy v dopravě. Do centra se bude jezdit od nájezdu na průtah v Ohrazenicích, resp. přes Přepeře a Mašov.

Křižovatka u viaduktu projde rekonstrukcí, komunikace bude prohloubena o půl metru, takže zde projedou i kamiony, které nyní musí jezdit do nudvojovického Kamaxu přes Přepeře, změní se i režim přednosti v jízdě. Jako hlavní bude směr od Přepeř k nádraží, nahoru na Ohrazenice to bude komunikace vedlejší. Ta bude velmi citelně zúžená, ve směru nahoru do Ohrazenic bude místo na zeleň, cyklostezku, chodník a zálivy pro parkující vozidla. Ve směru dolů z Ohrazenic bude cyklopruh vyznačen v rámci komunikace. Nebudou zde nové přechody pro chodce, zůstanou jen stávající dole u Hotelu Beneš a nahoře u autobusové zastávky v Ohrazenicích, na několika místech budou vyznačena tzv. místa pro přecházení – například u Koloniálu u Roubíčků. Ulice 1. máje je zatím vedena jako obousměrná, po stavbě nájezdu a sjezdu ve Fučíkově ulici bude tato ulice sloužit už jen osobním automobilům.
Náklady budou hrazeny z dotace Evropské unie prostřednictvím Libereckého kraje. „Město Turnov bude muset v Nádražní ulici zaplatit chodníky, veřejné osvětlení a zálivy – to vše v rozpočtované ceně 17 mil. Kč, příspěvek města na kanalizaci a vodovod je kolem 10 mil. Kč. Obec Ohrazenice bude muset přispět částkou kolem 13 mil. Kč. V obou případech doufám, že cenu o něco sníží výběrové řízení,“ doplnil Tomáš Hocke. (pch)

Diskuze nad projektem…

KRAJ POŽÁDÁ O DOTACI NA REKONSTRUKCI PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE Z TURNOVA DO STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Rada Libereckého kraje schválila předložení projektové žádosti projektu „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“. Projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o šestou žádost Libereckého kraje týkající se rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Celkové náklady projektu činí 176,9 mil. Kč. Stavba by mohla začít ve druhé polovině roku 2018.
„Projekt řeší kompletní rekonstrukci silnice II/610 v úseku Turnov – hranice se Středočeským krajem a silnice III/2797 v Nádražní ulici v Turnově až po okružní křižovatku u Pyrámu v Ohrazenicích. Celková délka řešeného úseku je 7,2 km. Součástí projektu je kompletní rekonstrukce čtyř mostů a uvedení silnice do jednotné normové kategorijní šířky. V rámci stavby se rovněž přidělají prvky ke snížení rychlosti a nehodovosti, zejména se objeví vjezdové ostrůvky do obcí, případně dělené přechody. Vzhledem k délce a náročnosti odhadujeme, že stavební práce potrvají asi 13 měsíců, to znamená celé dvě stavební sezony,“ komentuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.
(Zdroj: TZ LK)

Související články (celkem 54)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.