I V TURNOVĚ MŮŽEME ZAŽÍT ZEMĚTŘESENÍ

0

Nádražní ulice. Většině občanů Turnova se promítne nedávno zrekonstruovaná část komunikace a přilehlých chodníků v úseku od Kudrnáčových hodin až k Hotelu Beneš. Ovšem tato ulice pokračuje dál směrem na Ohrazenice. Právě v této části Nádražní ulice vyvstal v posledních letech problém, týkající se stavu zdejší vozovky a jejího přetížení kamionovou dopravou. Jako ve správném „Kocourkově“ se zde při výstavbě průmyslové zóny (především Grupo Antolin a Krajská správa silnic) jaksi zapomnělo, že především velkého výrobce komponentů pro automobilový průmysl musí denně (a samozřejmě i v nočních hodinách), „navážet“ a „vyvážet“ desítky kamionů. Jaksi paradoxně a proti všem zvyklostem zde chybí sjezd z dálnice do této zóny. Kamionová doprava tedy sjíždí na sjezdu v Ohrazenicích a pokračuje Nádražní ulicí, kde se u Hotelu Beneš stáčí doleva a ulicí Fučíkova pokračuje dál.

n201107201218_zap_208_2011_nadrazniObecně je známo, že doprava je zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, konstrukcí a stavem vozovky. Ve zmíněném úseku Nádražní ulice je povrch komunikace v havarijním stavu a to ne množstvím výtluků, ale příčnými nerovnostmi (nahrnutím asfaltového povrchu do vln) a také podélným vyboulením.

Provoz kamionové dopravy na takto poškozené komunikaci způsobuje nemalé škody na přilehlých stavbách v podobě větších či menších prasklin na fasádách a konstrukcích staveb. Zde se jedná o přenos vibrací přes podloží na konstrukce staveb do vnitřních obytných prostor. Je třeba podotknout, že přejezd kamionu přes takovou příčnou nerovnost je doprovázen patřičnou zvukovou kulisou připomínající nouzové přistání rozpadajícího se raketoplánu. Předem neinformovaná návštěva tak zde může prožít dramatické okamžiky se vždy stejnou otázkou – co to je?! Klepající a vibrující nábytek pak dokresluje už tak dusnou atmosféru. Měření vibrací zde zatím nebylo provedeno, ale lze předpokládat, že hygienické normy budou překračovány. Toto vyplývá ze studie o této problematice.

 

n201107201252_zap_209_2011_nadrazniCitace ze studie Doc. Ing. Daniela Makovičky, DrSc.: „ Dříve než se začnou projevovat škody od vibrací na ohrožené konstrukci, bývá vážnějším problémem působení vibrací na osoby v těchto konstrukcích. Vibrace tohoto typu obvykle mnohem dříve přesáhnou bezpečné limity udávané hygienickými normami.“

 

Pokládáme si tedy otázku: Je zde možnost nějaké nápravy, nebo alespoň částečného zlepšení této situace?

Buďme realisté – na základě informací získaných od Vodohospodářského sdružení Turnov se v rámci akce Čistá Jizera nebude výhledově v této části Nádražní ulice nová kanalizace pokládat. Tedy možnost úplné rekonstrukce povrchu vozovky je s přihlédnutím k tomuto faktu a určité finanční tísni správce komunikace (Liberecký kraj) nesplnitelný sen.

Částečná oprava komunikace? Ta zde již byla realizována, ale ve velmi malém rozsahu a špatné kvalitě! Ano, možná by zde byla naděje na částečné zlepšení, ale to jen v případě odfrézování větších ploch a především následné kvalitní opravy.

 

n201107201218_zap_210_2011_nadrazniTakže nám tu zbývá z reálného pohledu jediné řešení, a to je snížení maximální povolené rychlosti. Je známo, že charakter vibrací od dopravy je závislý na hmotnosti vozidla, rychlosti a povrchu vozovky. V tomto případě lze předpokládat, že snížením rychlosti na 30 km/h by zde došlo ke znatelnému snížení hodnot vybuzených amplitud vibrací. K dodržování snížené rychlosti by byla nutná instalace pevného radaru.

Je více než jasné, že občané této přilehlé části Nádražní ulice by přivítali případné zkombinování pevného radaru s novou opravou vozovky, nebo alespoň jedno z těchto řešení. 

 

K uvedené věci byla sepsána petice, kterou podepsalo 71 občanů žijících v této části Nádražní ulice. Petice byla předána MěÚ Turnov.

Dušan Mlejnek
zodacare@seznam.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.